Glóbális misszió: A Lélek megnyítja az ajtókat

  „És az Isten országának ez az evangéliuma hirdettetik majd az egész világon, bizonyságul minden népnek; és akkor jő el a vég.” (Mt 24:14)

  Az egész föld egy hatalmas misszióterület, és még minket is – akik már régen megalapozódtunk a hitben – bátorítania kell annak a gondolatnak, hogy egykor nehezen elérhető területekre most könnyen beléphetünk. A területünkön lévő minden gyülekezetnek törekednie kell a missziós lelkület felélesztésére. Törekedjenek arra, hogy a lelkesedés és a tevékenységi vágy kitartóan növekedjék. Mindenkinek imádkoznia kell azért, hogy a munkában részt nem vevő emberek és eszközök miatti nézeteltérések megszűnjenek és Krisztus lakozzék a lelkekben. Ő értünk lett szegénnyé, hogy szegénysége által mi gazdagokká lehessünk.

  A Szentlélek szolgálata meggyőz a bűnről, hogy én tudjam, mi a bűn, mondjon bárki bármit. Ha körülnézünk a már elért misszióterületeken, indokolt megkérdeznünk: „Mit tett Isten?” Mit tehetett volna még szőlőjéért, amit nem tett meg? Isten kegyelmének gazdagságában biztosította az isteni erőt munkájának elvégzéséhez. Isten részéről semmi sem hiányzik, a hiány az emberi eszköz részéről mutatkozik, amely visszautasítja a mennyei hírnökökkel való együttműködést. A megváltási terv szerint Isten semmit sem tud tenni üdvösségünkért, míg mi nem működünk vele együtt. A bűnösök, akiket világossággal és bizonyossággal áldott meg az Úr, s akik tudják, hogy mindez kegyelemből van, azok teljesíthetik mindazokat a követelményeket, melyektől üdvösségük függ; s ha mégsem próbálják meg, romlásukért kizárólag önmagukat okolhatják. Úgy érezzük, hogy az ilyenekről mondhatjuk azt, hogy Krisztus hiába halt meg értük.

  De kit okoljon vesztéért az, aki nem is ismerte meg Istent, akinek nem volt lehetősége arra, hogy meghallja hitünk alapelveit? Milyen felelőssége van az egyháznak a világgal szemben, mely az evangélium nélkül sínylődik? Ha azok, akik állítják, hogy hisznek az igazságban, nem tanúsítanak nagyobb önmegtagadást; ha nem mutatnak nagyobb hűséget a tized és hálaadományok beadásában, ha nem fektetnek le az eddigi gyakorlatnál átfogóbb terveket, akkor nem fogják betölteni evangéliumi megbízatásukat, hogy elmenvén e széles világra és minden teremtménynek prédikálják Krisztust. (Home Missionary, 1895. április 1.)

  Ellen G. White

  Glóbális misszió: A Lélek megnyítja az ajtókat - 2019. „És az Isten országának ez az evangéliuma hirdettetik majd az egész világon, bizonyságul minden népnek; és akkor jő el a vég.” (Mt 24:14)
  Ellen White
  Az Istennel való közösség elősegíti a jó gondolatokat, a nemes törekvéseket, az igazság tiszta megértését és magasztos tervek készítését. Azokat akik ilyen formán lelküket Istenhez kötik, Ő elismeri fiainak és lányainak. Ök, folytonosan, feljebb és feljebb emelkednek, Istent és az örökkévaló dolgodat világosabban látják, addig, amíg Isten őket is a világosság és a bölcsesség csatornájává tudja váltóztatni a világ számára.

  Din aceeași categorie

  Sátán mesteri csalásai

  „A titkok az Úréi, a mi Istenünkéi; a kinyilatkoztatott dolgok pedig a mieink és a...

  A hamis tudomány veszélyei

  „Timótheus, őrizd meg, ami rád van bízva, elfordulván a szentségtelen, üres beszédektől és a hamis...

  Hamis elgondolások Istenről

  „Mert bár az Istent megismerték, mindazáltal nem mint Istent dicsőítették Őt, sem néki hálákat nem...

  Az Írások félremagyarázása

  „…szinte minden levelében is, amikor ezekről beszél azokban; amelyekben vannak némely nehezen érthető dolgok, amiket...

  Publicate astăzi

  Porunca a cincea

  Nici măcar părinții nu sunt veșnici, vor pleca la odihna lor mai devreme sau mai târziu. Dacă ar fi mult să considerăm că le datorăm viața, le datorăm măcar grija și preocuparea pe care ni le-au oferit, atât cât s-au priceput ei, în pruncia noastră. Acum, cât încă este posibil, avem șansa să le ascultăm sfaturile sau rugămințile; acum putem să le aducem simple mulțumiri și să-i convingem că suntem bine, că ne gândim la ei și că sunt valoroși în ochii noștri. Cel mai important lucru pentru un părinte este acela de a-și ști copilul fericit.

  Dă-te la o parte!

  Am învățat că la vârsta ei eu îi pot fi doar prietenă, în niciun caz și conștiință. Dar cel mai mult am învățat să mă rog cu insistență și să mă dau la o parte din drum pentru ca Domnul să lucreze.

  În luptă, dar nu disperaţi

  Gândeşte-te la cunoscuta zicală: „Când Dumnezeu închide uşa, tot El deschide o fereastră”, care exprimă într-un mod informal gândul principal de astăzi. Dumnezeu mi ne lasă niciodată să ajungem la limită. Doar aşteaptă-L în credinţă pe Iahve şi îţi vei redobândi speranţa.

  Slujind continuu

  PROVOCARE: Gândește-te cum i-ai putea implica în slujire pe copiii tăi sau pe copiii din biserica ta! Fă un plan ca, în locul în care ești, micuțul Samuel să poată sluji împreună cu tine!

  Sátán mesteri csalásai

  „A titkok az Úréi, a mi Istenünkéi; a kinyilatkoztatott dolgok pedig a mieink és a...