Érdemtelen, de hasznos

  „Hanem a világ bolondjait választotta ki magának az Isten, hogy megszégyenítse a bölcseket; és a világ erőtleneit választotta ki magának az Isten, hogy megszégyenítse az erőseket; és a világ nemteleneit és megvetettjeit választotta ki magának az Isten, és a semmiket, hogy a valamiket megsemmisítse: Hogy ne dicsekedjék őelőtte egy test sem.” (1Kor 1:27-29)

  Ha megfelelően értékelnénk munkánk fontosságát és nagyságát, s olyannak látnánk magunkat, amilyenek valójában most vagyunk, akkor ámulattal töltene el bennünket, hogy ilyen érdemtelenül is fel tud használni Isten abban a munkában, hogy lelkeket vezessünk az igazsághoz. Sok dolog van még, amit meg kellene értenünk, de nem tudunk felfogni, mert előjogainkat távolról sem ismerjük.

  Krisztus azt mondta tanítványainak: „Még sok mondanivalóm van hozzátok, de most el nem hordozhatjátok.” (Jn 16:12) Ez a mi állapotunk is. Vajon nem lettek volna-e képesek megérteni, amit Jézus mondani akart nekik, ha cselekedték volna az ő akaratát és pontról pontra fejlődtek volna a nekik bemutatott igazságban? De mivel nem tudták megérteni Jézust, megígérte nekik, hogy elküldi hozzájuk a Vigasztalót, aki elvezeti majd őket minden igazságra. Olyan viszonyban kell lennünk Vele, hogy megérthessük Krisztus Lelkének tanítását, vezetését és munkáját. Nem szabad véges elménkkel vagy előítéleteinkkel mérnünk Istent vagy az ő igazságát.

  Sokan vannak, akik nem ismerik fel helyzetüket, mert lelkileg vakok. „Kísértsétek meg magatokat, ha a hitben vagytok-é? magatokat próbáljátok meg. Avagy nem ismeriteké magatokat, hogy a Jézus Krisztus bennetek van? Kivévén, ha méltatlanok vagytok.” (2Kor 13:5) Bízom abban, hogy egyikünk sem bizonyul méltatlannak. Krisztus lakozik-e hit által a szívetekben? Lelke él-e bennetek? Ha igen, akkor úgy fogtok sóvárogni azok üdvösségéért, akikért Jézus meghalt, hogy énetek jelentéktelenné válik és egyedül Krisztust magasztaljátok fel…

  Akik azt vallják, hogy Krisztussal egyesültek, azoknak Isten munkatársaivá kell lenniük. Isten népének figyelmeztetnie kell a világot, és fel kell készítenie egy népet, mely megállhat a harag napján, amikor eljön az ember Fia az ég felhőiben. Krisztus egyháza tagjainak össze kell gyűjteniük a Jézusból ragyogó sugarakat és másokra kell azokat irányítaniuk, hogy a világnak világító ösvényt mutassanak a menny felé. (Review and Herald, 1889. október 8.)

  Ellen G. White

  Érdemtelen, de hasznos - 2019. „Hanem a világ bolondjait választotta ki magának az Isten, hogy megszégyenítse a bölcseket; és a világ erőtleneit választotta ki magának az Isten, hogy megszégyenítse az erőseket; és a világ nemteleneit és megvetettjeit választotta ki magának az Isten, és a semmiket, hogy a valamiket megsemmisítse: Hogy ne dicsekedjék őelőtte egy test sem.” (1Kor 1:27-29)
  Ellen White
  Az Istennel való közösség elősegíti a jó gondolatokat, a nemes törekvéseket, az igazság tiszta megértését és magasztos tervek készítését. Azokat akik ilyen formán lelküket Istenhez kötik, Ő elismeri fiainak és lányainak. Ök, folytonosan, feljebb és feljebb emelkednek, Istent és az örökkévaló dolgodat világosabban látják, addig, amíg Isten őket is a világosság és a bölcsesség csatornájává tudja váltóztatni a világ számára.

  Din aceeași categorie

  Zűrzavar a városokban

  „A gonosz emberek pedig és az ámítók növekednek a rosszaságban, eltévelyítvén és eltévelyedvén.” (2Tim 3,13)„Isten...

  A pogány hatalom pompája

  „Mert lesz idő, amikor az egészséges tudományt el nem szenvedik, hanem a saját kívánságaik szerint...

  A fiatalokra leselkedő veszélyek

  „Örvendezz a te ifjúságodban, és vidámítson meg téged a szíved ifjúságod idejében, járj a te...

  Kövessük Krisztust!

  „Mert úgy vélem, hogy Isten minket, az apostolokat, utolsókul állított, mintegy halálra szántakul: mert látványossága...

  Publicate astăzi

  Cinci degete

  În lumea lui Dumnezeu, situația stă în felul următor, după cum o rezumă Pavel: „Când sunt slab, atunci sunt tare”; „Pot totul în Hristos, care mă întărește.”

  Țărmul păcii

  Ori de câte ori închid ochii și stau în liniște, imaginația mă poartă din nou în acest loc al solitudinii profunde și calme unde găsesc pace și unde Îl găsesc pe Dumnezeu. Iată ce mi-a oferit Isus: un țărm al păcii.

  Mintea şi comportamentul

  Soluția la toate provocările noastre nu este să ne îngrijorăm pentru că ne îngrijorăm, ci să renunțăm la aceste gânduri, să le înlocuim cu altele care edifică și duc spre o rezolvare. Astăzi supune-ți gândurile lui Isus Hristos și rezultatele te vor surprinde!

  Încurajează-i pe copii și pe tineri!

  Doamne, fă-mă atent și disponibil copiilor și tinerilor din preajma mea și dă-mi mereu un cuvânt de încurajare pentru ei! PROVOCARE: Fă-ți obiceiul ca în fiecare Sabat să apreciezi și să încurajezi un copil sau tânăr de la tine din biserică!

  Zűrzavar a városokban

  „A gonosz emberek pedig és az ámítók növekednek a rosszaságban, eltévelyítvén és eltévelyedvén.” (2Tim 3,13)„Isten...