A kétségbeesés pillanataiban

  „Kérjetek és adatik néktek; keressetek és találtok; zörgessetek és megnyittatik néktek. Mert aki kér, mind kap; és aki keres, talál; és a zörgetőnek megnyittatik.” (Mt 7:7-8)

  Jöjj, keress és találsz. Az isteni bőség tárháza nyitva áll, telve van és mindenki számára hozzáférhető. Jöjj hát alázatos szívvel, s ne gondold, hogy valamit tenned kell azért, hogy elnyerd Isten kegyeit, vagy hogy meg kell jobbítanod magadat, mielőtt Krisztushoz mehetnél. Soha nem tehetsz semmit, hogy javíts állapotodon. Jöjj Jézus nevében, hited teljes bizonyosságával, bűneiddel együtt, hisz Krisztus azt mondta: „Mert nem az igazakat hívogatni jöttem, hanem a bűnösöket a megtérésre.” (Mt 9:13) Közeledjetek Istenhez és Ő is közeledni fog hozzátok. Kérnetek kell, keresni, kopogtatni, majd elhinni azt, hogy Krisztus Jézus elfogadott, és bízni abban, hogy Ő megteszi értetek mindazt, amit ti nem tudtok megtenni magatokért…

  Jézus a mi engesztelő áldozatunk, mert mi nem tudunk engesztelést szerezni önmagunkért, de hit által elfogadhatjuk az Ő áldozatát. „Mert Krisztus is szenvedett egyszer a bűnökért, mint igaz a nem igazakért, hogy minket Istenhez vezéreljen…” (1Pt 3:18) „Tudván, hogy nem veszendő holmin… váltattatok meg, …hanem drága véren, mint hibátlan és szeplőtlen bárányén, a Krisztusén.” (1Pt 1:18-19) „Jézus Krisztusnak, az ő Fiának vére megtisztít minket minden bűntől.” (1Jn 1:7) E drága vér érdemei által válhat egészségessé a bűn által meggyötört szív. Míg Isten elé tárod kéréseidet, a Szentlélek szívedbe ülteti Isten hűséges ígéreteit.

  A nehéz, zavaros pillanatokban, amikor Sátán kételyt és csüggedést kelt benned, az Úr Lelke Krisztus hűséges ígéreteire irányítja tekintetedet s az igazság Napjának ragyogó fénysugarai világítják be elmédet és szívedet. Amikor Sátán kétségbe akar ejteni, a Szentlélek élő Megváltód közbenjárására irányítja figyelmedet. Krisztus a jó illat, a szent tömjénfüst, mely kéréseidet elfogadhatóvá teszi az Atya előtt. Amikor az ember teljesen megérti és elfogadja Krisztus igazságának fényét, szeretet, öröm, békesség és kimondhatatlan hála tölti el a szívét, s a kapott áldásokért így énekel: „a te jóvoltod felmagasztalt engem.” (Zsolt 18:36) (Signs of the Times, 1892. augusztus 22.)

  Ellen G. White

  A kétségbeesés pillanataiban - 2019. "Kérjetek és adatik néktek; keressetek és találtok; zörgessetek és megnyittatik néktek. Mert aki kér, mind kap; és aki keres, talál; és a zörgetőnek megnyittatik." (Mt 7:7-8)
  Ellen White
  Az Istennel való közösség elősegíti a jó gondolatokat, a nemes törekvéseket, az igazság tiszta megértését és magasztos tervek készítését. Azokat akik ilyen formán lelküket Istenhez kötik, Ő elismeri fiainak és lányainak. Ök, folytonosan, feljebb és feljebb emelkednek, Istent és az örökkévaló dolgodat világosabban látják, addig, amíg Isten őket is a világosság és a bölcsesség csatornájává tudja váltóztatni a világ számára.

  Din aceeași categorie

  Sátán mesteri csalásai

  „A titkok az Úréi, a mi Istenünkéi; a kinyilatkoztatott dolgok pedig a mieink és a...

  A hamis tudomány veszélyei

  „Timótheus, őrizd meg, ami rád van bízva, elfordulván a szentségtelen, üres beszédektől és a hamis...

  Hamis elgondolások Istenről

  „Mert bár az Istent megismerték, mindazáltal nem mint Istent dicsőítették Őt, sem néki hálákat nem...

  Az Írások félremagyarázása

  „…szinte minden levelében is, amikor ezekről beszél azokban; amelyekben vannak némely nehezen érthető dolgok, amiket...

  Publicate astăzi

  Porunca a cincea

  Nici măcar părinții nu sunt veșnici, vor pleca la odihna lor mai devreme sau mai târziu. Dacă ar fi mult să considerăm că le datorăm viața, le datorăm măcar grija și preocuparea pe care ni le-au oferit, atât cât s-au priceput ei, în pruncia noastră. Acum, cât încă este posibil, avem șansa să le ascultăm sfaturile sau rugămințile; acum putem să le aducem simple mulțumiri și să-i convingem că suntem bine, că ne gândim la ei și că sunt valoroși în ochii noștri. Cel mai important lucru pentru un părinte este acela de a-și ști copilul fericit.

  Dă-te la o parte!

  Am învățat că la vârsta ei eu îi pot fi doar prietenă, în niciun caz și conștiință. Dar cel mai mult am învățat să mă rog cu insistență și să mă dau la o parte din drum pentru ca Domnul să lucreze.

  În luptă, dar nu disperaţi

  Gândeşte-te la cunoscuta zicală: „Când Dumnezeu închide uşa, tot El deschide o fereastră”, care exprimă într-un mod informal gândul principal de astăzi. Dumnezeu mi ne lasă niciodată să ajungem la limită. Doar aşteaptă-L în credinţă pe Iahve şi îţi vei redobândi speranţa.

  Slujind continuu

  PROVOCARE: Gândește-te cum i-ai putea implica în slujire pe copiii tăi sau pe copiii din biserica ta! Fă un plan ca, în locul în care ești, micuțul Samuel să poată sluji împreună cu tine!

  Sátán mesteri csalásai

  „A titkok az Úréi, a mi Istenünkéi; a kinyilatkoztatott dolgok pedig a mieink és a...