A legnagyobb munka a földön

  „Mert azért jött az embernek Fia, hogy megkeresse és megtartsa, ami elveszett.” (Lk 19:10)

  Mindenkinek, aki hisz Krisztusban mint személyes Megváltójában, Isten iránti kötelessége, hogy tiszta és szent legyen, lelki munkát végezzen, s hogy törekedjék az elveszettek megmentésére, legyenek azok bár nagyok vagy kicsik, gazdagok vagy szegények, szolgák vagy szabadok. Az a legnagyobb munka a földön, ha arra törekszünk, hogy megmentsük az elveszetteket, akikért Krisztus végtelen árral, saját vérével fizetett.

  Mindenkinek aktív szolgálatot kell végeznie, s ha azok, akiket az Úr világossággal áldott meg, nem közvetítik másoknak a fényt, elveszítik a rájuk árasztott gazdag kegyelmet, mert mellőzik a Szentírás által oly világosan körülírt szent kötelességüket. Amint a hűtlen ember lámpásának fénye kialszik, saját lelke is veszélybe kerül; s azok, akik számára világítania kellett volna, nem tudják elvégezni a munkát, melyet Isten szándékai szerint ezeken az emberi eszközökön keresztül kellene elvégezniük. Így a juh, melyet nem kerestek, nem talál vissza a nyájhoz.

  Istennek rád, az emberi eszközre van szüksége, hogy legjobb képességeid szerint teljesítsd kötelességedet, a növekedést majd ő maga fogja biztosítani. Ha az emberi eszközök együttműködnének az isteni hírnökökkel, ezrek menekülnének meg. A Szentlélek az átadott életű munkások előtt bemutatja Jézust, aki megerősíti őket minden nehézségben, megeleveníti és megszilárdítja őket, s nagyobbá teszi őket a győzőknél is.

  Amikor ketten vagy hárman összegyűlnek, hogy tanácskozzanak és imáikat felküldjék Istenhez, ez az ígéret szól nekik: „Kérjetek és megadatik néktek; keressetek és találtok;
  zörgessetek és megnyittatik néktek.” (Lk 11:9) „Ha azért ti gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ád a ti mennyei Atyátok Szent Lelket azoknak, akik tőle kérik.” (13. vers) Az Úr megígérte, hogy ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az ő nevében, Ő ott lesz közöttük. Akik összegyűlnek, hogy imádkozzanak, azok kenetet kapnak a Szenttől. (Review and Herald, 1896. június 30.)

  Ellen G. White

  A legnagyobb munka a földön - 2019. „Mert azért jött az embernek Fia, hogy megkeresse és megtartsa, ami elveszett.” (Lk 19:10)
  Ellen White
  Az Istennel való közösség elősegíti a jó gondolatokat, a nemes törekvéseket, az igazság tiszta megértését és magasztos tervek készítését. Azokat akik ilyen formán lelküket Istenhez kötik, Ő elismeri fiainak és lányainak. Ök, folytonosan, feljebb és feljebb emelkednek, Istent és az örökkévaló dolgodat világosabban látják, addig, amíg Isten őket is a világosság és a bölcsesség csatornájává tudja váltóztatni a világ számára.

  Din aceeași categorie

  Bizonyosodjunk meg Isten jóságáról!

  „Érezzétek és lássátok meg, hogy jó az Úr! Boldog az az ember, aki Őbenne bízik.”...

  Krisztus az egyetlen Megváltó

  „Aki megszabadított minket a sötétség hatalmából, és általvitt az Ő szerelmes Fiának országába. Akiben van...

  A menny hibátlan igazgyöngye

  „Ismét hasonlatos a mennyek országa a kereskedőhöz, aki igazgyöngyöket keres.” (Mát 13,45)
 
„Az értékes igazgyöngy:...

  Ami az életben a legfontosabb

  „Keressétek először Isten országát és az Ő igazságát; és ezek mind megadatnak néktek.” (Mát 6,33)
...

  Publicate astăzi

  Locul trei pe podium

  Ce exercițiu și ce antrenament ar trebui să facem pentru ca modestia și recunoștința să ne caracterizeze chiar și în momentele noastre de glorie sau de împlinire de orice fel?

  Crainicul cu clopoțel

  Fiecăruia ni s-au dat daruri pe care să le folosim pentru Domnul. Fiecare dintre noi are nevoie să-și concentreze cele mai importante energii pentru ca darul său să le fie de folos altora. Fie ca Dumnezeu să ne ajute să cercetăm Scripturile și să cerem asistența Duhului Sfânt înainte de a face greșeli.

  Răzbunarea nu este a noastră

  Ţi-a greşit cândva cineva? Dacă te gândeşti la răzbunare, ia în considerare ce spune Dumnezeu: „Răzbunarea este a Mea, Eu voi răsplăti.” El nu-ţi cere să te răzbuni, mai degrabă să împlineşti nevoile de bază ale vrăjmaşului tău, după cum te îndrumă textul de astăzi.

  Mi-ar plăcea ca biserica mea să fie… biserică

  Roagă-te pentru spiritul de comunitate din biserica ta! PROVOCARE: Gândește-te la o idee care ar putea îmbunătăți părtășia dintre credincioși și pune-o în aplicare!

  Bizonyosodjunk meg Isten jóságáról!

  „Érezzétek és lássátok meg, hogy jó az Úr! Boldog az az ember, aki Őbenne bízik.”...