A legnagyobb munka a földön

  „Mert azért jött az embernek Fia, hogy megkeresse és megtartsa, ami elveszett.” (Lk 19:10)

  Mindenkinek, aki hisz Krisztusban mint személyes Megváltójában, Isten iránti kötelessége, hogy tiszta és szent legyen, lelki munkát végezzen, s hogy törekedjék az elveszettek megmentésére, legyenek azok bár nagyok vagy kicsik, gazdagok vagy szegények, szolgák vagy szabadok. Az a legnagyobb munka a földön, ha arra törekszünk, hogy megmentsük az elveszetteket, akikért Krisztus végtelen árral, saját vérével fizetett.

  Mindenkinek aktív szolgálatot kell végeznie, s ha azok, akiket az Úr világossággal áldott meg, nem közvetítik másoknak a fényt, elveszítik a rájuk árasztott gazdag kegyelmet, mert mellőzik a Szentírás által oly világosan körülírt szent kötelességüket. Amint a hűtlen ember lámpásának fénye kialszik, saját lelke is veszélybe kerül; s azok, akik számára világítania kellett volna, nem tudják elvégezni a munkát, melyet Isten szándékai szerint ezeken az emberi eszközökön keresztül kellene elvégezniük. Így a juh, melyet nem kerestek, nem talál vissza a nyájhoz.

  Istennek rád, az emberi eszközre van szüksége, hogy legjobb képességeid szerint teljesítsd kötelességedet, a növekedést majd ő maga fogja biztosítani. Ha az emberi eszközök együttműködnének az isteni hírnökökkel, ezrek menekülnének meg. A Szentlélek az átadott életű munkások előtt bemutatja Jézust, aki megerősíti őket minden nehézségben, megeleveníti és megszilárdítja őket, s nagyobbá teszi őket a győzőknél is.

  Amikor ketten vagy hárman összegyűlnek, hogy tanácskozzanak és imáikat felküldjék Istenhez, ez az ígéret szól nekik: „Kérjetek és megadatik néktek; keressetek és találtok;
  zörgessetek és megnyittatik néktek.” (Lk 11:9) „Ha azért ti gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ád a ti mennyei Atyátok Szent Lelket azoknak, akik tőle kérik.” (13. vers) Az Úr megígérte, hogy ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az ő nevében, Ő ott lesz közöttük. Akik összegyűlnek, hogy imádkozzanak, azok kenetet kapnak a Szenttől. (Review and Herald, 1896. június 30.)

  Ellen G. White

  A legnagyobb munka a földön - 2019. „Mert azért jött az embernek Fia, hogy megkeresse és megtartsa, ami elveszett.” (Lk 19:10)
  Ellen White
  Az Istennel való közösség elősegíti a jó gondolatokat, a nemes törekvéseket, az igazság tiszta megértését és magasztos tervek készítését. Azokat akik ilyen formán lelküket Istenhez kötik, Ő elismeri fiainak és lányainak. Ök, folytonosan, feljebb és feljebb emelkednek, Istent és az örökkévaló dolgodat világosabban látják, addig, amíg Isten őket is a világosság és a bölcsesség csatornájává tudja váltóztatni a világ számára.

  Din aceeași categorie

  Az eladás és a vásárlás tilalma

  „…senki se vehessen, se el ne adhasson semmit, hanem csak akin a fenevad bélyege van,...

  Különböző érdekcsoportok követelései

  „Legyetek azért, atyámfiai, béketűrők az Úr eljöveteléig. Ímé a szántóvető várja a föld drága gyümölcsét,...

  Élelem és földek az utolsó napokban

  „Ne aggodalmaskodjatok tehát a holnap felől, mert a holnap majd aggodalmaskodik a maga dolgai felől....

  Jel a nagyvárosok elhagyására

  „Mikor azért látjátok majd, hogy az a pusztító utálatosság, amelyről Dániel próféta szólott, ott áll...

  Publicate astăzi

  Șase grade de separare

  Fă un mic test. Alcătuiește în minte o listă cu persoanele pe care nu le suporți prea ușor. Gândește-te ce ar trebui să schimbi în mintea sau inima ta pentru ca ele să capete un alt statut, mai apropiat și amical. Începe cu lucrurile simple pe care crezi că le-ai putea face și vei observa imediat schimbările în bine.

  Pentru binele nostru

  Dar mereu există un motiv, un scop chiar, pentru că deciziile Sale au în vedere întotdeauna „binele nostru” și/sau binele altora. Noi putem fi siguri că această realitate se confirmă mereu. Dumnezeu ne iubește. Nu poate fi altfel.

  Împlinirea misiunii

  Chiar şi astăzi, lumina adevărului trebuie dusă de instrumente omeneşti. Ea trebuie dusă de mine şi de tine! Dacă acceptăm misiunea primită, cu siguranţă se vor interpune dificultăţi şi obstacole. Va fi nevoie să facem sacrificii şi să înfrângem greutăţile.

  Lecții valoroase

  Îți mulțumim, Doamne, pentru toate lecțiile pe care ni le oferi, chiar și pentru cele mai puțin plăcute uneori, pentru că știm că tot ce primim din mâna Ta ne oferi cu dragoste! PROVOCARE: Mulțumește-I astăzi lui Dumnezeu pentru cei mai mici membri din familia bisericii tale! Roagă-L ca prezența lor la serviciul de închinare să te umple de bucurie și de recunoștință!

  Az eladás és a vásárlás tilalma

  „…senki se vehessen, se el ne adhasson semmit, hanem csak akin a fenevad bélyege van,...