Articolul precedentIsten kegyelme által
  Articolul următorTraversând Wawa Boom – partea 2

  Mare-Preot

  Și tocmai un astfel de Mare-Preot ne trebuia: sfânt, nevinovat, fără pată, despărțit de păcătoși și înălțat mai presus de ceruri. Evrei 7:26

  Ascultă ediția audio aici.

  Dumnezeu i-a poruncit lui Moise în timp ce se aflau pe munte: „Să-mi facă un locaș sfânt, și Eu voi locui în mijlocul lor!” (Exodul 25:8) și i-a dat toate instrucțiunile privind construcția cortului întâlnirii. Din cauza apostaziei, Israel a pierdut binecuvântarea prezenței divine și pentru o vreme a fost imposibilă înălțarea unui sanctuar pentru Dumnezeu în mijlocul israeliților. Dar, după ce au ajuns din nou să aibă trecere înaintea Cerului, marele lor conducător a trecut la împlinirea poruncii divine.

  Oameni aleși de Dumnezeu au fost în mod special dotați cu înțelepciunea și îndemânarea de a realiza construcția sfântă. Dumnezeu Însuși i-a dat lui Moise planul structurii, cu indicații precise privind dimensiunile și forma, materialele care trebuiau să fie folosite și fiecare piesă de mobilier care trebuia așezată înăuntru. Cele două încăperi sfinte făcute de mâini omenești aveau să fie „după chipul adevăratului locaș de închinare”, „chipurile lucrurilor care sunt în ceruri” (Evrei 9:24,23) – o reprezentare miniaturală a templului ceresc, unde Hristos, marele nostru Mare-Preot, după ce Și-a dat viața ca jertfă, avea să slujească în favoarea celui păcătos. Dumnezeu a desfășurat înaintea lui Moise, pe munte, o panoramă a sanctuarului din ceruri și i-a poruncit să facă toate lucrurile după modelul care i s-a arătat. Toate aceste instrucțiuni au fost notate cu grijă de Moise, care le-a transmis conducătorilor. (…)

  Pentru construirea sanctuarului au fost necesare pregătiri mari și costisitoare și o cantitate mare de materiale foarte scumpe și prețioase, dar Dumnezeu a acceptat numai daruri de bunăvoie. „Să-Mi aducă un dar; să-l primiți pentru Mine de la orice om care îl va da cu tragere de inimă” (Exodul 25:2), a fost porunca divină repetată de Moise în fața adunării. Devoțiunea față de Dumnezeu și un spirit de sacrificiu au fost primele cerințe necesare în pregătirea unei locuințe pentru Cel Preaînalt. Tot poporul a răspuns ca un singur om: „Toți cu tragere de inimă și bunăvoință au venit și au adus un prinos Domnului pentru lucrarea cortului întâlnirii, pentru toată slujba lui și pentru veșmintele sfinte” (Exodul 35:21). – Christ in His Sanctuary, pp. 34, 35

  Gândesc mai departe

  Există ceva ce se întâmplă în biserica mea și îmi motivează inima să dăruiesc?

  Isus, nume mai presus de orice nume
  Acest devoțional îți va face cunoștință cu Isus, în cazul în care nu L-ai întâlnit deja pe Cel care Și-a dat viața pentru tine. Dacă deja ai simțit atingerea iubitoare a Mântuitorului, avem certitudinea că această lectură zilnică îți va îmbogăți relația cu El. Faptul de a-L face cunoscut a fost marele puls al vieții și lucrării lui Ellen White. Rugăciunea noastră este ca această moștenire să fie transmisă mai departe prin intermediul tău, până când toți Îl vom striga pe nume pe Isus - nume mai presus de orice nume.

  Din aceeași categorie

  Acela care este puternic pentru a salva

  Abateți-vă privirea de la puterea celui rău, spre Acela care este puternic pentru a salva până la capăt. De ce credința voastră nu face brazde prin umbră până în locul unde Se află Hristos? El a luat robia roabă și le-a dat daruri oamenilor. El vă va învăța că Satana pretinde fiecare suflet care nu se unește cu Hristos. GÂNDESC MAI DEPARTE Ce anume din viața mea mă împiedică să privesc la Isus într-un mod susținut, consecvent? Ce folosește Diavolul pentru a-mi distrage atenția de la Dumnezeu?

  Împărat al cerului

  Hristos a vorbit cu o putere care i-a zguduit pe oameni ca o furtună puternică. „Este scris: «Casa Mea se va chema o casă de rugăciune», dar voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhari.” Glasul Lui a sunat ca o trâmbiță în Templu. GÂNDESC MAI DEPARTE Când am simțit și eu indignarea sfântă manifestată de Isus în Templu?

  Cel existent prin Sine însuși

  Prin măsurile luate de Dumnezeu pentru a pune o jertfă în locul lui Isaac se afirmă că niciun om nu poate face ispășire pentru sine. Sistemul păgân de jertfe era total inacceptabil la Dumnezeu. Numai Fiul lui Dumnezeu poate să poarte vinovăția lumii. GÂNDESC MAI DEPARTE Isus a văzut toate nevoile mele înainte de facerea lumii. Cum I-aș putea mulțumi astăzi pentru că m-a iubit de la întemeierea lumii?

  Cel mai bun prieten

  Dacă cei care se declară creștini Îl iubesc pe Isus mai mult decât iubesc lumea vor fi încântați să vorbească despre El, cel mai bun Prieten al lor, asupra căruia își manifestă cea mai adâncă afecțiune. GÂNDESC MAI DEPARTE Este Isus cel mai bun prieten al meu? Dacă m-ar urmări cineva, m-ar auzi vorbind despre El mai mult decât vorbesc despre prietenii mei pământeni?

  Publicate astăzi

  Asemănări

  Oamenii nu te pot critica pentru că ești iubitor, bucuros, împăciuitor, răbdător, bun, gata să ajuți, credincios, blând și temperat. Și dacă o fac, nu reușesc decât să arate cât sunt de decăzuți.

  O femeie distinsă

  Ca femei creștine, noi suntem binecuvântate și cinstite de Creatorul, Domnul și Mântuitorul nostru, Isus Hristos. În Proverbele, capitolul 31, Dumnezeu ne prezintă criteriile Sale, care arată cum prețuiește El contribuția pe care o aducem în familie, biserică și comunitate.

  Acela care este puternic pentru a salva

  Abateți-vă privirea de la puterea celui rău, spre Acela care este puternic pentru a salva până la capăt. De ce credința voastră nu face brazde prin umbră până în locul unde Se află Hristos? El a luat robia roabă și le-a dat daruri oamenilor. El vă va învăța că Satana pretinde fiecare suflet care nu se unește cu Hristos. GÂNDESC MAI DEPARTE Ce anume din viața mea mă împiedică să privesc la Isus într-un mod susținut, consecvent? Ce folosește Diavolul pentru a-mi distrage atenția de la Dumnezeu?

  A kegyelmes meghívás

  „Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket.” (Mt 11:28)Jézus megvilágította a...

  Ai grijă! E o capcană!

  Dar adu-ţi aminte de Făcătorul tău în zilele tinereții tale, până nu vin zilele cele...