Articolul precedentDavid – motive mai largi
  Articolul următorUza – gest necuvenit

  Mindig velünk van

  „Nem hagylak titeket árvákul; eljövök tihozzátok.” (Jn 14:18)

  Krisztus szerette volna, ha tanítványai megértik azt, hogy nem hagyja őket árvákul. „Nem hagylak titeket árvákul – ígérte -; eljövök tihozzátok. Még egy kevés idő és a világ nem lát engem többé; de ti megláttok engem: mert én élek, ti is élni fogtok.” (Jn 14:18-19) Ó, milyen felemelő és dicsőséges az örök élet bizonyossága! Bár hiányozni fog nekik, de kapcsolatuknak olyannak kell maradnia, mint a gyermekszülő kapcsolat.

  „Azon a napon – mondta Jézus – megtudjátok majd ti, hogy én az én Atyámban vagyok, és ti énbennem, és én tibennetek.” (Jn 14:20) Jézus szerette volna belevésni tanítványai elméjébe, hogy mi a különbség azok között, akik a világban, s azok között, akik Krisztusban vannak. Bár a halálra készült, de arra vágyott, hogy tanítványai előtt nyilvánvalóvá legyen, hogy újra élni fog. S bár mennybemenetele után testben hiányolni fogják, de hit által láthatják és ismerhetik Őt, aki ugyanolyan szeretetteljes törődést fog tanúsítani irántuk, mint amikor velük volt…

  Tanítványaihoz intézett szavai rajtuk keresztül jutnak el hozzánk. A Vigasztaló ugyanúgy a miénk is, ahogy az övék volt. Velünk van mindig és minden helyen, minden bánatunkban és megpróbáltatásunkban, amikor a kilátások sötéteknek, a jövő pedig zavarosnak tűnik, s mi elhagyatottnak és magányosnak érezzük magunkat. Ezekben az időszakokban a hittel mondott imáinkra válaszul érkezik meg a Vigasztaló.

  Nincs még egy olyan gyengéd és igazi vigasztaló, mint Krisztus. Ő átérzi gyengeségünket. Lelke a szívünkhöz szól. A körülmények elválaszthatnak bennünket barátainktól, s a széles, háborgó óceán is közénk állhat. Bár őszinte barátságunk továbbra is fennáll, de képtelenek azt oly módon kimutatni, ami kielégíthetne bennünket. Mennyei Vigasztalónktól azonban semmilyen körülmény, semmilyen távolság sem választhat el. Bárhol vagyunk, bárhová megyünk, Ő mindig ott van, aki Krisztus helyettese és aki helyette cselekszik. Mindig jobb kezünk felől áll és megnyugtató, kedves szavakkal szól hozzánk, hogy erősítsen, megtartson, felemeljen és felvidítson.

  A Szentlélek befolyása Krisztus jelenlétét jelenti a lélekben. Ez a Lélek munkálkodik azokban és azok által, akik elfogadják Krisztust. Akikben a Szentlélek lakik, azok megtermik annak gyümölcseit: a szeretetet, az örömet, a békességet, a béketűrést, a szívességet, a jóságot és a hitet. (Review and Herald, 1897. október 26.)

  Ellen G. White

  Mindig velünk van - 2019. "Nem hagylak titeket árvákul; eljövök tihozzátok." (Jn 14:18)
  Ellen White
  Az Istennel való közösség elősegíti a jó gondolatokat, a nemes törekvéseket, az igazság tiszta megértését és magasztos tervek készítését. Azokat akik ilyen formán lelküket Istenhez kötik, Ő elismeri fiainak és lányainak. Ök, folytonosan, feljebb és feljebb emelkednek, Istent és az örökkévaló dolgodat világosabban látják, addig, amíg Isten őket is a világosság és a bölcsesség csatornájává tudja váltóztatni a világ számára.

  Din aceeași categorie

  A szemek kívánsága

  „Én pedig azt mondom néktek, hogy valaki asszonyra tekint gonosz kívánságnak okáért, immár paráználkodott azzal...

  Az előítélet növekedése

  „Ne csodálkozzatok, atyámfiai, ha gyűlöl titeket a világ. Mi tudjuk, hogy általmentünk a halálból az...

  Zűrzavar a városokban

  „A gonosz emberek pedig és az ámítók növekednek a rosszaságban, eltévelyítvén és eltévelyedvén.” (2Tim 3,13)„Isten...

  A pogány hatalom pompája

  „Mert lesz idő, amikor az egészséges tudományt el nem szenvedik, hanem a saját kívánságaik szerint...

  Publicate astăzi

  Cinci fecioare neînțelepte

  Neînțelept nu este cel ce nu a avut posibilitatea să învețe sau să se pregătească, ci acela care a considerat că e suficient să știi și să ai valori, dar să nu te deranjezi să le folosești. Lipsa înțelepciunii poate să însemne uneori comoditate, alteori poate fi egală cu superficialitatea; se poate rezuma la pregătire pe jumătate sau la speranța că voi avea „noroc”. Un simplu simț al administrării chibzuite le-a salvat pe cele cinci fecioare de la o așteptare ratată, inutilă.

  Câmpul misionar de acasă

  Când folosim compasiunea blândă și când înțelegem cine sunt copiii noștri, avem ocazia să îi cunoaștem și să îi iubim și, astfel, să le arătăm cine este Isus. Mă rog ca Dumnezeu să vă binecuvânteze în mod bogat câmpul misionar, pentru veșnicie, iar copiii să poată spune: „Îl cunosc pe El!”

  Ţepuşul din carne

  Poate că Dumnezeu îngăduie durere în viața ta ca să corecteze anumite trăsături de caracter. Dacă acesta este cazul, mergi înainte ca Pavel sau ca David, nu în puterea ta, ci datorită influenței miraculoase a Creatorului care lucrează în tine.

  Eu, un salvator?

  Doamne, îți stau la dispoziție ca o umilă unealtă prin care să lucrezi la salvarea copiilor și a tinerilor! PROVOCARE: Alege unul sau mai mulți copii lipsiți de șansa unui cămin care să îi apropie de Domnul și oferă-te Lui ca să te folosească la salvarea acestora!

  A szemek kívánsága

  „Én pedig azt mondom néktek, hogy valaki asszonyra tekint gonosz kívánságnak okáért, immár paráználkodott azzal...