Együtműködés az isteni erővel

  „Hanem vesztek erőt, minekutána a Szent Lélek eljő reátok: és lesztek nékem tanúim úgy Jeruzsálemben, mint az egész Júdeában és Samáriában és a földnek mind végső határáig.” (ApCsel 1:8)

  Isten elhatározta, hogy mindent megtesz annak érdekében, hogy az embert kiszabadítsa az ellenség csapdájából. Krisztus mennybemenetele után Isten elküldte a Szentlelket, hogy segítsen mindenkinek, aki együttműködik vele az emberi jellem átalakításában és újjáformálásában.  Megváltónk meghatározta ebben a munkában a Szentlélek részét. „És az, mikor eljő, megfeddi a világot bűn, igazság és ítélet tekintetében.” (Jn 16:8) A Szentlélek az, aki meggyőz és meg is szentel.

  Mivel senki sem térhet meg bűneiből addig, míg fel nem ismerte azokat, ezért nyilvánvaló, hogy a Lélekkel kell egyesülnünk annak érdekében, hogy elérhessük a bűnösöket. Hiába vetjük be minden emberi képességünket, ha nem működünk együtt a mennyei hírnökökkel. Az emberek azért süllyedtek olyan mélyre, és csúsztak a bűn nyomorának mélységeibe, mert az éltető igazság ismerete hiányában tévedéseik romlásba vitték őket. Az embereknek az angyalokkal összhangban kell dolgozniuk azért, hogy Isten igazságát megtanítsák azoknak, akik eddig nem ismerték azt s így megszabadulhassanak a bűn kötelékeiből. Csak az igazság teszi az embert szabaddá. Az igazság által megszerzett szabadságot kell feltárni minden teremtmény előtt.

  A mindenható Isten, Jézus Krisztus és a mennyei angyalok is figyelemmel kísérik e nagy és szent munkát. A hívő ember azt a magasztos kiváltságot kapta, hogy Isten jellemét bemutassa azáltal, hogy önzetlenül részt vesz abban az erőfeszítésben, hogy a romlásba sodort embereket megmentse. Minden emberi lényt – aki elfogadja a Szentlélek megvilágosító erejét – az Úr felhasznál célja megvalósítására. Krisztus az egyház feje, és Őt dicsőítjük meg azzal, ha az egyház minden tagja bekapcsolódik a lelkek üdvösségéért végzett munkába.

  Azonban az emberi munkásoknak több teret kell engedniük a Szentlélek munkájának, hogy egységbe forrva, egységes hadtestként diadalmasan haladjanak előre. Mindenki emlékezzék arra, hogy „látványossága lettünk a világnak, úgy angyaloknak, mint embereknek”. (1Kor 4:9) (Australian Union Conference Record, 1898. április 1.)

  Ellen G. White

  Együtműködés az isteni erővel - 2019. „Hanem vesztek erőt, minekutána a Szent Lélek eljő reátok: és lesztek nékem tanúim úgy Jeruzsálemben, mint az egész Júdeában és Samáriában és a földnek mind végső határáig.” (ApCsel 1:8)
  Ellen White
  Az Istennel való közösség elősegíti a jó gondolatokat, a nemes törekvéseket, az igazság tiszta megértését és magasztos tervek készítését. Azokat akik ilyen formán lelküket Istenhez kötik, Ő elismeri fiainak és lányainak. Ök, folytonosan, feljebb és feljebb emelkednek, Istent és az örökkévaló dolgodat világosabban látják, addig, amíg Isten őket is a világosság és a bölcsesség csatornájává tudja váltóztatni a világ számára.

  Din aceeași categorie

  Isten teljesebb megismerése

  „Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél,...

  A menny polgárai

  „Azért immár nem vagytok jövevények és zsellérek, hanem polgártársai a szenteknek, és cselédei az Istennek.”...

  Bizonyosodjunk meg Isten jóságáról!

  „Érezzétek és lássátok meg, hogy jó az Úr! Boldog az az ember, aki Őbenne bízik.”...

  Krisztus az egyetlen Megváltó

  „Aki megszabadított minket a sötétség hatalmából, és általvitt az Ő szerelmes Fiának országába. Akiben van...

  Publicate astăzi

  Cei trei iezi

  Întreabă-te astăzi din ce categorie faci parte. Abuzezi de poziția ta? Ești un laș care doar se ascunde? Sau ai curajul să te exprimi, dar și să înțelegi când insistența este inutilă?

  SM (Sindromul Martei)

  Dumnezeu a spus că, înainte să Îl chemăm, El va răspunde. Domnul ar fi răspuns mai devreme rugăciunilor mele fierbinți, dacă m-aș fi oprit și aș fi stat mai întâi să petrec timp cu El. În schimb, am lăsat ca sindromul Martei să mă cuprindă.

  Cine este mai tare?

  Dacă ai tendinţa să te enervezi uşor, supune-te Domnului, pentru ca El să-ţi controleze firea. Fii deschis la posibilitatea de a primi ajutor profesionist, deoarece Dumnezeu lucrează adesea prin consilieri şi psihologi.

  Mi-ar plăcea ca biserica mea să iubească

  Mijlocește în rugăciune ca tinerii să cunoască iubirea divină! PROVOCARE: Exprimă-ți dragostea față de cei dragi din viața ta!

  Isten teljesebb megismerése

  „Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél,...