Elegedhetetlen az ember együttműködése

  „Mert minden, aki segítségül hívja az Úr nevét, megtartatik. Mimódon hívják azért segítségül azt, akiben nem hisznek? Mimódon hisznek pedig abban, aki felől nem hallottak? Mimódon hallanának pedig prédikáló nélkül?” (Róm 10:13-14)

  Isten felmérhetetlen áldozatokat hozott az emberért. Hatalmas energiát fektetett abba, hogy az embert a törvényszegésből és bűnből visszavezesse a hűséghez és az engedelmességhez; de az Úr megmutatta nekem, hogy Ő semmit sem tesz az emberi eszközökkel való együttműködés nélkül. A kegyelem, az erő és a befolyás minden adománya szabadon rendelkezésre áll, és az Úr a legbensőségesebb indítékokkal kelti fel és tartja életben az emberi szívben a missziós lelkületet, hogy így az isteni és az emberi eszközök egyesülhessenek…

  Hogyan használnátok fel ti Isten ajándékát? Amikor szívetekbe költözött, biztosította számotokra a különböző erőket, melyek által türelemmel, reménységgel és lankadatlan éberséggel mutathatjátok be Jézus Krisztust, a megfeszítettet, és figyelmeztető üzenetben hirdethetitek, hogy Jézus hatalommal és nagy dicsőséggel másodszor is eljön, ezzel figyelmeztetve a bűnösöket megtérésre.

  Hogyan dolgozott szívetekben a Szentlélek? A Szentlélek erejével arra serkentett, hogy használjátok fel Istentől kapott képességeiteket, hogy minden férfi, nő és fiatal tudja alkalmazni azokat a jelenvaló igazság hirdetésében. Személyes erőfeszítéseket téve menjenek el a városokba, ahol az igazságot még nem ismerik és mutassák be az isteni követelményeket. Isten áldásai, melyeket rátok árasztott, nem fokozzák-e tetterőtöket, s az igazság nem vésődött-e mélyebben lelketekbe, s az, hogy hogyan vonatkozik az a Krisztus nélkül elveszett lelkekre? Miután Isten áldásai megnyilvánultak életetekben, még határozottabb formában és még nagyobb eltökéltséggel lettetek Krisztus bizonyságtevői?

  A Szentlélek szolgálata eredményezi azt, hogy a lényeges és létfontosságú igazságokat még határozottabban vési elmétekbe. Vajon ezt a rendkívüli adományt szalvétába kell csomagolni vagy a földbe elásni? Nem, nem, el kell helyezni azt a pénzváltóknál. S ha az ember felhasználja talentumait, legyenek azok bármily kicsik is, a Szentlélek Isten dolgait új fényben mutatja be a léleknek. A mellőzött Igét újjáteremtő eszközzé teszi.

  A Lélek által az Ige gyorssá és hathatóssá válik, de nem az emberi eszköz eszessége és tanítói képessége miatt, hanem mert isteni erő munkálkodik az emberben, és így minden dicsőség Őt illeti. (Home Missionary, 1893. november 1.)

  Ellen G. White

  Elegedhetetlen az ember együttműködése - 2019. „Mert minden, aki segítségül hívja az Úr nevét, megtartatik. Mimódon hívják azért segítségül azt, akiben nem hisznek? Mimódon hisznek pedig abban, aki felől nem hallottak? Mimódon hallanának pedig prédikáló nélkül?” (Róm 10:13-14)
  Ellen White
  Az Istennel való közösség elősegíti a jó gondolatokat, a nemes törekvéseket, az igazság tiszta megértését és magasztos tervek készítését. Azokat akik ilyen formán lelküket Istenhez kötik, Ő elismeri fiainak és lányainak. Ök, folytonosan, feljebb és feljebb emelkednek, Istent és az örökkévaló dolgodat világosabban látják, addig, amíg Isten őket is a világosság és a bölcsesség csatornájává tudja váltóztatni a világ számára.

  Din aceeași categorie

  Sátán mesteri csalásai

  „A titkok az Úréi, a mi Istenünkéi; a kinyilatkoztatott dolgok pedig a mieink és a...

  A hamis tudomány veszélyei

  „Timótheus, őrizd meg, ami rád van bízva, elfordulván a szentségtelen, üres beszédektől és a hamis...

  Hamis elgondolások Istenről

  „Mert bár az Istent megismerték, mindazáltal nem mint Istent dicsőítették Őt, sem néki hálákat nem...

  Az Írások félremagyarázása

  „…szinte minden levelében is, amikor ezekről beszél azokban; amelyekben vannak némely nehezen érthető dolgok, amiket...

  Publicate astăzi

  Porunca a cincea

  Nici măcar părinții nu sunt veșnici, vor pleca la odihna lor mai devreme sau mai târziu. Dacă ar fi mult să considerăm că le datorăm viața, le datorăm măcar grija și preocuparea pe care ni le-au oferit, atât cât s-au priceput ei, în pruncia noastră. Acum, cât încă este posibil, avem șansa să le ascultăm sfaturile sau rugămințile; acum putem să le aducem simple mulțumiri și să-i convingem că suntem bine, că ne gândim la ei și că sunt valoroși în ochii noștri. Cel mai important lucru pentru un părinte este acela de a-și ști copilul fericit.

  Dă-te la o parte!

  Am învățat că la vârsta ei eu îi pot fi doar prietenă, în niciun caz și conștiință. Dar cel mai mult am învățat să mă rog cu insistență și să mă dau la o parte din drum pentru ca Domnul să lucreze.

  În luptă, dar nu disperaţi

  Gândeşte-te la cunoscuta zicală: „Când Dumnezeu închide uşa, tot El deschide o fereastră”, care exprimă într-un mod informal gândul principal de astăzi. Dumnezeu mi ne lasă niciodată să ajungem la limită. Doar aşteaptă-L în credinţă pe Iahve şi îţi vei redobândi speranţa.

  Slujind continuu

  PROVOCARE: Gândește-te cum i-ai putea implica în slujire pe copiii tăi sau pe copiii din biserica ta! Fă un plan ca, în locul în care ești, micuțul Samuel să poată sluji împreună cu tine!

  Sátán mesteri csalásai

  „A titkok az Úréi, a mi Istenünkéi; a kinyilatkoztatott dolgok pedig a mieink és a...