Artist

  Totuși vă spun că nici chiar Solomon, în toată slava lui, nu s-a îmbrăcat ca unul din ei. Matei 6:29

  Ascultă ediția audio aici.

  Hristos i-a învățat pe ucenicii Săi că măsura de atenție divină acordată oricărei lucrări a lui Dumnezeu este proporțională cu locul pe care îl ocupă acel lucru pe scara creației. Vrăbiuța cea cafenie, aparent una dintre cele mai inferioare păsări, este păzită de Providență. Niciuna din ele nu cade la pământ fără știrea Tatălui nostru ceresc. Florile de câmp, iarba care îmbracă pământul cu verdeață – toate se bucură de atenția și grija Tatălui nostru ceresc.

  Hristos a spus: „Uitați-vă la păsările cerului: ele nici nu seamănă, nici nu seceră și nici nu strâng nimic în grânare, și totuși Tatăl vostru cel ceresc le hrănește. Oare nu sunteți voi cu mult mai de preț decât ele? Și apoi, cine dintre voi, chiar îngrijorându-se, poate să adauge măcar un cot la înălțimea lui? Și de ce vă îngrijorați de îmbrăcăminte? Uitați-vă cu băgare de seamă cum cresc crinii de pe câmp: ei nici nu torc, nici nu țes; totuși vă spun că nici chiar Solomon, în toată slava lui, nu s-a îmbrăcat ca unul din ei” (Matei 6:26-29). Dacă și crinii de pe câmp fac obiectul grijii revărsate de Marele Maestru Artist, care i-a făcut atât de frumoși încât să rivalizeze cu gloria lui Solomon, cel mai strălucit rege care a purtat vreodată un sceptru; dacă iarba de pe câmp constituie un minunat covor pentru pământ, ne-am putea face cât de cât o idee de grija pe care o revarsă Dumnezeu asupra omenirii, care a fost făcută după chipul Său?

  Dumnezeu le-a dat ființelor umane inteligență, ca acestea să poată înțelege lucrurile superioare acestor lucruri minunate din natură. El îi poartă pe oameni într-o zonă mai înaltă a adevărului, conducându-le mintea mai sus și tot mai sus, deschizând în fața lor înțelepciunea divină. Iar în cartea providenței lui Dumnezeu, cartea vieții, fiecare primește câte o pagină. Această pagină conține toate detaliile istoriei personale a fiecăruia. Până și perii capului îi sunt numărați. Copiii lui Dumnezeu nu dispar niciodată din mintea Sa.

  Deși păcatul există de atâta vreme, încercând să contracareze îndurătorul torent de dragoste care se revarsă de la Dumnezeu peste rasa umană, dragostea și grija pe care El le arată față de ființele pe care le-a creat după chipul Său nu au încetat niciodată să își sporească bogăția și abundența. (…) El Și-a încoronat bunăvoința cu inestimabilul dar care este Isus. – Manuscript Releases, vol. 17, pp. 182, 183.

  Gândesc mai departe

  Dacă Dumnezeu îmi poartă atât de mult de grijă, de ce permite ca îngrijorările lumii să mă tulbure?

  Isus, nume mai presus de orice nume
  Acest devoțional îți va face cunoștință cu Isus, în cazul în care nu L-ai întâlnit deja pe Cel care Și-a dat viața pentru tine. Dacă deja ai simțit atingerea iubitoare a Mântuitorului, avem certitudinea că această lectură zilnică îți va îmbogăți relația cu El. Faptul de a-L face cunoscut a fost marele puls al vieții și lucrării lui Ellen White. Rugăciunea noastră este ca această moștenire să fie transmisă mai departe prin intermediul tău, până când toți Îl vom striga pe nume pe Isus - nume mai presus de orice nume.

  Din aceeași categorie

  Acela care este puternic pentru a salva

  Abateți-vă privirea de la puterea celui rău, spre Acela care este puternic pentru a salva până la capăt. De ce credința voastră nu face brazde prin umbră până în locul unde Se află Hristos? El a luat robia roabă și le-a dat daruri oamenilor. El vă va învăța că Satana pretinde fiecare suflet care nu se unește cu Hristos. GÂNDESC MAI DEPARTE Ce anume din viața mea mă împiedică să privesc la Isus într-un mod susținut, consecvent? Ce folosește Diavolul pentru a-mi distrage atenția de la Dumnezeu?

  Împărat al cerului

  Hristos a vorbit cu o putere care i-a zguduit pe oameni ca o furtună puternică. „Este scris: «Casa Mea se va chema o casă de rugăciune», dar voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhari.” Glasul Lui a sunat ca o trâmbiță în Templu. GÂNDESC MAI DEPARTE Când am simțit și eu indignarea sfântă manifestată de Isus în Templu?

  Cel existent prin Sine însuși

  Prin măsurile luate de Dumnezeu pentru a pune o jertfă în locul lui Isaac se afirmă că niciun om nu poate face ispășire pentru sine. Sistemul păgân de jertfe era total inacceptabil la Dumnezeu. Numai Fiul lui Dumnezeu poate să poarte vinovăția lumii. GÂNDESC MAI DEPARTE Isus a văzut toate nevoile mele înainte de facerea lumii. Cum I-aș putea mulțumi astăzi pentru că m-a iubit de la întemeierea lumii?

  Mare-Preot

  Devoțiunea față de Dumnezeu și un spirit de sacrificiu au fost primele cerințe necesare în pregătirea unei locuințe pentru Cel Preaînalt. GÂNDESC MAI DEPARTE Există ceva ce se întâmplă în biserica mea și îmi motivează inima să dăruiesc?

  Publicate astăzi

  Asemănări

  Oamenii nu te pot critica pentru că ești iubitor, bucuros, împăciuitor, răbdător, bun, gata să ajuți, credincios, blând și temperat. Și dacă o fac, nu reușesc decât să arate cât sunt de decăzuți.

  O femeie distinsă

  Ca femei creștine, noi suntem binecuvântate și cinstite de Creatorul, Domnul și Mântuitorul nostru, Isus Hristos. În Proverbele, capitolul 31, Dumnezeu ne prezintă criteriile Sale, care arată cum prețuiește El contribuția pe care o aducem în familie, biserică și comunitate.

  Acela care este puternic pentru a salva

  Abateți-vă privirea de la puterea celui rău, spre Acela care este puternic pentru a salva până la capăt. De ce credința voastră nu face brazde prin umbră până în locul unde Se află Hristos? El a luat robia roabă și le-a dat daruri oamenilor. El vă va învăța că Satana pretinde fiecare suflet care nu se unește cu Hristos. GÂNDESC MAI DEPARTE Ce anume din viața mea mă împiedică să privesc la Isus într-un mod susținut, consecvent? Ce folosește Diavolul pentru a-mi distrage atenția de la Dumnezeu?

  A kegyelmes meghívás

  „Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket.” (Mt 11:28)Jézus megvilágította a...

  Ai grijă! E o capcană!

  Dar adu-ţi aminte de Făcătorul tău în zilele tinereții tale, până nu vin zilele cele...