Kedvesség

  „Az ő száját bölcsen nyitja meg, és kedves tanítás van nyelvén.” (Péld 31:26)

  Az Úr segíteni fog mindannyiunknak azon a területen, ahol leginkább szükségünk van segítségre: az „én” legyőzésében és leigázásában. Legyen a bölcsesség törvénye nyelveden és a kegyelem olaja szívedben! Ez csodálatos eredményeket hoz magával. Szelíd, együttérző és udvarias leszel. Szükséged van ezekre a szép jellemvonásokra. Szívedbe és jellemedbe be kell fogadnod a Szentlelket, mely szent tűzként fog égni és jó illatként fog felszállni Istenhez, nem olyan ajkakról, melyek kárhoztatnak, hanem olyanokról, melyek emberek lelkének gyógyulását szolgálják. Arcod az isteni képmást fogja tükrözni.

  Nem szabad éles, kritikus, nyers vagy kemény szavakat kiejtened. Ez közönséges tűz, ezt ki kell hagynunk testvéreinkkel való tanácskozásainkból és beszélgetéseinkből. Isten elvárja minden szolgálatában álló lélektől, hogy mécsesét a szent tűz parazsával gyújtsa meg. A közönséges, kemény, éles szavakat, melyek oly könnyen kiszaladnak a szádon, vissza kell tartanod, az emberi eszközökön keresztül Isten Lelkének kell szólnia.

  Ha Krisztus jellemét szemléled, elváltozol az Ő hasonlatosságára. Egyedül Krisztus kegyelme tudja megváltoztatni szívedet, s ezután tudod visszatükrözni az Úr Jézus jellemét. Isten arra hív el, hogy olyanok legyünk, mint Ő: tiszták, szentek és makulátlanok.  Az isteni képmást magunkon kell hordoznunk. (The SDA Bible Commentary, Ellen G. White Comments, 3. kötet, 1164. oldal)
  Beszélhetünk a Szentlélek áldásairól, és imádkozhatunk azok elnyeréséért, de ha az emberi eszközön keresztül nem Isten Lelke munkálkodik, akkor ez annak a jele, hogy a Szentlélek nem lakik benne.

  Ha a Lélek Isten hasonlatosságára alakítja és formálja jellemünket, akkor ez egyértelműen megnyilvánul minden kimondott szavunkban és minden tettünkben, melyek által bemutatjuk a világnak azt a határozott különbséget, mely a világosság gyermekei és a sötétség fiai között van. Az Úr azt akarja, hogy rendíthetetlenül ragaszkodjunk ahhoz a hithez, mely egykor a szenteknek adatott. Szeretettel kell szólnunk az igazságot. Nagy Tanítónk ezt mondja: „Vegyétek föl magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok: és nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek. Mert az én igám gyönyörűséges, és az én terhem könnyű.” (Mt 11:29-30) (84. levél, 1899)

  Ellen G. White

  Kedvesség - 2019. „Az ő száját bölcsen nyitja meg, és kedves tanítás van nyelvén.” (Péld 31:26)
  Ellen White
  Az Istennel való közösség elősegíti a jó gondolatokat, a nemes törekvéseket, az igazság tiszta megértését és magasztos tervek készítését. Azokat akik ilyen formán lelküket Istenhez kötik, Ő elismeri fiainak és lányainak. Ök, folytonosan, feljebb és feljebb emelkednek, Istent és az örökkévaló dolgodat világosabban látják, addig, amíg Isten őket is a világosság és a bölcsesség csatornájává tudja váltóztatni a világ számára.

  Din aceeași categorie

  Krisztus az egyetlen Megváltó

  „Aki megszabadított minket a sötétség hatalmából, és általvitt az Ő szerelmes Fiának országába. Akiben van...

  A menny hibátlan igazgyöngye

  „Ismét hasonlatos a mennyek országa a kereskedőhöz, aki igazgyöngyöket keres.” (Mát 13,45)
 
„Az értékes igazgyöngy:...

  Ami az életben a legfontosabb

  „Keressétek először Isten országát és az Ő igazságát; és ezek mind megadatnak néktek.” (Mát 6,33)
...

  Új élet

  „Felelt Jézus: Bizony, bizony mondom néked: ha valaki nem születik víztől és Lélektől, nem mehet...

  Publicate astăzi

  Trei crai de la Răsărit

  La final, întreabă-te ce fel de daruri poți aduce tu prin care să-L recunoști pe Domnul Isus ca Rege, Mare-Preot și Jertfă pentru salvarea celui pierdut.

  Dumnezeu l-a folosit pe soțul meu ca să-mi schimbe perspectiva

  Dumnezeu mi-a arătat clar că acea carte nu este despre mine, ci menirea ei este să-i ajute pe mulţi peregrini pe drumul spinos al vieții și să-I aducă Lui slavă. Îi mulțumesc Domnului pentru dragostea Lui necondiționată, pentru favoarea nemeritată și pentru harul Său minunat!

  Ecoul cuvintelor mele

  Cuvintele sunt arme foarte periculoase, care pot aduce bine sau rău. Adu-ţi aminte astăzi de situaţia băiatului care a reacţionat la ecoul propriilor cuvinte. Să folosim cuvintele pentru a domoli mânia şi pentru a aduce pace în inimile celor care ne ascultă.

  Mi-ar plăcea ca biserica mea să fie autentică

  Roagă-te pentru tinerii plecați din biserică! PROVOCARE: Folosește o ocazie pentru a le mulțumi în mod autentic tinerilor pentru implicarea lor în slujire!

  Krisztus az egyetlen Megváltó

  „Aki megszabadított minket a sötétség hatalmából, és általvitt az Ő szerelmes Fiának országába. Akiben van...