Elegedhetetlen az ember együttműködése

  „Mert minden, aki segítségül hívja az Úr nevét, megtartatik. Mimódon hívják azért segítségül azt, akiben nem hisznek? Mimódon hisznek pedig abban, aki felől nem hallottak? Mimódon hallanának pedig prédikáló nélkül?” (Róm 10:13-14)

  Isten felmérhetetlen áldozatokat hozott az emberért. Hatalmas energiát fektetett abba, hogy az embert a törvényszegésből és bűnből visszavezesse a hűséghez és az engedelmességhez; de az Úr megmutatta nekem, hogy Ő semmit sem tesz az emberi eszközökkel való együttműködés nélkül. A kegyelem, az erő és a befolyás minden adománya szabadon rendelkezésre áll, és az Úr a legbensőségesebb indítékokkal kelti fel és tartja életben az emberi szívben a missziós lelkületet, hogy így az isteni és az emberi eszközök egyesülhessenek…

  Hogyan használnátok fel ti Isten ajándékát? Amikor szívetekbe költözött, biztosította számotokra a különböző erőket, melyek által türelemmel, reménységgel és lankadatlan éberséggel mutathatjátok be Jézus Krisztust, a megfeszítettet, és figyelmeztető üzenetben hirdethetitek, hogy Jézus hatalommal és nagy dicsőséggel másodszor is eljön, ezzel figyelmeztetve a bűnösöket megtérésre.

  Hogyan dolgozott szívetekben a Szentlélek? A Szentlélek erejével arra serkentett, hogy használjátok fel Istentől kapott képességeiteket, hogy minden férfi, nő és fiatal tudja alkalmazni azokat a jelenvaló igazság hirdetésében. Személyes erőfeszítéseket téve menjenek el a városokba, ahol az igazságot még nem ismerik és mutassák be az isteni követelményeket. Isten áldásai, melyeket rátok árasztott, nem fokozzák-e tetterőtöket, s az igazság nem vésődött-e mélyebben lelketekbe, s az, hogy hogyan vonatkozik az a Krisztus nélkül elveszett lelkekre? Miután Isten áldásai megnyilvánultak életetekben, még határozottabb formában és még nagyobb eltökéltséggel lettetek Krisztus bizonyságtevői?

  A Szentlélek szolgálata eredményezi azt, hogy a lényeges és létfontosságú igazságokat még határozottabban vési elmétekbe. Vajon ezt a rendkívüli adományt szalvétába kell csomagolni vagy a földbe elásni? Nem, nem, el kell helyezni azt a pénzváltóknál. S ha az ember felhasználja talentumait, legyenek azok bármily kicsik is, a Szentlélek Isten dolgait új fényben mutatja be a léleknek. A mellőzött Igét újjáteremtő eszközzé teszi.

  A Lélek által az Ige gyorssá és hathatóssá válik, de nem az emberi eszköz eszessége és tanítói képessége miatt, hanem mert isteni erő munkálkodik az emberben, és így minden dicsőség Őt illeti. (Home Missionary, 1893. november 1.)

  Ellen G. White

  Elegedhetetlen az ember együttműködése - 2019. „Mert minden, aki segítségül hívja az Úr nevét, megtartatik. Mimódon hívják azért segítségül azt, akiben nem hisznek? Mimódon hisznek pedig abban, aki felől nem hallottak? Mimódon hallanának pedig prédikáló nélkül?” (Róm 10:13-14)
  Ellen White
  Az Istennel való közösség elősegíti a jó gondolatokat, a nemes törekvéseket, az igazság tiszta megértését és magasztos tervek készítését. Azokat akik ilyen formán lelküket Istenhez kötik, Ő elismeri fiainak és lányainak. Ök, folytonosan, feljebb és feljebb emelkednek, Istent és az örökkévaló dolgodat világosabban látják, addig, amíg Isten őket is a világosság és a bölcsesség csatornájává tudja váltóztatni a világ számára.

  Din aceeași categorie

  Biztos menedék

  „Mert ímé az Úr kijő helyéről, hogy meglátogassa a föld lakóinak álnokságát, felmutatja a föld...

  A biztos prófétai szó

  „Mert e látomás bizonyos időre szól, de vége felé siet és meg nem csal; ha...

  A mennyei kapukon át

  „Hit által vitetett fel Énók, hogy ne lásson halált, és nem találták meg, mert az...

  Sátán utolsó hadjárata

  „Fiacskáim, itt az utolsó óra, és amint hallottátok, hogy az antikrisztus eljő, így most sok...

  Publicate astăzi

  Dubluri în casă

  Dacă ai măcar un lucru în dublu exemplar, atunci ești mult mai bogat decât foarte mulți care încă nu au reușit nici măcar cât tine. Nu uita să-I fii recunoscător lui Dumnezeu pentru tot ce ai!

  Vei merge acolo unde Dumnezeu te trimite?

  Mă rog ca, atunci când ești singură și tristă, să arunci asupra lui Dumnezeu toate îngrijorările tale. Lasă-L pe El să le ducă pentru tine. El a promis să-ți meargă alături la fiecare pas.

  O generație de înţelepţi

  Tu poţi deveni un mijloc prin care cei bătrâni să primească răspuns la cererea lor pentru ocrotire. E posibil ca Dumnezeu să te cheme să uşurezi poverile unui vârstnic care este sau nu un membru al familiei tale.

  Învață să asculți!

  Duhule Sfânt, vreau să învăț de la Tine cum să ascult eficient! PROVOCARE: Propune-ți astăzi să fii receptiv la mesajele copilului tău!

  Biztos menedék

  „Mert ímé az Úr kijő helyéről, hogy meglátogassa a föld lakóinak álnokságát, felmutatja a föld...