Articolul precedentIsten országa a szívben van
  Articolul următorCine va merge?

  Elibertator

  Încolo, fraților, întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui. Efeseni 6:10

  Ascultă ediția audio aici.

  Creștinul trebuie să stea drept în timp ce locuiește cu cei decăzuți și necredincioși. Cu o inimă predată lui Dumnezeu și umplut de Duhul Sfânt, el va vedea multe lucruri de plâns în timp ce este înconjurat de călcătorii Legii lui Dumnezeu – cei care sunt de partea marelui vrăjmaș, cei care și-au rupt legământul cu Dumnezeul cerurilor. Faptul că nelegiuirea abundă este un motiv puternic pentru creștin să fie veghetor și silitor, credincios în serviciul Maestrului său, ca să poată reprezenta în mod corect religia lui Isus Hristos.

  Din toate părțile, luptătorul creștin va auzi de comploturi, trădare și declarații de revoltă din partea celor care disprețuiesc Legea lui Dumnezeu. Toate acestea ar trebui să-i sporească zelul de a se comporta ca un veghetor credincios pentru Dumnezeu și să depună orice efort pentru a determina suflete să se înroleze sub steagul pătat de sânge al Prințului Emanuel. Cu cât mai dens este întunericul moral, cu atât mai stăruitor trebuie să fie efortul său de a umbla cu Dumnezeu, astfel ca lumina și puterea de la El să se reflecte asupra acelora din întuneric. Dragostea creștinilor autentici nu se va răci din cauza nelegiuirii care abundă în jur. În timp ce societatea devine din ce în ce mai coruptă, ca în zilele lui Noe și Lot, vor exista manifestări de durere sufletească pentru păcătoșii înșelați, amăgiți și gata de pieire, care se îndreaptă spre soarta nelegiuiților care au pierit în apele potopului și în flăcările Sodomei. (…)

  Avem foarte puțină vreme pentru a avertiza de pericol. Apoi Hristos va veni și această scenă de revoltă va lua sfârșit. (…) Mai mult ca niciodată în trecut, trebuie ținut piept păcatului – puterilor întunericului. Timpul cere o activitate energică și hotărâtă din partea celor care cred adevărul prezent. Ei trebuie să transmită adevărul atât prin afirmarea principiului, cât și prin exemplu. Dacă timpul pare prea lung în așteptarea venirii Eliberatorului, dacă, doborâți de întristare sau obosiți de trudă, am devenit nerăbdători să ne încheiem misiunea și să primim o onorabilă eliberare din luptă, să ne aducem aminte – și fie ca această reamintire să înăbușe orice murmur – că Dumnezeu ne lasă pe pământ să suportăm furtunile și conflictele pentru a ne desăvârși caracterul creștin și a deveni mai apropiați de Dumnezeu, Tatăl nostru, și de Hristos, Fratele nostru mai mare, și să lucrăm pentru Maestru la câștigarea multor sufletele la Hristos. – Review and Herald, 25 octombrie 1881

  Gândesc mai departe

  Opoziția celor care urăsc creștinismul îmi sporește mie zelul de a împărtăși Evanghelia, astfel încât și cei batjocoritori să aibă ocazia de a fi mântuiți?

  Isus, nume mai presus de orice nume
  Acest devoțional îți va face cunoștință cu Isus, în cazul în care nu L-ai întâlnit deja pe Cel care Și-a dat viața pentru tine. Dacă deja ai simțit atingerea iubitoare a Mântuitorului, avem certitudinea că această lectură zilnică îți va îmbogăți relația cu El. Faptul de a-L face cunoscut a fost marele puls al vieții și lucrării lui Ellen White. Rugăciunea noastră este ca această moștenire să fie transmisă mai departe prin intermediul tău, până când toți Îl vom striga pe nume pe Isus - nume mai presus de orice nume.

  Din aceeași categorie

  Sfânt al lui Israel

  Conducătorii evrei nu L-au iubit pe Dumnezeu, de aceea s-au despărțit de El și I-au respins toate propunerile de soluționare corectă. Domnul Hristos, Preaiubitul lui Dumnezeu, a venit să revendice drepturile Proprietarului viei, dar gospodarii L-au tratat cu un dispreț evident. GÂNDESC MAI DEPARTE Când am încercat să înăbuș vocea lui Isus pentru că mustra un anumit păcat preferat din viața mea? Există vreo diferență între mine și mulțimea care striga: „Răstignește-L”?

  Centru al tuturor bunătăților

  Când va fi cântărit în balanța de aur a sanctuarului, bogatul egoist și avar va fi găsit cu lipsă, în timp ce săracul, care s-a bazat cu credință numai pe Dumnezeu pentru virtutea și bunătatea Sa, va fi declarat moștenitor al bogățiilor veșnice din Împărăția lui Dumnezeu. GÂNDESC MAI DEPARTE De ce a ales Isus să devină sărac, să împărtășească soarta celor lipsiți de putere și marginalizați? Cum aș putea să imit dragostea lui Isus pentru suferinzi și oprimați?

  Medic divin

  Nimeni nu trăiește pentru sine. În lucrarea lui Dumnezeu, fiecăruia îi este atribuită o îndatorire. Unirea tuturor întărește lucrarea fiecăruia. GÂNDESC MAI DEPARTE Cum pot dovedi credință și încredere totală în Medicul divin? Care situații îmi produc în cea mai mare măsură neîncredere în Isus?

  Luceafăr strălucitor de dimineață

  Este de făcut o mare lucrare și trebuie depuse toate eforturile posibile pentru a-L prezenta pe Hristos ca Salvatorul care iartă păcatele, Hristos, Purtătorul păcatelor, Hristos, Luceafărul strălucitor de dimineață. GÂNDESC MAI DEPARTE Care a fost cea mai recentă ocazie în care Dumnezeu Și-a arătat favoarea față de mine în timp ce încercam să-L prezint pe Hristos cuiva? Cum a fost să știu că Dumnezeu mă folosește pentru a-L prezenta altora pe Luceafărul strălucitor de dimineață?

  Publicate astăzi

  Picaj

  Abuzezi de darul lui Dumnezeu de fiecare dată când lași pe oricine altcineva sau orice altceva în afară de Dumnezeu să te controleze.

  Un ucenic al lui Isus

  Matei a luat hotărârea pentru el, dar ce vom face noi când Isus ne atinge inima cu dragostea și mila Sa și spune: „Urmează-Mă”?

  Sfânt al lui Israel

  Conducătorii evrei nu L-au iubit pe Dumnezeu, de aceea s-au despărțit de El și I-au respins toate propunerile de soluționare corectă. Domnul Hristos, Preaiubitul lui Dumnezeu, a venit să revendice drepturile Proprietarului viei, dar gospodarii L-au tratat cu un dispreț evident. GÂNDESC MAI DEPARTE Când am încercat să înăbuș vocea lui Isus pentru că mustra un anumit păcat preferat din viața mea? Există vreo diferență între mine și mulțimea care striga: „Răstignește-L”?

  A lélek kardja

  „Az idvesség sisakját is fölvegyétek, és a Léleknek kardját, amely az Isten beszéde." Ef 6:17Isten...

  Rugaciunea

  ”Rugați-vă neîncetat” 1 Tesaloniceni 5. 17Rugăciunea este ca escaladatul munților. Munții... masivi, impunători, frumoși. În vechime,...