A lélek megmentésének ezközei

  „Én plántáltam, Apollós öntözött; de az Isten adja vala a növekedést. Azért sem aki plántál, nem valami, sem aki öntöz; hanem a növekedést adó Isten.” (1Kor 3:6-7)

  Íme a világot megmozgató hatalmas eszközök. A Golgota keresztje köteles tartozásként követeli meg a Krisztusban hívők minden erejét, hogy a lelkek megmentésében eszközök lehessenek. Az emberi erőfeszítést egyesíteni kell az istenivel, hiszen a menny biztosítja hatékonyságát. Isten munkatársai vagyunk. Az Úr az, aki megnyitja a férfiak és nők szívét az Ige befogadására, s a Szentlélek teszi azt hatásossá. 

  Akik elfogadták az igazságot, azok hite határozott cselekvést eredményez, szeretet által munkálkodik és megtisztítja a szívet. Így szentel meg az igazság. Átformáló ereje a jellemben mutatkozik meg. Ha befogadjuk azt lelkünk legbensőbb szentélyébe, nem végez felületes munkát, s nem hagyja szívünket változatlanul; azonban nemcsak az érzelmeket ébreszti fel, miközben mellőzi az ítélőképességet és az akaratot, hanem az emberi természet legvelejéig hatol, s az ember egész lényét harmonikus tevékenységre ösztönzi.

  Nos, az igazán megtért ember munkája a komolysággal kezdődik. Úgy kell munkálkodnia, ahogy Krisztus dolgozott. Többé nem önmagáért, hanem teljesen az Úrért él. A világ számára meghalt, ezért élete el van rejtve Krisztussal együtt Istenben. Ez azt jelenti, hogy többé nem az „én” élvezi az elsőbbséget. A Golgota keresztjéről áradó fény ragyogó sugarai veszik körül őt, s a Lélek Krisztus dolgait olyan megnyerő fényben tünteti fel előtte, hogy hatása átformálja a hívő szokásait és gyakorlatát, ami nyilvánvalóvá teszi, hogy ő új teremtés Krisztus Jézusban. Minden forintnak értéket tulajdonít, de nem azért, hogy saját ízlését és vágyait elégítse ki vele, vagy a földbe rejtse, hanem azért, hogy jót tegyen vele, segítsen lelkeket menteni az igazságnak, és építse Krisztus országát.  Örömét ugyanabban leli, amiben Krisztus: abban a törekvésben, hogy lelkeket mentsen. Amikor oly sok a munka, miért teszünk olyan keveset a lelkek üdvösségéért? Miért nem teszünk többet azért, hogy férfiakat, nőket és gyermekeket vonzzunk Krisztushoz? (Review and Herald, 1891. október 6.)

  Ellen G. White

  A lélek megmentésének ezközei - 2019. „Én plántáltam, Apollós öntözött; de az Isten adja vala a növekedést. Azért sem aki plántál, nem valami, sem aki öntöz; hanem a növekedést adó Isten.” (1Kor 3:6-7)
  Ellen White
  Az Istennel való közösség elősegíti a jó gondolatokat, a nemes törekvéseket, az igazság tiszta megértését és magasztos tervek készítését. Azokat akik ilyen formán lelküket Istenhez kötik, Ő elismeri fiainak és lányainak. Ök, folytonosan, feljebb és feljebb emelkednek, Istent és az örökkévaló dolgodat világosabban látják, addig, amíg Isten őket is a világosság és a bölcsesség csatornájává tudja váltóztatni a világ számára.

  Din aceeași categorie

  Isten teljesebb megismerése

  „Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél,...

  A menny polgárai

  „Azért immár nem vagytok jövevények és zsellérek, hanem polgártársai a szenteknek, és cselédei az Istennek.”...

  Bizonyosodjunk meg Isten jóságáról!

  „Érezzétek és lássátok meg, hogy jó az Úr! Boldog az az ember, aki Őbenne bízik.”...

  Krisztus az egyetlen Megváltó

  „Aki megszabadított minket a sötétség hatalmából, és általvitt az Ő szerelmes Fiának országába. Akiben van...

  Publicate astăzi

  Cei trei iezi

  Întreabă-te astăzi din ce categorie faci parte. Abuzezi de poziția ta? Ești un laș care doar se ascunde? Sau ai curajul să te exprimi, dar și să înțelegi când insistența este inutilă?

  SM (Sindromul Martei)

  Dumnezeu a spus că, înainte să Îl chemăm, El va răspunde. Domnul ar fi răspuns mai devreme rugăciunilor mele fierbinți, dacă m-aș fi oprit și aș fi stat mai întâi să petrec timp cu El. În schimb, am lăsat ca sindromul Martei să mă cuprindă.

  Cine este mai tare?

  Dacă ai tendinţa să te enervezi uşor, supune-te Domnului, pentru ca El să-ţi controleze firea. Fii deschis la posibilitatea de a primi ajutor profesionist, deoarece Dumnezeu lucrează adesea prin consilieri şi psihologi.

  Mi-ar plăcea ca biserica mea să iubească

  Mijlocește în rugăciune ca tinerii să cunoască iubirea divină! PROVOCARE: Exprimă-ți dragostea față de cei dragi din viața ta!

  Isten teljesebb megismerése

  „Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél,...