Együtműködés az isteni erővel

  „Hanem vesztek erőt, minekutána a Szent Lélek eljő reátok: és lesztek nékem tanúim úgy Jeruzsálemben, mint az egész Júdeában és Samáriában és a földnek mind végső határáig.” (ApCsel 1:8)

  Isten elhatározta, hogy mindent megtesz annak érdekében, hogy az embert kiszabadítsa az ellenség csapdájából. Krisztus mennybemenetele után Isten elküldte a Szentlelket, hogy segítsen mindenkinek, aki együttműködik vele az emberi jellem átalakításában és újjáformálásában.  Megváltónk meghatározta ebben a munkában a Szentlélek részét. „És az, mikor eljő, megfeddi a világot bűn, igazság és ítélet tekintetében.” (Jn 16:8) A Szentlélek az, aki meggyőz és meg is szentel.

  Mivel senki sem térhet meg bűneiből addig, míg fel nem ismerte azokat, ezért nyilvánvaló, hogy a Lélekkel kell egyesülnünk annak érdekében, hogy elérhessük a bűnösöket. Hiába vetjük be minden emberi képességünket, ha nem működünk együtt a mennyei hírnökökkel. Az emberek azért süllyedtek olyan mélyre, és csúsztak a bűn nyomorának mélységeibe, mert az éltető igazság ismerete hiányában tévedéseik romlásba vitték őket. Az embereknek az angyalokkal összhangban kell dolgozniuk azért, hogy Isten igazságát megtanítsák azoknak, akik eddig nem ismerték azt s így megszabadulhassanak a bűn kötelékeiből. Csak az igazság teszi az embert szabaddá. Az igazság által megszerzett szabadságot kell feltárni minden teremtmény előtt.

  A mindenható Isten, Jézus Krisztus és a mennyei angyalok is figyelemmel kísérik e nagy és szent munkát. A hívő ember azt a magasztos kiváltságot kapta, hogy Isten jellemét bemutassa azáltal, hogy önzetlenül részt vesz abban az erőfeszítésben, hogy a romlásba sodort embereket megmentse. Minden emberi lényt – aki elfogadja a Szentlélek megvilágosító erejét – az Úr felhasznál célja megvalósítására. Krisztus az egyház feje, és Őt dicsőítjük meg azzal, ha az egyház minden tagja bekapcsolódik a lelkek üdvösségéért végzett munkába.

  Azonban az emberi munkásoknak több teret kell engedniük a Szentlélek munkájának, hogy egységbe forrva, egységes hadtestként diadalmasan haladjanak előre. Mindenki emlékezzék arra, hogy „látványossága lettünk a világnak, úgy angyaloknak, mint embereknek”. (1Kor 4:9) (Australian Union Conference Record, 1898. április 1.)

  Ellen G. White

  Együtműködés az isteni erővel - 2019. „Hanem vesztek erőt, minekutána a Szent Lélek eljő reátok: és lesztek nékem tanúim úgy Jeruzsálemben, mint az egész Júdeában és Samáriában és a földnek mind végső határáig.” (ApCsel 1:8)
  Ellen White
  Az Istennel való közösség elősegíti a jó gondolatokat, a nemes törekvéseket, az igazság tiszta megértését és magasztos tervek készítését. Azokat akik ilyen formán lelküket Istenhez kötik, Ő elismeri fiainak és lányainak. Ök, folytonosan, feljebb és feljebb emelkednek, Istent és az örökkévaló dolgodat világosabban látják, addig, amíg Isten őket is a világosság és a bölcsesség csatornájává tudja váltóztatni a világ számára.

  Din aceeași categorie

  Jel a nagyvárosok elhagyására

  „Mikor azért látjátok majd, hogy az a pusztító utálatosság, amelyről Dániel próféta szólott, ott áll...

  Isten törvényét érvénytelenítik

  „Ideje, hogy az Úr cselekedjék, megrontották a Te törvényedet.” (Zsolt 119,126)„Eljön az idő, amikor nemzetünk...

  Vasárnapi missziómunka

  „Hirdesd az igét, állj elő vele alkalmatos, alkalmatlan időben, ints, feddj, buzdíts teljes béketűréssel és...

  Bölcsességre van szükségünk

  „Hanem menjetek inkább Izráel házának eltévelyedett juhaihoz.” (Mát 10,6)„Amikor az emberek gyakorlati élete nem kerül...

  Publicate astăzi

  Șase ani la câțiva centimetri de moarte

  Singurul care nu Se limitează la a coase rănile, ci le și curăță, apoi le vindecă pe deplin este Mântuitorul. Ceea ce vede și atinge El nu va mai putea deveni periculos vreodată; El vindecă pentru totdeauna.

  Ziua Taților

  De Ziua Tatălui, aplică versetul de azi la tatăl tău și oferă-i iertare, dacă este nevoie. Iată o versiune de Ziua Tatălui a textului din Filipeni 4:8: „La urma urmelor, copiilor, orice a făcut tatăl vostru adevărat, nobil, drept, curat, demn de iubit, demn de primit, orice faptă bună și orice este lăudabil, aceea să vă însuflețească!”

  Răsplata

  Se poate spune că răsplata imediată şi valabilă a slujirii constă într-o îmbunătăţire a stării de bine şi în bucuria oferirii ajutorului celor care sunt în nevoie. Astăzi, te încurajăm să împlineşti nevoile unei persoane apropiate. Adu-ţi aminte că „oricine dă un pahar de apă unuia din aceşti micuţi în numele unui ucenic nu-şi va pierde răsplata”.

  Ucenicul iubit, fiu al tunetului?

  Doamne, ajută-mă să văd, ca și Tine, ce pot deveni tinerii sub influența Ta și să fiu un canal al iubirii Tale revărsate către ei! PROVOCARE: Roagă-te ca pentru acei tineri greu de iubit, asemenea lui Ioan, să ai dragostea pe care a avut-o Isus față de acesta!

  Jel a nagyvárosok elhagyására

  „Mikor azért látjátok majd, hogy az a pusztító utálatosság, amelyről Dániel próféta szólott, ott áll...