Szelídség

  „Teljes alázatossággal és szelídséggel, hosszútűréssel, elszenvedvén egymást szeretetben.” (Ef 4:2)

  Meghívlak, hogy nézz fel a Golgota férfiára! Nézz fel rá, kinek feje a töviskoronát hordta, aki elviselte a kereszt szégyenét, aki lépésről lépésre haladt lefelé az alázat ösvényén. Nézd Őt, aki a fájdalmak férfia volt, betegségek ismerője, aki utált, és az emberektől elhagyott volt. „Pedig betegségeinket ő viselte, és fájdalmainkat hordozá.” (Ésa 53:4) „És ő megsebesíttetett bűneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért, békességünknek büntetése rajta van, és az ő sebeivel gyógyulánk meg.” (5. vers) Nézd a Golgotát, míg szíved meglágyul Isten Fia lenyűgöző szeretetének láttán. Ő mindent megtett azért, hogy a bukott embert felemelje és megtisztítsa.

  Lehetséges az, hogy ne valljuk meg Őt? Vajon Krisztus vallása megalázza-e annak elfogadóját? Nem, nem jelent lefokozást az, ha valaki a Golgota Férfiának nyomdokaiba lép. Nap mint nap üljünk le Jézus lábaihoz, és tanuljunk tőle, hogy beszélgetésünkben, viselkedésünkben, ruházkodásunkban és minden dolgunkban az a tény legyen nyilvánvalóvá, hogy Jézus irányít bennünket és uralkodik felettünk. Isten arra hív el minket, hogy ne a világban járjunk, hanem azon az ösvényen, mely az Úr megváltottai részére van fenntartva. Teljesen át kell adnunk magunkat Istennek, Krisztust pedig vallanunk az emberek előtt.
  „Aki pedig megtagad engem az emberek előtt, én is megtagadom azt az én mennyei Atyám előtt.” (Mt 10:33) Milyen jogon valljuk magunkat keresztényeknek, miközben életünkkel és tetteinkkel megtagadjuk Urunkat? „És aki föl nem veszi az ő keresztjét és úgy nem követ engem, nem méltó énhozzám. A ki megtalálja az ő életét, elveszti azt; és aki elveszti az ő életét énérettem, megtalálja azt.” (38-39. vers) Minden nap meg kell tagadnunk önmagunkat, fel kell vennünk keresztünket, és követnünk kell a Mester lábnyomait.

  Ó, bár a Szentlélek keresztsége végbemenne bennetek, és Ő betölthetne titeket! Akkor napról napra mindjobban átalakulnátok Isten képmására, és életetek minden mozzanatában ezt kérdeznétek: „Megdicsőítem-e ezzel Mesteremet?” A jó cselekedetek türelmes gyakorlása által keresnétek a dicsőséget és tisztességet, mígnem megkapjátok az örök élet ajándékát. (Review and Herald, 1892. május 10.)

  Ellen G. White

  Szelídség - 2019. „Teljes alázatossággal és szelídséggel, hosszútűréssel, elszenvedvén egymást szeretetben.” (Ef 4:2)
  Ellen White
  Az Istennel való közösség elősegíti a jó gondolatokat, a nemes törekvéseket, az igazság tiszta megértését és magasztos tervek készítését. Azokat akik ilyen formán lelküket Istenhez kötik, Ő elismeri fiainak és lányainak. Ök, folytonosan, feljebb és feljebb emelkednek, Istent és az örökkévaló dolgodat világosabban látják, addig, amíg Isten őket is a világosság és a bölcsesség csatornájává tudja váltóztatni a világ számára.

  Din aceeași categorie

  Jel a nagyvárosok elhagyására

  „Mikor azért látjátok majd, hogy az a pusztító utálatosság, amelyről Dániel próféta szólott, ott áll...

  Isten törvényét érvénytelenítik

  „Ideje, hogy az Úr cselekedjék, megrontották a Te törvényedet.” (Zsolt 119,126)„Eljön az idő, amikor nemzetünk...

  Vasárnapi missziómunka

  „Hirdesd az igét, állj elő vele alkalmatos, alkalmatlan időben, ints, feddj, buzdíts teljes béketűréssel és...

  Bölcsességre van szükségünk

  „Hanem menjetek inkább Izráel házának eltévelyedett juhaihoz.” (Mát 10,6)„Amikor az emberek gyakorlati élete nem kerül...

  Publicate astăzi

  Șase ani la câțiva centimetri de moarte

  Singurul care nu Se limitează la a coase rănile, ci le și curăță, apoi le vindecă pe deplin este Mântuitorul. Ceea ce vede și atinge El nu va mai putea deveni periculos vreodată; El vindecă pentru totdeauna.

  Ziua Taților

  De Ziua Tatălui, aplică versetul de azi la tatăl tău și oferă-i iertare, dacă este nevoie. Iată o versiune de Ziua Tatălui a textului din Filipeni 4:8: „La urma urmelor, copiilor, orice a făcut tatăl vostru adevărat, nobil, drept, curat, demn de iubit, demn de primit, orice faptă bună și orice este lăudabil, aceea să vă însuflețească!”

  Răsplata

  Se poate spune că răsplata imediată şi valabilă a slujirii constă într-o îmbunătăţire a stării de bine şi în bucuria oferirii ajutorului celor care sunt în nevoie. Astăzi, te încurajăm să împlineşti nevoile unei persoane apropiate. Adu-ţi aminte că „oricine dă un pahar de apă unuia din aceşti micuţi în numele unui ucenic nu-şi va pierde răsplata”.

  Ucenicul iubit, fiu al tunetului?

  Doamne, ajută-mă să văd, ca și Tine, ce pot deveni tinerii sub influența Ta și să fiu un canal al iubirii Tale revărsate către ei! PROVOCARE: Roagă-te ca pentru acei tineri greu de iubit, asemenea lui Ioan, să ai dragostea pe care a avut-o Isus față de acesta!

  Jel a nagyvárosok elhagyására

  „Mikor azért látjátok majd, hogy az a pusztító utálatosság, amelyről Dániel próféta szólott, ott áll...