A föld sója

  „Ti vagytok a földnek savai; ha pedig a só megízetlenül, mivel sózzák meg? nem jó azután semmire, hanem hogy kidobják és eltapossák az emberek.” (Mt 5:13)

  Isten az egyházzal együtt fog dolgozni, de csak ha együttműködünk Vele. Bár mindanynyian, akik megértettétek Isten szerető szavait, komolyan vennétek e tanácsot: „Úgy fényljék a ti világosságtok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat.” (Mt 5:16) Jézus mondja: „Ti vagytok a földnek savai; ha pedig a só megízetlenül, mivel sózzák meg? nem jó azután semmire, hanem hogy kidobják és eltapossák az emberek.” A megmentő só, a keresztény íze: Jézus szeretete a szívben, Krisztus igazsága, mely átjárja a lelket. Ha a teológia professzora szem előtt tartaná hitének megmentő erejét, akkor Krisztust is szem előtt kellene tartania és akkor Isten dicsősége követné, Krisztus hatalma nyilvánulna meg életében és jellemében.

  Ó, amikor majd a gyöngykapukhoz érkezünk és beléphetünk Isten városába, lesz-e ott valaki, aki megbánja, hogy maradéktalanul Jézusnak adta életét? Most szeressük Őt teljes szívünkből, Isten munkatársaiként dolgozzunk együtt a mennyei hírnökökkel, és azáltal, hogy isteni természet részeseivé leszünk, ki tudjuk nyilatkoztatni Krisztust másoknak. Ó, bár részesülnénk a Szentlélek keresztségében! Ó, bár az igazság Napjának ragyogó fénysugarai bevilágítanának elménk és szívünk zugaiba, hogy minden bálványt eltávolítanánk szívünk trónjáról és kiűznénk a lélek templomából! Ó, bár megoldódnék nyelvünk, hogy beszélhessünk jóságáról és elmondhassuk, mily hatalmas Ő!

   Ha megindulsz Jézus hívására, akkor nem mulasztod el, hogy befolyással légy valakire Krisztus kegyelmének szépsége és hatalma által. Szemléljük hát Őt és változzunk el az ő képmására, akiben lakozik az istenségnek egész teljessége testileg, és ismerjük fel, hogy a szeretett Fiú elfogadott minket. „Őbenne vagytok bételjesedve, aki feje minden fejedelemségnek és hatalmasságnak.” (Kol 2:10) (Bible Echo, 1892. február 15.)

  Ellen G. White

  A föld sója - 2019. „Ti vagytok a földnek savai; ha pedig a só megízetlenül, mivel sózzák meg? nem jó azután semmire, hanem hogy kidobják és eltapossák az emberek.” (Mt 5:13)
  Ellen White
  Az Istennel való közösség elősegíti a jó gondolatokat, a nemes törekvéseket, az igazság tiszta megértését és magasztos tervek készítését. Azokat akik ilyen formán lelküket Istenhez kötik, Ő elismeri fiainak és lányainak. Ök, folytonosan, feljebb és feljebb emelkednek, Istent és az örökkévaló dolgodat világosabban látják, addig, amíg Isten őket is a világosság és a bölcsesség csatornájává tudja váltóztatni a világ számára.

  Din aceeași categorie

  Sátán mesteri csalásai

  „A titkok az Úréi, a mi Istenünkéi; a kinyilatkoztatott dolgok pedig a mieink és a...

  A hamis tudomány veszélyei

  „Timótheus, őrizd meg, ami rád van bízva, elfordulván a szentségtelen, üres beszédektől és a hamis...

  Hamis elgondolások Istenről

  „Mert bár az Istent megismerték, mindazáltal nem mint Istent dicsőítették Őt, sem néki hálákat nem...

  Az Írások félremagyarázása

  „…szinte minden levelében is, amikor ezekről beszél azokban; amelyekben vannak némely nehezen érthető dolgok, amiket...

  Publicate astăzi

  Porunca a cincea

  Nici măcar părinții nu sunt veșnici, vor pleca la odihna lor mai devreme sau mai târziu. Dacă ar fi mult să considerăm că le datorăm viața, le datorăm măcar grija și preocuparea pe care ni le-au oferit, atât cât s-au priceput ei, în pruncia noastră. Acum, cât încă este posibil, avem șansa să le ascultăm sfaturile sau rugămințile; acum putem să le aducem simple mulțumiri și să-i convingem că suntem bine, că ne gândim la ei și că sunt valoroși în ochii noștri. Cel mai important lucru pentru un părinte este acela de a-și ști copilul fericit.

  Dă-te la o parte!

  Am învățat că la vârsta ei eu îi pot fi doar prietenă, în niciun caz și conștiință. Dar cel mai mult am învățat să mă rog cu insistență și să mă dau la o parte din drum pentru ca Domnul să lucreze.

  În luptă, dar nu disperaţi

  Gândeşte-te la cunoscuta zicală: „Când Dumnezeu închide uşa, tot El deschide o fereastră”, care exprimă într-un mod informal gândul principal de astăzi. Dumnezeu mi ne lasă niciodată să ajungem la limită. Doar aşteaptă-L în credinţă pe Iahve şi îţi vei redobândi speranţa.

  Slujind continuu

  PROVOCARE: Gândește-te cum i-ai putea implica în slujire pe copiii tăi sau pe copiii din biserica ta! Fă un plan ca, în locul în care ești, micuțul Samuel să poată sluji împreună cu tine!

  Sátán mesteri csalásai

  „A titkok az Úréi, a mi Istenünkéi; a kinyilatkoztatott dolgok pedig a mieink és a...