A prédikálás ajándéka

  „Hirdesd az igét, állj elő vele alkalmatos, alkalmatlan időben, ints, feddj, buzdíts teljes béketűréssel és tanítással.” (2Tim 4:2)

  A hatékony prédikálás olyan tálentum, melyet szorgalmasan kell gyakorolni. Az Istentől kapott lelki ajándékok egyike sem képes ennél nagyobb áldást árasztani. A dicséret hangjai s az ima által meggyőzünk másokat a Megváltó szeretetéről. Egyetlen szót se mondjunk ki meggondolatlanul. Krisztus követői nem szólnak gonoszul vagy könnyelműen, nem elégedetlenkednek, és egyetlen tisztátalan gondolat sem hagyja el ajkukat.

  Pál apostol a Szentlélektől ihletve a következőket írja: „Semmi rothadt beszéd a ti szátokból ki ne származzék.” (Ef 4:29) A rothadt beszéd nem csupán a hiábavaló, gonosz szavakat jelenti. Ez lehet bármilyen kifejezés vagy szóhasználat, mely ellentétben áll a szent elvekkel és a tiszta, szeplőtelen lélekkel. A rothadt beszédbe beletartoznak a tisztátalan célzások, rejtett, alantas gondolatok. Ha azonnal nem állunk ellen, komoly bűnökbe eshetünk.

  Minden egyes keresztény személyében és családjában is felelősséggel tartozik azért, hogy a rothadt beszéd útját állja. Ha olyan emberek társaságában vagyunk, akik hiábavalóságot szólnak, a mi felelősségünk, hogy – ha lehetséges – más témára tereljük aszót. Isten kegyelmének segítsége által meg kell próbálnunk oly szavakat elejteni és olyan témát bevezetni, mely hasznos vágányra tereli a beszélgetést.

  Szavainkból dicséret és hálaadás áradjon. Ha szívünk és értelmünk telve van Isten iránti szeretettel, mindez szavainkban is nyilvánvalóvá lesz. Nem lesz nehéz azt továbbadni, ami betölti lelki életünket. Nagyszerű gondolatok, nemes törekvések, a tiszta igazság iránti fogékonyság, az önzetlen szándékok, a szentség elérése iránti vágyódás, mind-mind gyümölcsöt teremnek a szavakban, mely által nyilvánvalóvá válnak a szív elrejtett kincsei. Ha beszédünk által így tárjuk fel Krisztust az emberek szemei előtt, nagy erőt kapunk Tőle a lélekmentés munkájához.

  Krisztusról kell beszélnünk azoknak, akik még nem ismerik Őt. Úgy kell cselekednünk, ahogy Krisztus cselekedett. Bármerre is járt – akár a zsinagógában, az útmentén vagy a csónakban, a farizeus házában vagy a vámszedő asztalánál – mindig azokról a dolgokról beszélt az embereknek, melyek egy magasabb rendű életről vallottak. (Signs of the Times, 1902. július 2.)

  Ellen G. White

  A prédikálás ajándéka - 2019. „Hirdesd az igét, állj elő vele alkalmatos, alkalmatlan időben, ints, feddj, buzdíts teljes béketűréssel és tanítással.” (2Tim 4:2)
  Ellen White
  Az Istennel való közösség elősegíti a jó gondolatokat, a nemes törekvéseket, az igazság tiszta megértését és magasztos tervek készítését. Azokat akik ilyen formán lelküket Istenhez kötik, Ő elismeri fiainak és lányainak. Ök, folytonosan, feljebb és feljebb emelkednek, Istent és az örökkévaló dolgodat világosabban látják, addig, amíg Isten őket is a világosság és a bölcsesség csatornájává tudja váltóztatni a világ számára.

  Din aceeași categorie

  Spiritizmus és forradalom

  „Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, minden erődből és teljes elmédből;...

  Látvány, hanghatások és bűnözés

  „Nem vetem a szemem hiábavaló dologra; a pártoskodók cselekedetét gyűlölöm: nincs köze hozzám. A csalárd...

  A békességet kiáltók

  „Mert amikor ezt mondják: »Békesség és biztonság«, akkor hirtelen veszedelem jön rájuk, mint a szülési...

  A szemek kívánsága

  „Én pedig azt mondom néktek, hogy valaki asszonyra tekint gonosz kívánságnak okáért, immár paráználkodott azzal...

  Publicate astăzi

  Ceaiul de la ora cinci

  Tu ai un cerc de câțiva apropiați cu care te poți întâlni din când în când pentru o conversație și o prăjitură sau o salată de fructe? Consideri cumva că o astfel de prietenie ar fi necreștinească sau inutilă? Să știi că nu doar prieteniile virtuale pot aduce satisfacții; cele de-adevăratelea, la o ceașcă de ceai și un fursec, sunt cu mult mai prețioase și mai satisfăcătoare.

  Energie pierdută

  La ce folosește o aparență măreață care, în final, este respinsă de Dumnezeu? Deci, în timp ce vă îmbrăcați în vederea obținerii succesului, amintiți-vă că persoana cea mai impresionantă este cea care asortează frumusețea exterioară cu cea interioară.

  În detenţie

  Comportamentul lui Iosif ne învață lecții exemplare: loialitate față de Dumnezeu, loialitate față de stăpân, autocontrol, integritate, amabilitate, credință, înțelepciune, curaj. Fie ca acestea să constituie mobilul rugăciunilor noastre ca Dumnezeu să ne dea trăsăturile de caracter necesare înfruntării provocărilor actuale!

  Agenți ai iertării

  Doamne, ajută-ne să îi iertăm cu adevărat pe cei care ne cauzează unele neajunsuri la biserică și nu numai! PROVOCARE: Cu prima ocazie când un copil sau tânăr va greși la biserică, raportează-te la el în spiritul iubirii iertătoare manifestate de Dumnezeu!

  Spiritizmus és forradalom

  „Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, minden erődből és teljes elmédből;...