Az éneklés ajándéka

  „Hogy van hát? Imádkozom a lélekkel, de imádkozom az értelemmel is; énekelek a lélekkel, de énekelek az értelemmel is.” (1Kor 14:15)

  Az Úr felszólítja népét különböző missziós feladatok vállalására, hogy vessék be a hálót a mélyvízbe. Annak a munkának, melyet szomszédaink és barátaink körében az Úr elvár tőlünk, csupán kis részét végezzük el. A szegények, betegek és gyászolók iránti kedvességgel és érdeklődéssel utat nyithatunk az igazságnak szívük felé. A szolgálat ilyen lehetőségeit nem szabad elszalasztani. Ez a legnagyobb missziós szolgálat, melyet csak megtehetünk. Az igazság szeretet- és részvétteljes bemutatása összhangban van Krisztus tanításával, melyet tanítványainak mondott, amikor elküldte őket az első misszióútra.

  Szükség van azokra is, akik az éneklés ajándékát kapták meg. Az ének az egyik leghatásosabb eszköz, mely által a lelki igazságok az emberek szívéig hatolnak. Gyakran az ének szövege által megnyílnak a bűnbánat és a hit forrásai. A fiatal és idősebb gyülekezeti tagokat egyaránt nevelni kell arra, hogy induljanak el és hirdessék az üzenetet a világ számára. Ha alázatosan járnak, az angyalok velük mennek és megtanítják őket, hogyan imádkozzanak, énekeljenek és hirdessék az evangélium üzenetét a ma élő embereknek.

  Fiatal férfiak és nők, vállaljátok a munkát, mellyel Isten megbízott bennünket! Krisztus megtanít, hogyan kamatoztasd adottságaidat nemes célokra. A Szentlélek befolyása alatt, amíg másokat tanítasz, értelmed megvilágosodik, s képes leszel úgy bemutatni az Ige szavait, hogy újnak tűnnek és rendkívül szépen hangzanak hallgatóidnak. Imádkozz, énekelj és hirdesd az Igét…

  Isten azt akarja, hogy amit népe tőle megkap, azt tovább is adja a világnak. Elfogulatlan és önzetlen tanítványokként tovább kell adniuk, amit az Úr nékik adott. Ahogy bekapcsolódsz a munkába, bármilyen eszköz által éred is el az embereket, győződj meg afelől, hogy inkább elhárítod-e az előítéletet, mintsem megteremted azokat. Tanulmányozd át Krisztus életét, és az ő példája nyomán úgy munkálkodj, ahogy Ő tette. (Review and Herald, 1912. június 6.)

  Ellen G. White

  Az éneklés ajándéka - 2019. „Hogy van hát? Imádkozom a lélekkel, de imádkozom az értelemmel is; énekelek a lélekkel, de énekelek az értelemmel is.” (1Kor 14:15)
  Ellen White
  Az Istennel való közösség elősegíti a jó gondolatokat, a nemes törekvéseket, az igazság tiszta megértését és magasztos tervek készítését. Azokat akik ilyen formán lelküket Istenhez kötik, Ő elismeri fiainak és lányainak. Ök, folytonosan, feljebb és feljebb emelkednek, Istent és az örökkévaló dolgodat világosabban látják, addig, amíg Isten őket is a világosság és a bölcsesség csatornájává tudja váltóztatni a világ számára.

  Din aceeași categorie

  A menny polgárai

  „Azért immár nem vagytok jövevények és zsellérek, hanem polgártársai a szenteknek, és cselédei az Istennek.”...

  Bizonyosodjunk meg Isten jóságáról!

  „Érezzétek és lássátok meg, hogy jó az Úr! Boldog az az ember, aki Őbenne bízik.”...

  Krisztus az egyetlen Megváltó

  „Aki megszabadított minket a sötétség hatalmából, és általvitt az Ő szerelmes Fiának országába. Akiben van...

  A menny hibátlan igazgyöngye

  „Ismét hasonlatos a mennyek országa a kereskedőhöz, aki igazgyöngyöket keres.” (Mát 13,45)
 
„Az értékes igazgyöngy:...

  Publicate astăzi

  Porunca a treia

  Atenție, distanțarea dintre noi și Dumnezeu nu apare dintr-odată, ci treptat, pe neobservate și în etape mici, dar repetate. Dacă Îl rechemăm acum în viața noastră, Tatăl ceresc vine fără întârziere sau șovăire.

  Un biscuit fără unt

  Ca un biscuit care nu merită să fie mâncat fără unt, tot astfel nicio viață nu merită să fie trăită fără Dumnezeu.

  Cine înţelege mai bine?

  Dacă ești ispitit să te înfurii, să te enervezi, să îţi piezi cumpătul, să fii scos din sărite, îndepărtează-te cât poţi de repede de un asemenea sentiment. Domnul îţi va da pace şi control de sine, ca să poţi arăta dragoste, apreciere şi admiraţie faţă de alţii. În consecinţă, relaţiile tale vor înflori.

  Mi-ar plăcea ca biserica mea să ierte

  Cere în rugăciune iertare și puterea de a ierta! PROVOCARE: Scrie pe o foaie motivele pentru care nu poți ierta de obicei! Gândeștete la o modalitate de a trece peste acestea și de a te bucura de pacea iertării depline!

  A menny polgárai

  „Azért immár nem vagytok jövevények és zsellérek, hanem polgártársai a szenteknek, és cselédei az Istennek.”...