Conținutul categoriei

Devoțional zilnic

Citește zilnic un material care să îți fie sursă de putere spirituală.

Satana a fost judecat

Judecata nu este ceva de care noi trebuie să ne temem; dimpotrivă ea trebuie să fie un prilej de bucurie, întrucât bătălia a fost deja câştigată. Ea a fost câştigată la cruce şi de aceea mântuirea ne este asigurată. Acesta este adevărul pe care Duhul Sfânt doreşte să-l prezinte atenţiei noastre.
Mai mult...

Conlucrând cu Duhul Sfânt

Duhul Sfânt ne este trimis şi nouă, ca să trăiască în noi, pentru ca prin conlucrarea noastră cu El, noi să putem fi folosiţi de Dumnezeu în lucrarea Sa de a se face cunoscut altor oameni. Dumnezeu vrea să lucreze prin noi.

Sabia Duhului

Astăzi, când simțim sabia Duhului tăind adânc în simțămintele noastre de mulțumire de sine, putem fi recunoscători că Duhul Sfânt este încă viu și lucrător, făcându-și datoria de a ne aduce la Isus spre a afla vindecare și odihnă.

Duhul adevărului

Biblia spune că Dumnezeu doreşte ca toţi să fie mântuiţi, dar ea mai spune şi că numai aceia care răspund invitaţiei Sale pot primi darul naşterii din nou prin Duhul Sfânt. Dacă noi alegem astăzi ca să acceptăm lucrarea Duhului Sfânt în vieţile noastre, El îşi va face lucrarea Sa de convingere.
Mai mult...

Atributele adevăratei biserici

Dumnezeu conduce persoane individuale la punctul de a înţelege necesitatea păzirii poruncilor cât şi a credinţei lui Isus. El doreşte ca şi biserica în totalitatea ei să facă acelaşi lucru. Dacă nu vei acorda atenţie păzirii atât a poruncilor lui Dumnezeu cât şi a credinţei lui Isus, vei sfârşi prin a fi pierdut.

Nu e destul să fii doar informat

Este posibil ca să cunoşti foarte bine învăţăturile Bibliei şi să ai o mulţime de texte memorizate şi totuşi să fii amăgit pentru că tu nu ai descoperit legătura personală cu Dumnezeu prin intermediul Bibliei. Scopul studiului biblic este părtăşia şi comuniunea cu Domnul nostru Isus Hristos.
Mai mult...

Păzit de ceasul încercării

„Fiindcă ai păzit Cuvântul răbdării Mele, te voi păzi şi Eu.” Aceasta este făgăduinţa Mântuitorului nostru. El ar trimite chiar şi pe ultimul inger rămas în cer în ajutorul poporului Său de pe pământ decât să lase ca un singur suflet care se încrede în El să fie biruit de Satana.

O avertizare pentru cei aleși

Chiar dacă Satana nu poate crea, este sigur că poate realiza o imitaţie reuşită. Toate acestea ne conduc la concluzia că temelia credinţei noastre trebuie să fie în Isus şi în necesitatea legăturii cu El, şi nu în fapte spectaculoase.