Öröm

  „Dicsérlek Uram teljes szívemmel, hirdetem minden csudatételedet. Örülök és örvendezek tebenned, zengedezem, oh Magasságos, a te nevedet.” (Zsolt 9:2-3)

  Több hitre van szükségünk! Kezdjünk el hinni üdvösségünkben! Járuljunk hittel és teljes bizodalommal Istenhez, hogyha mindent átadunk neki, akkor keresztényi jellemet alakít ki bennünk! Újra és újra el kell ezt mondanunk mindenkinek. Ha eggyé válunk Krisztussal, akkor tudjuk bemutatni Őt a világnak; s hagyunk fel minden kapkodó, görcsös munkánkkal.

  Tiszteljük hát meg Istent azzal, hogy szilárd hitet és megingathatatlan bizalmat tanúsítunk iránta. Ne felejtsük el, hogy ingerlékeny és bánatos lelkületülettel nem dicsőíthetjük Istent. Az Úr gondot visel a virágokra. Szépséggel és illattal ajándékozza meg őket. Nem adná-e sokkal inkább nekünk a derűs lelkület illatát? Nem állítaná-e helyre bennünk az isteni képmást? Akkor pedig higgyünk benne! Most rögtön húzódjunk oda, ahol Szentlelkét megkaphatjuk! Ezután bizonyíthatjuk be a világ előtt, mit tesz az igazi vallás a férfiakkal és nőkkel. A szívünket betöltő Megváltónk feletti örömünk adja nekünk azt a békét és bizonyosságot, mely képessé tesz bennünket annak kimondására, hogy „tudom, hogy az én megváltóm él”. (Jób 19:25)

  Igéjében az Úr úgy mutatja be népét, mint egy örvendező népet. Az igazi hit felemeli birtokosa kezét, és megragadja azt az Egyetlent, aki ez ígéret mögött áll: „nagy lesz fiaid békessége.” (Ésa 54:13) „Mivel így szól az Úr: Ímé kiterjesztem rá a békességet, mint egy folyóvizet.” (Ésa 66:12) Istenben „kibeszélhetetlen és dicsőült örömmel” örvendezhetünk (1Pt 1:8), „vele áldják magokat mind a nemzetek, és magasztalják őt”. (Zsolt 72:17) Törekedjünk arra, hogy megtanítsuk a hívőket az Úrban való örvendezésre!

  A cselekvő hit eredménye a lelki öröm. Isten népének hittel és Szentlélekkel teljesnek kell lennie, s Uruk csak akkor dicsőül meg bennük. (Bible Training School, 1905. április 1.)

  Ellen G. White

  Öröm - 2019. „Dicsérlek Uram teljes szívemmel, hirdetem minden csudatételedet. Örülök és örvendezek tebenned, zengedezem, oh Magasságos, a te nevedet.” (Zsolt 9:2-3)
  Ellen White
  Az Istennel való közösség elősegíti a jó gondolatokat, a nemes törekvéseket, az igazság tiszta megértését és magasztos tervek készítését. Azokat akik ilyen formán lelküket Istenhez kötik, Ő elismeri fiainak és lányainak. Ök, folytonosan, feljebb és feljebb emelkednek, Istent és az örökkévaló dolgodat világosabban látják, addig, amíg Isten őket is a világosság és a bölcsesség csatornájává tudja váltóztatni a világ számára.

  Din aceeași categorie

  Isten teljesebb megismerése

  „Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél,...

  A menny polgárai

  „Azért immár nem vagytok jövevények és zsellérek, hanem polgártársai a szenteknek, és cselédei az Istennek.”...

  Bizonyosodjunk meg Isten jóságáról!

  „Érezzétek és lássátok meg, hogy jó az Úr! Boldog az az ember, aki Őbenne bízik.”...

  Krisztus az egyetlen Megváltó

  „Aki megszabadított minket a sötétség hatalmából, és általvitt az Ő szerelmes Fiának országába. Akiben van...

  Publicate astăzi

  Cei trei iezi

  Întreabă-te astăzi din ce categorie faci parte. Abuzezi de poziția ta? Ești un laș care doar se ascunde? Sau ai curajul să te exprimi, dar și să înțelegi când insistența este inutilă?

  SM (Sindromul Martei)

  Dumnezeu a spus că, înainte să Îl chemăm, El va răspunde. Domnul ar fi răspuns mai devreme rugăciunilor mele fierbinți, dacă m-aș fi oprit și aș fi stat mai întâi să petrec timp cu El. În schimb, am lăsat ca sindromul Martei să mă cuprindă.

  Cine este mai tare?

  Dacă ai tendinţa să te enervezi uşor, supune-te Domnului, pentru ca El să-ţi controleze firea. Fii deschis la posibilitatea de a primi ajutor profesionist, deoarece Dumnezeu lucrează adesea prin consilieri şi psihologi.

  Mi-ar plăcea ca biserica mea să iubească

  Mijlocește în rugăciune ca tinerii să cunoască iubirea divină! PROVOCARE: Exprimă-ți dragostea față de cei dragi din viața ta!

  Isten teljesebb megismerése

  „Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél,...