Isten erejével szolgálni

  „Mindenkinek azonban haszonra adatik a Léleknek kijelentése. Némelyiknek ugyanis bölcsességnek beszéde adatik a Lélek által; másiknak pedig tudománynak beszéde  ugyanazon Lélek szerint.” (1Kor 12:7-8)

  Egy munkás lehet kiváló szónok, mások jó írók, némelyek pedig az őszinte, komoly és buzgó imádkozás vagy éneklés ajándékát kapták. Sokan rendkívüli erővel magyarázzák Isten szavát. De minden egyes lelki ajándékban Isten erejének meg kell mutatkoznia, mert Ő együtt munkálkodik munkásaival. Némelyiknek bölcsességnek beszéde adatik, másiknak tudománynak beszéde, egynek hit ugyanazon Lélek által. A különféle lelki ajándékok által különböző feladatokat végzünk, „de ugyanaz az Isten, aki cselekszi mindezt mindenkiben”. (1Kor 12:6)

  Az Úr arra vágyik, hogy választott szolgái megtanuljanak harmonikusan együttműködni. Sokaknak úgy tűnik, hogy túl nagy a különbség az ő lelki ajándéka és a között, amit más kapott ahhoz, hogy egyesülhessenek a munkában. De amikor felismerik, hogy különböző érdeklődésű embereket kell elérni az üzenettel – és néhányan visszautasítják az igazságot úgy, ahogy az egyik munkástól hallják, ugyanakkor megnyílik a szívük Isten igéje előtt, amikor egy másik munkás másféleképpen mutatja be nekik – márazon lesznek, hogy összhangban munkálkodjanak. Jóllehet talentumaik különbözőek, mégis ugyanazon Lélek irányítása alatt vannak. Minden szó, cselekedet, kedvesség és szeretet nyilvánvalóvá lesz. Ha minden egyes munkás hűségesen teljesíti a számára kijelölt feladatot, akkor Krisztusnak tanítványai egységéért mondott imája meghallgatásra talál, és a világ megtudja, hogy ők az Ő tanítványai.

  Isten munkatársainak szerető együttérzésben és bizalomban kell egyesülniük. Aki bármit szól vagy tesz annak érdekében, hogy Krisztus egyházának tagjait elválassza egymástól, az az Úr szándéka ellen munkálkodik. Az egyházon belüli széthúzás, a gyanakodásra vagy hitetlenkedésre való bátorítás meggyalázza Krisztust. Isten arra vágyik, hogy szolgái a keresztény szeretetet gyakorolják egymás között. (Testimonies, 9. kötet, 144-145. oldal)

  Ellen G. White

  Isten erejével szolgálni - 2019. „Mindenkinek azonban haszonra adatik a Léleknek kijelentése. Némelyiknek ugyanis bölcsességnek beszéde adatik a Lélek által; másiknak pedig tudománynak beszéde  ugyanazon Lélek szerint.” (1Kor 12:7-8)
  Ellen White
  Az Istennel való közösség elősegíti a jó gondolatokat, a nemes törekvéseket, az igazság tiszta megértését és magasztos tervek készítését. Azokat akik ilyen formán lelküket Istenhez kötik, Ő elismeri fiainak és lányainak. Ök, folytonosan, feljebb és feljebb emelkednek, Istent és az örökkévaló dolgodat világosabban látják, addig, amíg Isten őket is a világosság és a bölcsesség csatornájává tudja váltóztatni a világ számára.

  Din aceeași categorie

  Sátán utolsó hadjárata

  „Fiacskáim, itt az utolsó óra, és amint hallottátok, hogy az antikrisztus eljő, így most sok...

  Ne dolgozzunk az ördögnek!

  „Mivelhogy azért mindezek felbomlanak, milyeneknek kell lennetek néktek szent életben és kegyességben, akik várjátok és...

  Az elérendő cél

  „Maga pedig a békességnek Istene szenteljen meg titeket mindenestől; és a ti egész valótok, mind...

  Miért késik Krisztus eljövetele?

  „Ezt pedig azért mondom, atyámfiai, mert az idő rövidre van szabva...” (1Kor 7,29)
 
„Isten angyalai...

  Publicate astăzi

  Două mâini, două picioare

  Orice sistem de a fenta implicarea sau de a susține egoismul ai avea, este momentul să îl dezactivezi. Este un subiect real pentru rugăciune și schimbare. Încă mai putem regreta și cere ajutor.

  Sceptrul

  Era o piesă perfectă? Nicidecum, dar, cu siguranță, creativă și acceptabilă, poate chiar reprezentativă pentru etosul acelei provincii. Întrucât Butterworth a fost solicitat să-și folosească îndemânarea pentru această sarcină importantă, el a făcut tot ce i-a stat în putință.

  Dragostea frățească

  Soluţia disensiunilor dintre copii constă în manifestarea iubirii adevărate, care vine dintr-o legătură apropiată cu Dumnezeu, care este sursa iubirii. Puterea care vine din unitate este importantă, dar nu este suficientă. Iubirea lui Dumnezeu este soluţia completă. Caut-o şi astăzi!

  Îndemnuri către bunici

  Binecuvântează, Doamne, toți bunicii pentru a fi exemple bune pentru nepoții lor! PROVOCARE: Fă-ți astăzi timp pentru nepoți! Dacă sunt departe, vorbește cu ei la telefon și cere-I lui Dumnezeu să te folosească pentru a-i îndruma către El!

  Sátán utolsó hadjárata

  „Fiacskáim, itt az utolsó óra, és amint hallottátok, hogy az antikrisztus eljő, így most sok...