Articolul precedentSaul – abuz în serviciu
  Articolul următorSaul – restricție inutilă

  Lábainknak szövétneke

  „A te beszéded megnyilatkozása világosságot ad, és oktatja az együgyűeket.” (Zsolt 119:130)

  Előfordul, hogy eszes, művelt emberek nem értik a Szentírás egy-egy részét, ugyanakkor tanulatlan emberek, kiknek gondolkodása gyöngének és csiszolatlannak látszik, fölfogják értelmüket. Erőt és vigasztalást találnak olyan részekben, melyeket az okosok titokzatosnak tartanak vagy mint lényegtelent mellőzik. Miért van ez így? Megmagyarázták nekem, hogy az utóbbiak nem támaszkodnak a maguk eszére, hanem a fényforráshoz fordulnak.

  Ahhoz, aki a Szentírást ihlette. Alázatos szívvel kérik és kapják a bölcsességet. A Bibliában még mindig az igazság bányáira lelhetünk. Aki őszintén keres, rájuk bukkanhat. Krisztus mezőn elrejtett kincshez hasonlította az igazságot. Nem a felszínen hever, ásnunk kell utána. S a felfedezés sikere nem annyira szellemi képességünktől függ, hanem szívünk alázatától és a hittől, mellyel megragadjuk Isten segítségét.

  A Szentlélek irányítása nélkül mindig is az a veszély fenyeget, hogy nagyot csavarunk a Szentíráson, vagy pedig félremagyarázzuk azt. Sokan olvassák a Bibliát, még sincs semmi hasznuk belőle. Sőt, sok esetben ártalmukra válik. Ha tiszteletlenül és ima nélkül nyitjuk meg Isten szavát, ha gondolataink és szeretetünk nem csügg Istenen vagy nincsen összhangban vele, akkor kétely felhőzi be értelmünket. A Biblia ilyképpen való tanulmányozása csak a kételkedő bölcseletet hizlalja. Az ellenség veszi át a gondolatok fölött a vezető szerepet és felemás magyarázatokat sugall. Ha valaki nem törekszik szóban és tettben az Istennel összhangban élni, akkor, ha mégannyira tanult ember is, könnyűszerrel melléfoghat, magyarázatai pedig megbízhatatlanok lesznek. De ha őszintén keressük Isten akaratát, akkor a Szentlélek életünk elveivé teszi az Ige szabályait, felírja azokat lelkünk tábláira. Csak azok remélhetik a Lélek további felvilágosítását, akik követik a már elnyert fényt. (Testimonies, 5. kötet,704-705. oldal)

  Ellen G. White

  Lábainknak szövétneke - 2019. „A te beszéded megnyilatkozása világosságot ad, és oktatja az együgyűeket.” (Zsolt 119:130)
  Ellen White
  Az Istennel való közösség elősegíti a jó gondolatokat, a nemes törekvéseket, az igazság tiszta megértését és magasztos tervek készítését. Azokat akik ilyen formán lelküket Istenhez kötik, Ő elismeri fiainak és lányainak. Ök, folytonosan, feljebb és feljebb emelkednek, Istent és az örökkévaló dolgodat világosabban látják, addig, amíg Isten őket is a világosság és a bölcsesség csatornájává tudja váltóztatni a világ számára.

  Din aceeași categorie

  Sátán utolsó hadjárata

  „Fiacskáim, itt az utolsó óra, és amint hallottátok, hogy az antikrisztus eljő, így most sok...

  Ne dolgozzunk az ördögnek!

  „Mivelhogy azért mindezek felbomlanak, milyeneknek kell lennetek néktek szent életben és kegyességben, akik várjátok és...

  Az elérendő cél

  „Maga pedig a békességnek Istene szenteljen meg titeket mindenestől; és a ti egész valótok, mind...

  Miért késik Krisztus eljövetele?

  „Ezt pedig azért mondom, atyámfiai, mert az idő rövidre van szabva...” (1Kor 7,29)
 
„Isten angyalai...

  Publicate astăzi

  Două mâini, două picioare

  Orice sistem de a fenta implicarea sau de a susține egoismul ai avea, este momentul să îl dezactivezi. Este un subiect real pentru rugăciune și schimbare. Încă mai putem regreta și cere ajutor.

  Sceptrul

  Era o piesă perfectă? Nicidecum, dar, cu siguranță, creativă și acceptabilă, poate chiar reprezentativă pentru etosul acelei provincii. Întrucât Butterworth a fost solicitat să-și folosească îndemânarea pentru această sarcină importantă, el a făcut tot ce i-a stat în putință.

  Dragostea frățească

  Soluţia disensiunilor dintre copii constă în manifestarea iubirii adevărate, care vine dintr-o legătură apropiată cu Dumnezeu, care este sursa iubirii. Puterea care vine din unitate este importantă, dar nu este suficientă. Iubirea lui Dumnezeu este soluţia completă. Caut-o şi astăzi!

  Îndemnuri către bunici

  Binecuvântează, Doamne, toți bunicii pentru a fi exemple bune pentru nepoții lor! PROVOCARE: Fă-ți astăzi timp pentru nepoți! Dacă sunt departe, vorbește cu ei la telefon și cere-I lui Dumnezeu să te folosească pentru a-i îndruma către El!

  Sátán utolsó hadjárata

  „Fiacskáim, itt az utolsó óra, és amint hallottátok, hogy az antikrisztus eljő, így most sok...