A világ világossága

  „Ti vagytok a világ világossága. Nem rejtethetik el a hegyen épített város.” (Mt 5:14)

  A keresztény elvek iránti hűség arra szólít minket, hogy aktívan szolgáljunk Istennek. Akik nem használják fel tálentumaikat Isten ügyében és munkájában, azok nem fognak részesülni E130Jézussal az ő dicsőségében. Minden léleknek – aki elfogadja Isten kegyelmét – fényt kell árasztania. Sokan állnak a sötétségben, mégis milyen nyugodtak, könnyelműek és békések ebben a vonatkozásban! Ezrek élvezik a nagy világosságot és a drága lehetőségeket, mégsem tesznek semmit befolyásukkal vagy pénzükkel, hogy világosságot árasszanak másokra. Még azt a kötelességüket sem teljesítik, hogy saját lelkükben megőrizzék az Isten iránti szeretetet, hogy ne legyenek terhére egyházuknak. Az ilyen ember a mennyben is csak teher és kolonc lenne. Az ilyen lelkeknek Krisztus, az igazság és saját érdekükben is fel kellene serkenniük és szorgalmasan dolgozniuk az örökkévalóságért. Krisztus helyet készít a mennyben azoknak, akik az Isten Igéjében lefektetett követelmények szerint élnek.

  Isten azt parancsolja Krisztus minden igazi követőjének, hogy a világ világossága legyen a bűn sötétjében élő lelkek érdekében, akikért Ő meghalt. A nagy munkában Isten megtette a maga részét, s most követőinek együttműködésére vár. Isten tökéletesen kidolgozta a megváltás tervét. Felajánlotta Jézus Krisztus vérét a világ számára. 

  Isten Igéje tanácsokkal, feddésekkel, figyelmeztetésekkel, ígéretekkel és bátorító igékkel szolgál az embereknek, s a Szentlélek hatékonysága megnövekedett, hogy segítse őket minden erőfeszítésükben. E nagy világosság ellenére is a világ továbbra is a sötétségben tévelyeg, eltemeti a vétek és a bűn.

  Ki lesz az Úr munkatársa, hogy ezeket a lelkeket megnyerje az igazságnak? Ki adja át nekik az üdvösség jó hírét? Isten világossággal és igazsággal megáldott népének a kegyelem hírnökének kell lennie. Tevékenységüknek az isteni áramkörbe kell bekapcsolódnia. Legkomolyabb erőfeszítéseiket kell bevetniük. Isten önmegtagadó, önfeláldozó munkatársaivá kell válniuk, Jézust követve, aki a mi érdekünkben lett szegénnyé, hogy szegénysége által mi gazdagokká lehessünk. (Review and Herald, 1887. március 1.)

  Ellen G. White

  A világ világossága - 2019. „Ti vagytok a világ világossága. Nem rejtethetik el a hegyen épített város.” (Mt 5:14)
  Ellen White
  Az Istennel való közösség elősegíti a jó gondolatokat, a nemes törekvéseket, az igazság tiszta megértését és magasztos tervek készítését. Azokat akik ilyen formán lelküket Istenhez kötik, Ő elismeri fiainak és lányainak. Ök, folytonosan, feljebb és feljebb emelkednek, Istent és az örökkévaló dolgodat világosabban látják, addig, amíg Isten őket is a világosság és a bölcsesség csatornájává tudja váltóztatni a világ számára.

  Din aceeași categorie

  Isten teljesebb megismerése

  „Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél,...

  A menny polgárai

  „Azért immár nem vagytok jövevények és zsellérek, hanem polgártársai a szenteknek, és cselédei az Istennek.”...

  Bizonyosodjunk meg Isten jóságáról!

  „Érezzétek és lássátok meg, hogy jó az Úr! Boldog az az ember, aki Őbenne bízik.”...

  Krisztus az egyetlen Megváltó

  „Aki megszabadított minket a sötétség hatalmából, és általvitt az Ő szerelmes Fiának országába. Akiben van...

  Publicate astăzi

  Cei trei iezi

  Întreabă-te astăzi din ce categorie faci parte. Abuzezi de poziția ta? Ești un laș care doar se ascunde? Sau ai curajul să te exprimi, dar și să înțelegi când insistența este inutilă?

  SM (Sindromul Martei)

  Dumnezeu a spus că, înainte să Îl chemăm, El va răspunde. Domnul ar fi răspuns mai devreme rugăciunilor mele fierbinți, dacă m-aș fi oprit și aș fi stat mai întâi să petrec timp cu El. În schimb, am lăsat ca sindromul Martei să mă cuprindă.

  Cine este mai tare?

  Dacă ai tendinţa să te enervezi uşor, supune-te Domnului, pentru ca El să-ţi controleze firea. Fii deschis la posibilitatea de a primi ajutor profesionist, deoarece Dumnezeu lucrează adesea prin consilieri şi psihologi.

  Mi-ar plăcea ca biserica mea să iubească

  Mijlocește în rugăciune ca tinerii să cunoască iubirea divină! PROVOCARE: Exprimă-ți dragostea față de cei dragi din viața ta!

  Isten teljesebb megismerése

  „Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél,...