Isten szolgatársai

  „Hát kicsoda Pál és kicsoda Apollós? Csak szolgák, kik által hívőkké lettetek, és pedig amint kinek-kinek az Úr adta.” (1Kor 3:5)

  Bár Isten szolgái nem ugyanazokat a lelki ajándékokat kapták meg, de mindannyian az Ő munkatársai. Mindannyiuknak a Nagy Tanítótól kell tanulniuk, majd másoknak is átadni a hallott üzenetet. Nem mindannyian végzik ugyanazt a munkát, de a Szentlélek megszentelő befolyása alatt mindannyian Isten szolgatársai. Isten a legkülönfélébb lelki ajándékokat használja fel, hogy munkája által lelkeket mentsen Sátán seregéből.

  „A plántáló pedig és az öntöző egyek; de mindenik a maga jutalmát veszi a maga munkája szerint.” (1Kor 3:8) Isten, és nem az ember ítéli meg az emberek cselekedetét. Ő fogja igazságosan szétosztani kinek-kinek a maga jutalmát. Egyetlen embernek sem adatott meg, hogy Isten szolgái felett ítélkezzék. Egyedül az Úr ítél és jutalmaz meg minden jó munkást.

  „A plántáló és az öntöző egyek”, akik a lélekmentés munkája mellett kötelezték el magukat. „Mert Isten munkatársai vagyunk: Isten szántóföldje, Isten épülete vagytok.” (9. vers) Ezekben a versekben az egyházat megművelt szántóföldhöz hasonlítja a Biblia, melyben a földműves az Úr által ültetett szőlőtöveket gondozza; és épülethez, melynek pedig az Úr szent templomává kell válnia. Krisztus a munkások mestere.

  Mindannyian az Ő felügyelete mellett dolgoznak, mert Ő munkásain keresztül végzi feladatát. Ő ad nekik a munkában jártasságot, és ha figyelmet fordítanak tanácsaira, munkájukat siker koronázza.

  Senki sem panaszkodhat Istenre, aki mindenkinek kijelölte az ő feladatát. Aki zúgolódik, nyugtalankodik, aki a maga útját akarja járni, vagy a saját elképzelései szerint kívánja alakítani embertársait, annak szüksége van az isteni befolyásra, mely alkalmassá teszi őt arra, hogy bizonyos feladatot elvégezzen. Ha nem változik meg, biztos, hogy tönkreteszi a munkát.

  Ne feledd, Isten munkatársai vagyunk! Isten mindenható és hatásos munkás. Szolgái pedig az Ő munkatársai. (Review and Herald, 1900. december 11.)

  Ellen G. White

  Isten szolgatársai - 2019. „Hát kicsoda Pál és kicsoda Apollós? Csak szolgák, kik által hívőkké lettetek, és pedig amint kinek-kinek az Úr adta.” (1Kor 3:5)
  Ellen White
  Az Istennel való közösség elősegíti a jó gondolatokat, a nemes törekvéseket, az igazság tiszta megértését és magasztos tervek készítését. Azokat akik ilyen formán lelküket Istenhez kötik, Ő elismeri fiainak és lányainak. Ök, folytonosan, feljebb és feljebb emelkednek, Istent és az örökkévaló dolgodat világosabban látják, addig, amíg Isten őket is a világosság és a bölcsesség csatornájává tudja váltóztatni a világ számára.

  Din aceeași categorie

  Isten teljesebb megismerése

  „Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél,...

  A menny polgárai

  „Azért immár nem vagytok jövevények és zsellérek, hanem polgártársai a szenteknek, és cselédei az Istennek.”...

  Bizonyosodjunk meg Isten jóságáról!

  „Érezzétek és lássátok meg, hogy jó az Úr! Boldog az az ember, aki Őbenne bízik.”...

  Krisztus az egyetlen Megváltó

  „Aki megszabadított minket a sötétség hatalmából, és általvitt az Ő szerelmes Fiának országába. Akiben van...

  Publicate astăzi

  Cei trei iezi

  Întreabă-te astăzi din ce categorie faci parte. Abuzezi de poziția ta? Ești un laș care doar se ascunde? Sau ai curajul să te exprimi, dar și să înțelegi când insistența este inutilă?

  SM (Sindromul Martei)

  Dumnezeu a spus că, înainte să Îl chemăm, El va răspunde. Domnul ar fi răspuns mai devreme rugăciunilor mele fierbinți, dacă m-aș fi oprit și aș fi stat mai întâi să petrec timp cu El. În schimb, am lăsat ca sindromul Martei să mă cuprindă.

  Cine este mai tare?

  Dacă ai tendinţa să te enervezi uşor, supune-te Domnului, pentru ca El să-ţi controleze firea. Fii deschis la posibilitatea de a primi ajutor profesionist, deoarece Dumnezeu lucrează adesea prin consilieri şi psihologi.

  Mi-ar plăcea ca biserica mea să iubească

  Mijlocește în rugăciune ca tinerii să cunoască iubirea divină! PROVOCARE: Exprimă-ți dragostea față de cei dragi din viața ta!

  Isten teljesebb megismerése

  „Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél,...