Nem minden gyógyítás jön a Lélektől

  „Sokan mondják majd nékem ama napon: Uram! Uram! nem a te nevedben prófétáltunk-é, és nem a te nevedben űztünk-é ördögöket, és nem cselekedtünk-é sok hatalmas dolgot a te nevedben? És akkor vallást teszek majd nékik: Sohasem ismertelek titeket; távozzatok tőlem, ti gonosztevők.” (Mt 7:22-23)

  Krisztusba kell vetnünk bizodalmunkat, meggyökerezvén és alapot vévén a hitben. Ő kiválasztja azokat, akik még nem ittak az élő vízből, akiknek lelke valami új és más után szomjazik, és készek inni a forrásból, ha arra alkalom kínálkozik. Sokan mondják majd: „Ímé, itt a Krisztus, vagy amott”, de nem szabad hinnünk nekik. (Mt 24:23) Ismerjük az igaz pásztor összetéveszthetetlen hangját, aki arra hív bennünket, hogy kövessük Őt.

  Ő azt mondja: „én megtartottam az én Atyámnak parancsolatait.” (Jn 15:10) Isten törvénye iránti alázatos engedelmességre vezeti nyáját, és sohasem bátorít a törvény áthágására.

  „Az idegen hangja” nem tiszteli és nem is engedelmeskedik Isten szent, igazságos és jó törvényeinek. Sokan jogot formálnak a szentségre, és a gyógyításban tett csodáikkal büszkélkednek, és nem Isten igazságosságának tekintik ezeket. De kinek az ereje által gyógyítanak?…

  Azok, akik így gyógyítanak, készek mentegetni magukat azért, hogy figyelmen kívül hagyják Isten törvényét, s továbbra sem engedelmeskednek, mert úgy vélik, hogy korlátlan mértékű hatalmuk van. Mindebből azonban még nem következik, hogy Isten mindenható erejével is rendelkeznek. Éppen ellenkezőleg, ez a nagy Csaló csodatévő ereje. Áthágta az erkölcsi törvényt, és minden eszközt felhasznál arra, hogy elvakítsa az emberek szemét, hogy ne lássák igazi jellemét. Isten figyelmeztetett bennünket, hogy az utolsó napokban Sátán jeleket és csodákat fog tenni, hogy elhitesse azt, hogy ő nem a sötétség, hanem a világosság angyala. (Review and Herald, 1885. november 17.)

  Ellen G. White

  Nem minden gyógyítás jön a Lélektől - 2019. „Sokan mondják majd nékem ama napon: Uram! Uram! nem a te nevedben prófétáltunk-é, és nem a te nevedben űztünk-é ördögöket, és nem cselekedtünk-é sok hatalmas dolgot a te nevedben? És akkor vallást teszek majd nékik: Sohasem ismertelek titeket; távozzatok tőlem, ti gonosztevők.” (Mt 7:22-23)
  Ellen White
  Az Istennel való közösség elősegíti a jó gondolatokat, a nemes törekvéseket, az igazság tiszta megértését és magasztos tervek készítését. Azokat akik ilyen formán lelküket Istenhez kötik, Ő elismeri fiainak és lányainak. Ök, folytonosan, feljebb és feljebb emelkednek, Istent és az örökkévaló dolgodat világosabban látják, addig, amíg Isten őket is a világosság és a bölcsesség csatornájává tudja váltóztatni a világ számára.

  Din aceeași categorie

  A biztos prófétai szó

  „Mert e látomás bizonyos időre szól, de vége felé siet és meg nem csal; ha...

  A mennyei kapukon át

  „Hit által vitetett fel Énók, hogy ne lásson halált, és nem találták meg, mert az...

  Sátán utolsó hadjárata

  „Fiacskáim, itt az utolsó óra, és amint hallottátok, hogy az antikrisztus eljő, így most sok...

  Ne dolgozzunk az ördögnek!

  „Mivelhogy azért mindezek felbomlanak, milyeneknek kell lennetek néktek szent életben és kegyességben, akik várjátok és...

  Publicate astăzi

  De la monoclu la ochelari

  Într-un sens figurat, fiecare dintre noi vede lumea prin propriile lentile. Din acest motiv o vedem atât de diferit. Nu uita acest lucru azi, când vei avea impresia că ceilalți au ceva, că nu văd lucrurile corect. Te va ajuta să manifești mai multă toleranță și înțelegere.

  Iar ei au locuit în mijlocul lor

  Mă rog ca și eu să plâng în pocăință când Dumnezeu trimite mustrarea Sa și apoi să procedez conform harului Său, ca să intru în moștenirea Canaanului ceresc. Fie ca aceasta să fie și experiența ta!

  Bunicuţa

  Despre bunici se spune că nepoţii sunt ca o coroană pentru el. Despre copii, textul spune că părinţii sunt mândri de ei. Toţi suntem incluşi în acest text, chiar dacă nu toţi suntem părinţi sau bunici, toţi suntem copii şi toţi trebuie să avem un respect profund faţă de generaţiile trecute.

  Acceptă-mă așa cum sunt!

  Doamne, Te rog să mă ajuți să-mi accept copilul așa cum este și să-i pot arăta, prin vorbe și fapte, aprecierea mea! PROVOCARE: Ia-ți timp astăzi să stai de vorbă cu copilul tău, să îl asiguri de toată prețuirea pe care i-o porți și să te străduiești ca, prin purtarea ta, să simtă acest sentiment înălțător!

  A biztos prófétai szó

  „Mert e látomás bizonyos időre szól, de vége felé siet és meg nem csal; ha...