Krisztus követői

  „Krisztusért járván tehát követségben, mintha Isten kérne mi általunk: Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Istennel.” (2Kor 5:20)

  Krisztus követei vagyunk, és életcélunk nem hírnevünk megőrzése, hanem lelkek megmentése a kárhozattól. Naponként arra kell törekednünk, hogy ők igazságot és igazságosságot nyerhessenek el. Ahelyett, hogy mellőzöttnek igyekeznénk látszani, hogy ezzel mások együttérzését biztosítsuk a magunk számára, el kell teljesen feledkeznünk magunkról, s ha ezt nem tesszük meg lelki télőképességünk gyakorlása és az igazi kegyesség iránti vágy által, akkor Isten a mi kezünkből fogja számon kérni azokat, akikért dolgoznunk kellett volna. Ő biztosította minden szolgálatában tevékenykedő munkásnak a kegyelmet és a bölcsességet ahhoz, hogy élő levelek lehessenek, melyeket ismerhet és olvashat minden ember.

  Ha vigyázunk és imádkozunk, akkor elvégezhetjük mindazt, amit az Úr ránk akar bízni. Ha hűségesen és szorgalmasan teljesítjük kötelességünket, és úgy tekintjük a lelkeket, mint akikről számot kell adnunk, akkor minden botránykövet elhengeríthetünk mások útjából. Ha komoly figyelmeztetésekkel és könyörgéssel, szelíden, de határozottan a lelkünket is kitesszük az elveszendőkért, akkor nyerhetünk lelkeket Krisztusnak.

  Szeretném, ha minden testvér emlékezetébe vésné, milyen komoly dolog megszomorítani a Szentlelket. A Szentlélek akkor szomorodik el, amikor az ember saját magáért dolgozik és visszautasítja az Úr szolgálatba hívó szavát, mert a kereszt túl nehéznek és az önmegtagadás túl nagy árnak tűnik előtte. A Szentlélek vágyik arra, hogy ott lakhasson minden szívben. Ha úgy fogadják Őt, mint tiszteletre méltó vendéget, akkor azokat, akik befogadták, teljessé teszi Krisztusban. A jó munkát, melyet elkezdett, be is fogja végezni. Szent gondolatok, mennyei érzések és krisztusi cselekedetek fogják elfoglalni a tisztátalan gondolatok, a hamis érzelgősség és a lázadó tettek helyét.

  A Szentlélek isteni tanító. Ha odafigyelünk leckéire, bölcsek lehetünk az üdvösségre. De jól kell őriznünk szívünket, mert túl gyakran feledkezünk el a mennyből kapott utasításokról és törekszünk arra, hogy szentségtelen szívünk természetes hajlamai szerint cselekedjünk. Mindenkinek meg kell vívnia harcát saját énjével szemben. Figyeljünk a Szentlélek tanításaira! Ha azok szerint cselekszünk, akkor újra és újra elismétli azokat, míg olyanok nem lesznek számunkra, mintha örök sziklába véste volna őket. (Counsels on Health, 560-561. oldal)

  Ellen G. White

  Krisztus követői - 2019. „Krisztusért járván tehát követségben, mintha Isten kérne mi általunk: Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Istennel.” (2Kor 5:20)
  Ellen White
  Az Istennel való közösség elősegíti a jó gondolatokat, a nemes törekvéseket, az igazság tiszta megértését és magasztos tervek készítését. Azokat akik ilyen formán lelküket Istenhez kötik, Ő elismeri fiainak és lányainak. Ök, folytonosan, feljebb és feljebb emelkednek, Istent és az örökkévaló dolgodat világosabban látják, addig, amíg Isten őket is a világosság és a bölcsesség csatornájává tudja váltóztatni a világ számára.

  Din aceeași categorie

  Sátán mesteri csalásai

  „A titkok az Úréi, a mi Istenünkéi; a kinyilatkoztatott dolgok pedig a mieink és a...

  A hamis tudomány veszélyei

  „Timótheus, őrizd meg, ami rád van bízva, elfordulván a szentségtelen, üres beszédektől és a hamis...

  Hamis elgondolások Istenről

  „Mert bár az Istent megismerték, mindazáltal nem mint Istent dicsőítették Őt, sem néki hálákat nem...

  Az Írások félremagyarázása

  „…szinte minden levelében is, amikor ezekről beszél azokban; amelyekben vannak némely nehezen érthető dolgok, amiket...

  Publicate astăzi

  Slujind continuu

  PROVOCARE: Gândește-te cum i-ai putea implica în slujire pe copiii tăi sau pe copiii din biserica ta! Fă un plan ca, în locul în care ești, micuțul Samuel să poată sluji împreună cu tine!

  Sátán mesteri csalásai

  „A titkok az Úréi, a mi Istenünkéi; a kinyilatkoztatott dolgok pedig a mieink és a...

  Protecție Divină

  Domnul te va păzi la plecare și la venire, de acum și pînă în veac....

  Nici măcar jumătate

  Deși la prima vedere anturajul pe care îl alegem și locul în care alegem să trăim pot părea inofensive, ele pot deveni totuși periculoase. Poate că ne considerăm suficient de maturi ca să fim ispitiți de ceva dăunător. Însă realitatea este că, pe neobservate, ceea ce se întâmplă lângă noi ne influențează, mai ales dacă e vorba de ceva negativ. Nimic din ceea ce vedem sau auzim nu ne lasă indiferenți, chiar dacă nu acordăm prea multă atenție. A ne considera intangibili nu este o dovadă de înțelepciune și nici de tărie, ci mai degrabă trădează imaturitate și superficialitate. A ne teme de influențe rele nu e o slăbiciune, ci o dovadă de precauție și discernământ spiritual.

  Deschide-mi inima!

  Doamne, fie ca dragostea Ta necondiționată să crească în inima mea și să mă determine la acțiune!