A megváltozott szív

  „És adok néktek új szívet, és új lelket adok belétek, és elveszem a kőszívet testetekből, és adok néktek hússzívet. És az én lelkemet adom belétek, és azt cselekszem, hogy az én parancsolatimban járjatok és az én törvényeimet megőrizzétek és betöltsétek.” (Ez 36:26-27)

  Az emberi szív a Szentlélek lakhelye lehet. Krisztus békessége, amely minden értelmet felülhalad, szívedben lakozhat, kegyelmének átformáló ereje munkálkodhat életedben,és felkészíthet téged a dicsőség országára. Ha azonban értelmed, idegrendszered és izmaid mind-mind éned szolgálatában állnak, nem Istent és a mennyet tekinted legfontosabbnak életedben. Lehetetlen, hogy jellemedbe belesződd Krisztus kegyelmét, amíg minden erődet a világi dolgoknak szenteled.

  Lehet, hogy éned dicsőségére sikeresen halmozod kincseidet a földön, de: „ahol van a ti kincsetek, ott van a ti szívetek is.” (Mt 6:21) Az örök érdekek másodlagossá válnak számodra. Lehet, hogy részt veszel az istentisztelet külsőségeiben; de szolgálatod utálatos lesz a menny Istene előtt. Nem szolgálhatsz egyszerre Istennek és a mammonnak. Vagy Istennek adod szívedet és akaratodat, vagy erőidet a világ szolgálatába állítod. Isten nem fogadja el a félszívvel végzett szolgálatot.

  „A testnek lámpása a szem: ha azért a te szemed őszinte, a te egész tested is világos lesz.” (Lk 11:34) Ha a szem őszinte, és az ég felé fordul, a lelket mennyei világosság fogja betölteni, s a földi dolgok jelentékteleneknek és visszataszítóaknak fognak tűnni előtted. Szíved szándéka megváltozik és megfogadod Jézus figyelmeztetését. Kincseidet a mennyben fogod gyűjteni. Gondolataid az örökkévalóság nagy jutalmára fognak összpontosulni. Minden tervedet a jövő, az örök élet szempontjából fogod készíteni.

  Vonzódni fogsz lelki kincsedhez. Nem fogsz földi érdekeidért harcolni, hanem minden üldöztetésed közepette csendesen ezt kérdezed: „Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem?” (ApCsel 9:6) (Review and Herald, 1888. január 24.)

  Ellen G. White

  A megváltozott szív - 2019. „És adok néktek új szívet, és új lelket adok belétek, és elveszem a kőszívet testetekből, és adok néktek hússzívet. És az én lelkemet adom belétek, és azt cselekszem, hogy az én parancsolatimban járjatok és az én törvényeimet megőrizzétek és betöltsétek.” (Ez 36:26-27)
  Ellen White
  Az Istennel való közösség elősegíti a jó gondolatokat, a nemes törekvéseket, az igazság tiszta megértését és magasztos tervek készítését. Azokat akik ilyen formán lelküket Istenhez kötik, Ő elismeri fiainak és lányainak. Ök, folytonosan, feljebb és feljebb emelkednek, Istent és az örökkévaló dolgodat világosabban látják, addig, amíg Isten őket is a világosság és a bölcsesség csatornájává tudja váltóztatni a világ számára.

  Din aceeași categorie

  Bölcsességre van szükségünk

  „Hanem menjetek inkább Izráel házának eltévelyedett juhaihoz.” (Mát 10,6)„Amikor az emberek gyakorlati élete nem kerül...

  Isten népének hűsége

  „Annakokáért örüljetek egek és akik lakoztok azokban! Jaj a föld és a tenger lakosainak, mert...

  A nyomorúságos idő

  „Ezek után láttam négy angyalt állni a földnek négy szegletén, a föld négy szelét tartva,...

  Háborúk az utolsó napokban

  „Így szól a Seregek Ura: Ímé, veszedelem indul egyik nemzettől a másik nemzetre, és nagy...

  Publicate astăzi

  Povești în șase cuvinte

  Chiar dacă nu-i ușor, scrie-ți azi povestea din șase cuvinte. Este loc de sinceritate, nu trebuie să o faci publică, doar gândește-te la acest lucru.

  Ajutor! Sunt mamă!

  A fi mamă nu este ușor, mai ales dacă ești singură. Dar Dumnezeu a promis că nu ne va lăsa, ci El ne va fi puterea. Deci mă prind de făgăduința aceasta: Dumnezeu o va salva pe fiica mea.

  Actele de bunătate

  Faptele de generozitate cu ajutorul banilor sunt un tip special de slujire, pentru că implicarea într-o asemenea slujire nu numai că satisface nevoile altora, dar îi şi ajută pe aceştia să îi fie recunoscători lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, Dumnezeu este onorat prin aceste acte, când vin dintr-o inimă generoasă şi bună.

  Istorii repetate

  Învață-ne, Doamne, să căutăm voia Ta în Scripturi! Și învață-ne, Te rugăm, să le oferim cunoașterea de Tine și copiilor noștri! PROVOCARE: Dacă ai ocazia, spune-i astăzi unui copil sau unui tânăr cât de mult îl iubește Dumnezeu și ce planuri mari a pregătit pentru el!

  Bölcsességre van szükségünk

  „Hanem menjetek inkább Izráel házának eltévelyedett juhaihoz.” (Mát 10,6)„Amikor az emberek gyakorlati élete nem kerül...