Isten munkatársai

  „Mert Isten munkatársai vagyunk: Isten szántóföldje, Isten épülete vagytok.” (1Kor 3:9)

  A Szentléleknek, ennek az élő hatalomnak kell meggyőznie bennünket bűneinkről. Az isteni Lélek bemutatja az előadónak a keresztáldozat áldásait, s amikor Ő az igazságot a hallgatók elé tárja, Krisztus megnyeri őket magának és megkezdi természetük átalakítását. Ő készen áll arra, hogy pótolja hiányosságainkat, tanítson, vezessen és ihlessen minket mennyei fogantatású gondolatokkal.

  Milyen keveset tehet egy ember a lelkek megmentéséért folyó munkában, de mégis milyen sokat Krisztus által, ha Szentlelke áthatja őt! Az emberi tanító nem tud hallgatóinak szívében olvasni, de Jézus mindenkinek megadja azt a kegyelmet, amire szüksége van. Ő ismeri az ember képességeit, gyengéjét és erős oldalát is. Az Úr munkálkodik az emberi szívben; de az ember is lehet halál illata a halálra azokra a lelkekre nézve, akik figyelnek szavaira, s ekképpen elfordíthatja őket Krisztustól. De ha odaszenteli és átadja magát Krisztusnak, és bizalmatlan önmagával szemben, és csak Jézusra néz, akkor lesz élet illata az életre azoknak a lelkeknek, akik már a Szentlélek befolyása alatt állnak, s akiknek szívében az Úr elkészítette az utat az emberi eszközén keresztül közvetített üzenete számára. Így érinti meg az Úr a hallgató szívét, és ott az igazság üzenete visszhangra talál.

  „Isten munkatársai vagyunk.” A szívbe jutó Ige meggyőződést kelt és megvilágosítja az értelmet: s ezek tökéletes összhangba jutnak egymással. Az értelem előtt feltárt igazságnak hatalma van arra, hogy felélessze a lélek szunnyadó erőit. A szívben munkálkodó Szentlélek együttműködik az emberi eszközein keresztül tevékenykedő Istennel.

  Az Úr újra és újra megmutatta nekem, hogy Isten népe ezekben az utolsó napokban nem lehet biztonságban, ha emberekben bízik és test lesz az ő védőpajzsuk. Az igazság hatalmas ásója kiemelte őket a világból, mint durva köveket, melyeket ki kell faragni, meg kell munkálni és ki kell fényesíteni ahhoz, hogy beilleszkedjenek a mennyei épületbe.

  A próféták feddése, figyelmeztetése, intelme és tanácsa kell hogy formálja őket, hogy átalakulhassanak az isteni mintára; ez a Vigasztaló különleges munkája: átalakítani a szívet és a jellemet, hogy az emberek az Úr útján maradjanak. (Home Missionary, 1893. november 1.)

  Ellen G. White

  Isten munkatársai - 2019. „Mert Isten munkatársai vagyunk: Isten szántóföldje, Isten épülete vagytok.” (1Kor 3:9)
  Ellen White
  Az Istennel való közösség elősegíti a jó gondolatokat, a nemes törekvéseket, az igazság tiszta megértését és magasztos tervek készítését. Azokat akik ilyen formán lelküket Istenhez kötik, Ő elismeri fiainak és lányainak. Ök, folytonosan, feljebb és feljebb emelkednek, Istent és az örökkévaló dolgodat világosabban látják, addig, amíg Isten őket is a világosság és a bölcsesség csatornájává tudja váltóztatni a világ számára.

  Din aceeași categorie

  Sátán mesteri csalásai

  „A titkok az Úréi, a mi Istenünkéi; a kinyilatkoztatott dolgok pedig a mieink és a...

  A hamis tudomány veszélyei

  „Timótheus, őrizd meg, ami rád van bízva, elfordulván a szentségtelen, üres beszédektől és a hamis...

  Hamis elgondolások Istenről

  „Mert bár az Istent megismerték, mindazáltal nem mint Istent dicsőítették Őt, sem néki hálákat nem...

  Az Írások félremagyarázása

  „…szinte minden levelében is, amikor ezekről beszél azokban; amelyekben vannak némely nehezen érthető dolgok, amiket...

  Publicate astăzi

  Protecție Divină

  Domnul te va păzi la plecare și la venire, de acum și pînă în veac....

  Nici măcar jumătate

  Deși la prima vedere anturajul pe care îl alegem și locul în care alegem să trăim pot părea inofensive, ele pot deveni totuși periculoase. Poate că ne considerăm suficient de maturi ca să fim ispitiți de ceva dăunător. Însă realitatea este că, pe neobservate, ceea ce se întâmplă lângă noi ne influențează, mai ales dacă e vorba de ceva negativ. Nimic din ceea ce vedem sau auzim nu ne lasă indiferenți, chiar dacă nu acordăm prea multă atenție. A ne considera intangibili nu este o dovadă de înțelepciune și nici de tărie, ci mai degrabă trădează imaturitate și superficialitate. A ne teme de influențe rele nu e o slăbiciune, ci o dovadă de precauție și discernământ spiritual.

  Deschide-mi inima!

  Doamne, fie ca dragostea Ta necondiționată să crească în inima mea și să mă determine la acțiune!

  Rugăciunea şi mulţumirea

  Dacă treci prin dificultăţi, în mod deosebit din cauza insultelor, a urii, a invidiei, a resentimentelor sau asprimii în relaţiile cu ceilalţi, citeşte, reciteşte, memorează şi roagă-te. Copiază acest text pe ceva şi poartă-l la tine pentru a-l folosi când eşti ispitit. Mai presus de toate, roagă-te tot timpul, aşa cum te învaţă apostolul Pavel.

  O apă limpede

  Doamne, ajută-mă să port lumina Ta pentru semenii mei astăzi și în fiecare zi! PROVOCARE: Ia-ți timp să meditezi la viața ta așa cum este ea reflectată în cei din jurul tău!