A Gyógyító ajándéka nem helyesíti a kórházakat

  „Jézus pedig kinyújtván kezét, illeté azt, mondván: Akarom, tisztulj meg. És azonnal eltávozék tőle a bélpoklosság. És ő megparancsolá néki, hogy azt senkinek se mondja el; hanem eredj el, úgymond, mutasd meg magad a papnak, és vígy áldozatot a te megtisztulásodért, amint Mózes parancsolta, bizonyságul őnékik.” (Lk 5:13-14)

  Néhányan gyakran tesznek ilyen megjegyzéseket: Miért bízunk annyira az orvosokban? Miért nem imádkozunk olyan csodával határos gyógyulásokért, mint azt annak idején Jézus korában tették? Munkánk történelmének kezdetén sokan meggyógyultak imádság által. És néhányan, miután meggyógyultak, továbbra is a régi étrend szerint táplálkoztak. Nem úgy éltek, hogy elkerülhessék a betegséget. Nem látszott rajtuk, hogy nagyra értékelték volna az Úrnak jóságát. Újra és újra megbetegedtek gondatlan cselekedeteik miatt. Hogyan dicsőülhetne így meg az Úr, rájuk árasztván a gyógyítás ajándékát?

  Mikor világosságot kaptunk arra nézve, hogy szükségünk van kórházakra, az indok egyértelmű volt. Sokakat egészséges életmódra kellett nevelni. Szükség volt a betegek gyógyítását szolgáló intézményre, ahol megtanítják őket, hogy hogyan őrizhetik meg életmódjuk által egészségüket.

  Gyakran kell előadásokat tartani arról, hogy miképpen kerülhetjük el bölcs életmód által a betegségeket. Így bemutathatjuk a betegeknek, mekkora felelősség nyugszik vállukon, hogy egészségüket megőrizzék, hiszen testük az Úr megvásárolt tulajdona.

  Értelmünkért, lelkünkért és testünkért drága árat fizetett. „…dicsőítsétek azért az Istent a ti testetekben és lelketekben, amelyek az Istenéi.” (1Kor 6:20) Isten  gondviselésében útmutatást adott, hogy kórházakat kell alapítani a betegek gyógyítása érdekében, és hogy emellett megtanuljanak egészségesen élni. A kórházak alapítása gondviselésszerű rendelkezés, mely által a különböző egyházakhoz tartozó embereket el kell érni, és megismertetni velük az erre az időre szóló megmentő igazságot. (Manuscript Releases, 7. kötet, 378-379. oldal)

  Ellen G. White

  A Gyógyító ajándéka nem helyesíti a kórházakat - 2019. „Jézus pedig kinyújtván kezét, illeté azt, mondván: Akarom, tisztulj meg. És azonnal eltávozék tőle a bélpoklosság. És ő megparancsolá néki, hogy azt senkinek se mondja el; hanem eredj el, úgymond, mutasd meg magad a papnak, és vígy áldozatot a te megtisztulásodért, amint Mózes parancsolta, bizonyságul őnékik.” (Lk 5:13-14)
  Ellen White
  Az Istennel való közösség elősegíti a jó gondolatokat, a nemes törekvéseket, az igazság tiszta megértését és magasztos tervek készítését. Azokat akik ilyen formán lelküket Istenhez kötik, Ő elismeri fiainak és lányainak. Ök, folytonosan, feljebb és feljebb emelkednek, Istent és az örökkévaló dolgodat világosabban látják, addig, amíg Isten őket is a világosság és a bölcsesség csatornájává tudja váltóztatni a világ számára.

  Din aceeași categorie

  Bizonyosodjunk meg Isten jóságáról!

  „Érezzétek és lássátok meg, hogy jó az Úr! Boldog az az ember, aki Őbenne bízik.”...

  Krisztus az egyetlen Megváltó

  „Aki megszabadított minket a sötétség hatalmából, és általvitt az Ő szerelmes Fiának országába. Akiben van...

  A menny hibátlan igazgyöngye

  „Ismét hasonlatos a mennyek országa a kereskedőhöz, aki igazgyöngyöket keres.” (Mát 13,45)
 
„Az értékes igazgyöngy:...

  Ami az életben a legfontosabb

  „Keressétek először Isten országát és az Ő igazságát; és ezek mind megadatnak néktek.” (Mát 6,33)
...

  Publicate astăzi

  Locul trei pe podium

  Ce exercițiu și ce antrenament ar trebui să facem pentru ca modestia și recunoștința să ne caracterizeze chiar și în momentele noastre de glorie sau de împlinire de orice fel?

  Crainicul cu clopoțel

  Fiecăruia ni s-au dat daruri pe care să le folosim pentru Domnul. Fiecare dintre noi are nevoie să-și concentreze cele mai importante energii pentru ca darul său să le fie de folos altora. Fie ca Dumnezeu să ne ajute să cercetăm Scripturile și să cerem asistența Duhului Sfânt înainte de a face greșeli.

  Răzbunarea nu este a noastră

  Ţi-a greşit cândva cineva? Dacă te gândeşti la răzbunare, ia în considerare ce spune Dumnezeu: „Răzbunarea este a Mea, Eu voi răsplăti.” El nu-ţi cere să te răzbuni, mai degrabă să împlineşti nevoile de bază ale vrăjmaşului tău, după cum te îndrumă textul de astăzi.

  Mi-ar plăcea ca biserica mea să fie… biserică

  Roagă-te pentru spiritul de comunitate din biserica ta! PROVOCARE: Gândește-te la o idee care ar putea îmbunătăți părtășia dintre credincioși și pune-o în aplicare!

  Bizonyosodjunk meg Isten jóságáról!

  „Érezzétek és lássátok meg, hogy jó az Úr! Boldog az az ember, aki Őbenne bízik.”...