Magyar nyelven

  Hitehagyás és pusztulás

  „A föld megfertőztetett lakosai alatt, mert áthágták a törvényeket,...

  Az Isten iránti hűség nagy próbája

  „Így szól az Úr Isten: Ímé veszedelem, egyetlen veszedelem;...

  Kit követ a világ?

  „Mihelyt hallották mind a népek a kürtnek, sípnak, citerának,...

  A maradék és az elpecsételés

  „És mondta az Úr a Sátánnak: Dorgáljon meg téged...

  Az elpecsételés és a késői eső

  „Mindazáltal megáll az Istennek erős fundamentuma, melynek pecséte ez: Ismeri...

  Isten pecsétje és a fenevad bélyege

  „Kösd be e bizonyságtételt, és pecsételd be e tanítást tanítványaimban!”(Ésa...

  Hamis csodáknak lehetünk tanúi

  „Mindenfelé nagy földindulások lesznek, éhségek és döghalálok, rettegtetések és nagy...

  Az élő Igére kell alapoznunk

  „Sokan mondják majd nékem ama napon: Uram! Uram! Nem a...

  Pajzsunk Sátán hatalma ellen

  „És nagy jeleket tesz, annyira, hogy tüzet is hoz alá...

  „…én is megtartalak téged”

  „Mert hamis Krisztusok és hamis próféták támadnak, s nagy jeleket...