Munkálkodó hit

  „És mit mondjak még? Hiszen kifogynék az időből, ha szólnék Gedeonról, Bárákról, Sámsonról, Jeftéről, Dávidról, Sámuelről és a prófétákról; akik hit által országokat győztek le, igazságot cselekedtek, az ígéreteket elnyerték, az oroszlánok száját betömték. Megoltották a tűznek erejét, megmenekedtek a kard élitől, felerősödtek a betegségből, erősek lettek a háborúban, megszalasztották az idegenek táborait.” (Zsid 11:32-34)

  „És mit mondjak még? Hiszen kifogynék az időből, ha szólnék Gedeonról, Bárákról, Sámsonról, Jeftéről, Dávidról, Sámuelről és a prófétákról; akik hit által országokat győztek le, igazságot cselekedtek, az ígéreteket elnyerték, az oroszlánok száját betömték. Megoltották a tűznek erejét, megmenekedtek a kard élitől, felerősödtek a betegségből, erősek lettek a háborúban, megszalasztották az idegenek táborait.” (Zsid 11:32-34)

  A hit annyit jelent, hogy bízunk Istenben. Hisszük, hogy szeret bennünket, és hogy Ő tudja a legjobban, mi szolgálja a javunkat. Így a hit elvezet ahhoz, hogy a sajátunk helyett az Ő útját járjuk. Tudatlanságunk helyett elfogadjuk az Ő bölcsességét, gyengeségünk helyett az Ő erősségét, bűnösségünk helyett az Ő igazságát. Életünk, egész bensőnk immár az övé. Hit által elismerjük, hogy az Ő tulajdonai vagyunk és elfogadjuk áldásait. Az igazság, a becsületesség és a tisztaság a sikeres élet titka. Hit által részesei lehetünk ezeknek a jellemvonásoknak.

  Minden egyes jó szándékú törekvés és igyekezet Isten ajándéka. Csak az Istentől jövő hit által élhetünk igazán növekvő és gyümölcsöző életet. A hit gyakorlásának fontosságát nagyon világosan kell látnunk. Isten minden ígéretét feltételhez kötötte. Ha hajlandóak vagyunk akaratát teljesíteni, az Ő erejével ruház fel bennünket. Minden ajándék, melyet megígért, benne van az ígéretben. „A mag az Isten beszéde.” (Lk 8:11) Amilyen biztos, hogy a tölgyfán rajta van a makktermés, olyan biztos, hogy Isten ajándéka már benne van az Ő ígéretében. Ha megkaptuk az ígéretet, már miénk az ajándék.

  Az a hit, mely által Isten ajándékait elnyerhetjük olyan ajándék, melyet valamilyen mértékben minden ember megkapott. Ez a hit növekszik, ha Isten igéjének befolyásával gyakoroljuk. Ahhoz, hogy megerősítsük hitünket, gyakran kell kapcsolatban lennünk az Igével.

  A Biblia tanulmányozása során a tanulót rá kell vezetni, hogy meglássa Isten szavának erejét. „Ő szólt és meglett, ő parancsolt és előállott” (Zsolt 33:9), „és azokat, amelyek nincsenek, előszólítja mint meglevőket” (Róm 4:17), minthogy Ő szólítja őket, meg is lesznek. (Education, 253-254. oldal)

  Ellen G. White

  Munkálkodó hit - 2019. „És mit mondjak még? Hiszen kifogynék az időből, ha szólnék Gedeonról, Bárákról, Sámsonról, Jeftéről, Dávidról, Sámuelről és a prófétákról; akik hit által országokat győztek le, igazságot cselekedtek, az ígéreteket elnyerték, az oroszlánok száját betömték. Megoltották a tűznek erejét, megmenekedtek a kard élitől, felerősödtek a betegségből, erősek lettek a háborúban, megszalasztották az idegenek táborait.” (Zsid 11:32-34)
  Ellen White
  Az Istennel való közösség elősegíti a jó gondolatokat, a nemes törekvéseket, az igazság tiszta megértését és magasztos tervek készítését. Azokat akik ilyen formán lelküket Istenhez kötik, Ő elismeri fiainak és lányainak. Ök, folytonosan, feljebb és feljebb emelkednek, Istent és az örökkévaló dolgodat világosabban látják, addig, amíg Isten őket is a világosság és a bölcsesség csatornájává tudja váltóztatni a világ számára.

  Din aceeași categorie

  A menny polgárai

  „Azért immár nem vagytok jövevények és zsellérek, hanem polgártársai a szenteknek, és cselédei az Istennek.”...

  Bizonyosodjunk meg Isten jóságáról!

  „Érezzétek és lássátok meg, hogy jó az Úr! Boldog az az ember, aki Őbenne bízik.”...

  Krisztus az egyetlen Megváltó

  „Aki megszabadított minket a sötétség hatalmából, és általvitt az Ő szerelmes Fiának országába. Akiben van...

  A menny hibátlan igazgyöngye

  „Ismét hasonlatos a mennyek országa a kereskedőhöz, aki igazgyöngyöket keres.” (Mát 13,45)
 
„Az értékes igazgyöngy:...

  Publicate astăzi

  Porunca a treia

  Atenție, distanțarea dintre noi și Dumnezeu nu apare dintr-odată, ci treptat, pe neobservate și în etape mici, dar repetate. Dacă Îl rechemăm acum în viața noastră, Tatăl ceresc vine fără întârziere sau șovăire.

  Un biscuit fără unt

  Ca un biscuit care nu merită să fie mâncat fără unt, tot astfel nicio viață nu merită să fie trăită fără Dumnezeu.

  Cine înţelege mai bine?

  Dacă ești ispitit să te înfurii, să te enervezi, să îţi piezi cumpătul, să fii scos din sărite, îndepărtează-te cât poţi de repede de un asemenea sentiment. Domnul îţi va da pace şi control de sine, ca să poţi arăta dragoste, apreciere şi admiraţie faţă de alţii. În consecinţă, relaţiile tale vor înflori.

  Mi-ar plăcea ca biserica mea să ierte

  Cere în rugăciune iertare și puterea de a ierta! PROVOCARE: Scrie pe o foaie motivele pentru care nu poți ierta de obicei! Gândeștete la o modalitate de a trece peste acestea și de a te bucura de pacea iertării depline!

  A menny polgárai

  „Azért immár nem vagytok jövevények és zsellérek, hanem polgártársai a szenteknek, és cselédei az Istennek.”...