Az éneklés ajándéka

  „Hogy van hát? Imádkozom a lélekkel, de imádkozom az értelemmel is; énekelek a lélekkel, de énekelek az értelemmel is.” (1Kor 14:15)

  Az Úr felszólítja népét különböző missziós feladatok vállalására, hogy vessék be a hálót a mélyvízbe. Annak a munkának, melyet szomszédaink és barátaink körében az Úr elvár tőlünk, csupán kis részét végezzük el. A szegények, betegek és gyászolók iránti kedvességgel és érdeklődéssel utat nyithatunk az igazságnak szívük felé. A szolgálat ilyen lehetőségeit nem szabad elszalasztani. Ez a legnagyobb missziós szolgálat, melyet csak megtehetünk. Az igazság szeretet- és részvétteljes bemutatása összhangban van Krisztus tanításával, melyet tanítványainak mondott, amikor elküldte őket az első misszióútra.

  Szükség van azokra is, akik az éneklés ajándékát kapták meg. Az ének az egyik leghatásosabb eszköz, mely által a lelki igazságok az emberek szívéig hatolnak. Gyakran az ének szövege által megnyílnak a bűnbánat és a hit forrásai. A fiatal és idősebb gyülekezeti tagokat egyaránt nevelni kell arra, hogy induljanak el és hirdessék az üzenetet a világ számára. Ha alázatosan járnak, az angyalok velük mennek és megtanítják őket, hogyan imádkozzanak, énekeljenek és hirdessék az evangélium üzenetét a ma élő embereknek.

  Fiatal férfiak és nők, vállaljátok a munkát, mellyel Isten megbízott bennünket! Krisztus megtanít, hogyan kamatoztasd adottságaidat nemes célokra. A Szentlélek befolyása alatt, amíg másokat tanítasz, értelmed megvilágosodik, s képes leszel úgy bemutatni az Ige szavait, hogy újnak tűnnek és rendkívül szépen hangzanak hallgatóidnak. Imádkozz, énekelj és hirdesd az Igét…

  Isten azt akarja, hogy amit népe tőle megkap, azt tovább is adja a világnak. Elfogulatlan és önzetlen tanítványokként tovább kell adniuk, amit az Úr nékik adott. Ahogy bekapcsolódsz a munkába, bármilyen eszköz által éred is el az embereket, győződj meg afelől, hogy inkább elhárítod-e az előítéletet, mintsem megteremted azokat. Tanulmányozd át Krisztus életét, és az ő példája nyomán úgy munkálkodj, ahogy Ő tette. (Review and Herald, 1912. június 6.)

  Ellen G. White

  Az éneklés ajándéka - 2019. „Hogy van hát? Imádkozom a lélekkel, de imádkozom az értelemmel is; énekelek a lélekkel, de énekelek az értelemmel is.” (1Kor 14:15)
  Ellen White
  Az Istennel való közösség elősegíti a jó gondolatokat, a nemes törekvéseket, az igazság tiszta megértését és magasztos tervek készítését. Azokat akik ilyen formán lelküket Istenhez kötik, Ő elismeri fiainak és lányainak. Ök, folytonosan, feljebb és feljebb emelkednek, Istent és az örökkévaló dolgodat világosabban látják, addig, amíg Isten őket is a világosság és a bölcsesség csatornájává tudja váltóztatni a világ számára.

  Din aceeași categorie

  Jel a nagyvárosok elhagyására

  „Mikor azért látjátok majd, hogy az a pusztító utálatosság, amelyről Dániel próféta szólott, ott áll...

  Isten törvényét érvénytelenítik

  „Ideje, hogy az Úr cselekedjék, megrontották a Te törvényedet.” (Zsolt 119,126)„Eljön az idő, amikor nemzetünk...

  Vasárnapi missziómunka

  „Hirdesd az igét, állj elő vele alkalmatos, alkalmatlan időben, ints, feddj, buzdíts teljes béketűréssel és...

  Bölcsességre van szükségünk

  „Hanem menjetek inkább Izráel házának eltévelyedett juhaihoz.” (Mát 10,6)„Amikor az emberek gyakorlati élete nem kerül...

  Publicate astăzi

  Șase ani la câțiva centimetri de moarte

  Singurul care nu Se limitează la a coase rănile, ci le și curăță, apoi le vindecă pe deplin este Mântuitorul. Ceea ce vede și atinge El nu va mai putea deveni periculos vreodată; El vindecă pentru totdeauna.

  Ziua Taților

  De Ziua Tatălui, aplică versetul de azi la tatăl tău și oferă-i iertare, dacă este nevoie. Iată o versiune de Ziua Tatălui a textului din Filipeni 4:8: „La urma urmelor, copiilor, orice a făcut tatăl vostru adevărat, nobil, drept, curat, demn de iubit, demn de primit, orice faptă bună și orice este lăudabil, aceea să vă însuflețească!”

  Răsplata

  Se poate spune că răsplata imediată şi valabilă a slujirii constă într-o îmbunătăţire a stării de bine şi în bucuria oferirii ajutorului celor care sunt în nevoie. Astăzi, te încurajăm să împlineşti nevoile unei persoane apropiate. Adu-ţi aminte că „oricine dă un pahar de apă unuia din aceşti micuţi în numele unui ucenic nu-şi va pierde răsplata”.

  Ucenicul iubit, fiu al tunetului?

  Doamne, ajută-mă să văd, ca și Tine, ce pot deveni tinerii sub influența Ta și să fiu un canal al iubirii Tale revărsate către ei! PROVOCARE: Roagă-te ca pentru acei tineri greu de iubit, asemenea lui Ioan, să ai dragostea pe care a avut-o Isus față de acesta!

  Jel a nagyvárosok elhagyására

  „Mikor azért látjátok majd, hogy az a pusztító utálatosság, amelyről Dániel próféta szólott, ott áll...