Kincskeresés

  „Ismét hasonlatos a mennyeknek országa a szántóföldben elrejtett kincshez, amelyet megtalálván az ember, elrejté azt; és afelett valóörömében elmegy és eladván mindenét amije van, megveszi azt a szántóföldet.” (Mt 13:44)

  Napjainkban az egyház nagymértékben megelégszik a kijelentés felszínes igazságaival, melyek olyan világosak és könnyen érthetőek, hogy sokan úgy vélik: ha ez minden, ami szükséges, s ha ezeket elfogadják, akkor elégedettek lehetnek. A Szentlélek azonban, aki az értelemben munkálkodik, nem hagyja azt tétlenül nyugodni. A legmélyebb vágyat ébreszti az igazság iránt, melyet nem rontottak meg a tévedések és a hamis tanítások.

  A szorgalmas kereső jutalma a mennyei igazság lesz. Az elme, mely valóban vágyik megtudni, hogy mi az igazság, nem érheti be a tétlenséggel.

  A mennyeknek országa hasonló a szántóföldbe rejtett kincshez, „amelyet megtalálván az ember, elrejté azt; és afelett való örömében elmegy és eladván mindenét, amije van, megveszi azt a szántóföldet”. Megveszi, hogy művelhesse, felszánthassa minden darabkáját és megszerezze annak kincseit. A Szentlélek szolgálata az, hogy irányítsa és jutalmazza ezt a kutatást. A kutató ember a szántóföld ásása közben drága ólomérceket talál, melyeknek igyekszik felbecsülni az értékét, majd még mélyebbre ás, hogy még értékesebb kincsre leljen. Így sok gazdag érre talál. A föld aranylelőhelyeit nem hálózzák be olyan gazdagon az erek, ahogy a kinyilatkoztatás mezejét a kincsek, melyek napfényre hozzák Krisztus kikutathatatlan gazdagságát. Az Úr gazdaggá tehetné minden hívő gyermekét a hitben, s ez a Szentlélek szívekben végzett munkájának gyümölcse.

  A Lélek a szívből kifelé dolgozik, s olyan jellemet fejleszt, melyet Isten el fog ismerni. Az igazságnak micsoda hatalmas kincsesbányáját helyezte Krisztus a hit területére, melyet tanítványai megkaphatnak! Nagyobb hitre van szükségünk, ha jobban meg akarjuk ismerni az Igét. Az akadályoz legjobban bennünket az isteni világosság elfogadásában, hogy nem támaszkodunk a Szentlélek hatékony munkájára. (Ellen G. White 1888 Materials, 1537-1538. oldal)

  Ellen G. White

  Kincskeresés - 2019. „Ismét hasonlatos a mennyeknek országa a szántóföldben elrejtett kincshez, amelyet megtalálván az ember, elrejté azt; és afelett valóörömében elmegy és eladván mindenét amije van, megveszi azt a szántóföldet.” (Mt 13:44)
  Ellen White
  Az Istennel való közösség elősegíti a jó gondolatokat, a nemes törekvéseket, az igazság tiszta megértését és magasztos tervek készítését. Azokat akik ilyen formán lelküket Istenhez kötik, Ő elismeri fiainak és lányainak. Ök, folytonosan, feljebb és feljebb emelkednek, Istent és az örökkévaló dolgodat világosabban látják, addig, amíg Isten őket is a világosság és a bölcsesség csatornájává tudja váltóztatni a világ számára.

  Din aceeași categorie

  A szemek kívánsága

  „Én pedig azt mondom néktek, hogy valaki asszonyra tekint gonosz kívánságnak okáért, immár paráználkodott azzal...

  Az előítélet növekedése

  „Ne csodálkozzatok, atyámfiai, ha gyűlöl titeket a világ. Mi tudjuk, hogy általmentünk a halálból az...

  Zűrzavar a városokban

  „A gonosz emberek pedig és az ámítók növekednek a rosszaságban, eltévelyítvén és eltévelyedvén.” (2Tim 3,13)„Isten...

  A pogány hatalom pompája

  „Mert lesz idő, amikor az egészséges tudományt el nem szenvedik, hanem a saját kívánságaik szerint...

  Publicate astăzi

  Cinci fecioare neînțelepte

  Neînțelept nu este cel ce nu a avut posibilitatea să învețe sau să se pregătească, ci acela care a considerat că e suficient să știi și să ai valori, dar să nu te deranjezi să le folosești. Lipsa înțelepciunii poate să însemne uneori comoditate, alteori poate fi egală cu superficialitatea; se poate rezuma la pregătire pe jumătate sau la speranța că voi avea „noroc”. Un simplu simț al administrării chibzuite le-a salvat pe cele cinci fecioare de la o așteptare ratată, inutilă.

  Câmpul misionar de acasă

  Când folosim compasiunea blândă și când înțelegem cine sunt copiii noștri, avem ocazia să îi cunoaștem și să îi iubim și, astfel, să le arătăm cine este Isus. Mă rog ca Dumnezeu să vă binecuvânteze în mod bogat câmpul misionar, pentru veșnicie, iar copiii să poată spune: „Îl cunosc pe El!”

  Ţepuşul din carne

  Poate că Dumnezeu îngăduie durere în viața ta ca să corecteze anumite trăsături de caracter. Dacă acesta este cazul, mergi înainte ca Pavel sau ca David, nu în puterea ta, ci datorită influenței miraculoase a Creatorului care lucrează în tine.

  Eu, un salvator?

  Doamne, îți stau la dispoziție ca o umilă unealtă prin care să lucrezi la salvarea copiilor și a tinerilor! PROVOCARE: Alege unul sau mai mulți copii lipsiți de șansa unui cămin care să îi apropie de Domnul și oferă-te Lui ca să te folosească la salvarea acestora!

  A szemek kívánsága

  „Én pedig azt mondom néktek, hogy valaki asszonyra tekint gonosz kívánságnak okáért, immár paráználkodott azzal...