Újjászületés

  „Felele Jézus és monda néki: Bizony, bizony mondom néked: ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja az Isten országát.” (Jn 3:3) „Jöjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is.” (Mt 6:10) Krisztus egész földi élete azt nyilatkoztatta ki, ami az Isten akarata a földön, ahogy az a mennyben is. Krisztus mondta: „…ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja az Isten országát. …Ha valaki nem születik víztől és Lélektől, nem mehet be az Isten országába. Ami testtől született, test az; és ami Lélektől született, lélek az.” (Jn3:3-6)

  Krisztus nem ismer el semmilyen kasztot, bőrszínt vagy érdemet, amely szükséges lenne ahhoz, hogy az Ő országának polgárai lehessünk. Az Ő országába való belépésnem függ sem gazdagságtól, sem különleges örökségtől. Azok lehetnek országának polgárai, akik újjászülettek a Lélek által. Krisztus a lelki jellemvonásokat fogja elismerni. Az Ő országa nem e világból való. Az ő alattvalói azok, akik az isteni természet részesei, és megmenekültek a romlástól, mely a testi kívánságok miatt van a világban. Ezt a kegyelmet Istentől kapták. Krisztus nem országára készen találja meg alattvalóit, hanem isteni hatalma által Ő teszi arra alkalmassá őket.
  Akik törvényszegésükben és bűneikben halottak voltak, azok lelki életre keltek. Az Istentől kapott képességeik szent célok érdekében kifinomultak, megtisztultak, és felmagasztosultak, és általuk olyan jellem formálódik ki, mely az istenihez hasonló. És bár a bűn szolgálatában rosszul használták fel talentumaikat; bár Krisztus botránykő és a megütközés sziklája volt számukra, míg engedetlenségük miatt megbotlottak az Igében; de Isten szeretete végül mégis a kötelesség ösvényére vezette őket. Krisztus mondta: „én azért jöttem, hogy életök legyen, és bővölködjenek.” (Jn 10:10) Krisztus láthatatlan erővel vonja magához a szíveket. Ő az élet világossága, és saját Lelkével hatja át gyermekeit. Ahogy bekerülnek a lelki légkörbe, meglátják, hogy Sátán uralma alatt álltak és kísértéseinek játékszerei voltak; de lerázták magukról a testi vágyak igáját, és megtagadták, hogy a bűn szolgái legyenek. Sátán küzd azért, hogy megtartsa őket. Különböző kísértésekkel támadja őket, de a Lélek azért munkálkodik, hogy átalakítsa őket Teremtőjük képmására. (Review and Herald, 1895. március 26.)

  Ellen G. White

  Újjászületés - 2019. „Felele Jézus és monda néki: Bizony, bizony mondom néked: ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja az Isten országát.” (Jn 3:3) „Jöjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is.” (Mt 6:10) Krisztus egész földi élete azt nyilatkoztatta ki, ami az Isten akarata a földön, ahogy az a mennyben is. Krisztus mondta: „...ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja az Isten országát. ...Ha valaki nem születik víztől és Lélektől, nem mehet be az Isten országába. Ami testtől született, test az; és ami Lélektől született, lélek az.” (Jn3:3-6)
  Ellen White
  Az Istennel való közösség elősegíti a jó gondolatokat, a nemes törekvéseket, az igazság tiszta megértését és magasztos tervek készítését. Azokat akik ilyen formán lelküket Istenhez kötik, Ő elismeri fiainak és lányainak. Ök, folytonosan, feljebb és feljebb emelkednek, Istent és az örökkévaló dolgodat világosabban látják, addig, amíg Isten őket is a világosság és a bölcsesség csatornájává tudja váltóztatni a világ számára.

  Din aceeași categorie

  A mennyei kapukon át

  „Hit által vitetett fel Énók, hogy ne lásson halált, és nem találták meg, mert az...

  Sátán utolsó hadjárata

  „Fiacskáim, itt az utolsó óra, és amint hallottátok, hogy az antikrisztus eljő, így most sok...

  Ne dolgozzunk az ördögnek!

  „Mivelhogy azért mindezek felbomlanak, milyeneknek kell lennetek néktek szent életben és kegyességben, akik várjátok és...

  Az elérendő cél

  „Maga pedig a békességnek Istene szenteljen meg titeket mindenestől; és a ti egész valótok, mind...

  Publicate astăzi

  Două repere

  Mântuitorul Își găsea odihna la picioarele Tatălui Său dis-de-dimineață, când Se retrăgea din mijlocul ucenicilor și Se ruga. Acesta este modelul cel mai de succes în gestionarea stresului și a tensiunii zilnice. Ia-ți timp doar pentru tine și relația ta cu Dumnezeu!

  Ca un copilaș

  Ce fericire să-i avem pe acești micuți care ne învață atât de multe despre noi înșine, despre viața însăși și despre cum să relaționam cu Tatăl nostru ceresc! Mă simt foarte binecuvântată! Ajută-mă, Doamne, să devin ca un copilaș!

  Fraţii Durer

  Iubirea pentru fratele tău este posibilă prin puterea care vine de sus. Vorbeşte astăzi cu fratele tău cu dragoste şi generozitate şi iartă-i dacă te-a ofensat, aşa cum vrea Domnul să faci. Relaţia voastră se va reface şi va deveni mai puternică.

  Asumă-ți responsabilitatea!

  Doamne, iartă-mă pentru ocaziile în care nu m-am purtat într-un mod responsabil cu copiii mei! PROVOCARE: Astăzi, dacă voi greși față de copilul meu, voi fi sincer și îi voi spune: „Este vina mea. Îmi pare rău!”

  A mennyei kapukon át

  „Hit által vitetett fel Énók, hogy ne lásson halált, és nem találták meg, mert az...