Sok rendben és sokféleképpen

  „És igen biztos nálunk a prófétai beszéd is, amelyre jól teszitek, ha figyelmeztek, mint sötét helyen világító szövétnekre, míg nappal virrad, és hajnalcsillag kél fel szívetekben.” (2Pt 1:19)

  A Biblia íróinak üzeneteiket emberi nyelven kellett átadniuk. A Bibliát emberek írták. Ezeket az embereket a Szentlélek ihlette. Az emberi nyelv tökéletlen; és az emberi elme bűnre való hajlama miatt szívesen elkerüli az igazságot. Ezek miatt, hogy sokan úgy olvassák és értelmezik a Bibliát, ahogyan nekik jól esik. Nem a Bibliát nehéz megérteni. A szembenálló politikusok is érvelnek a törvénykönyv egyes törvényeivel szemben, és ellentétes nézeteket vetnek fel mind saját folyamodványaikban, mind ezekben a törvényekben.

  A Szentírást nem egy megnyilatkozás töretlen láncolataként kapták az emberek, hanem részenként került az egymást követő nemzedékekhez, amikor az isteni Gondviselés megfelelő alkalmat talált az ember ihletésére más-más helyen és időben. Ezek az emberek a Szentlélek vezetése alatt kezdtek el írni. Mert először van a rügy, azután a virág és végül a gyümölcs; „terem a föld, először füvet, azután kalászt, azután teljes búzát a kalászban”. (Mk 4:28) Pontosan így jutottak el hozzánk is a bibliai megnyilatkozások.

  A Szentírásra nem mindig jellemző a tökéletes sorrend és a nyilvánvaló egység. Krisztus csodatételei sem pontos sorrendben vannak leírva, csak megtörtént eseményekként, melyek bizonyították Krisztus hatalmának isteni megnyilatkozásait. A bibliai igazságok olyanok, mint az elrejtett igazgyöngyök. Kutatni kell utánuk, fájdalmas erőfeszítéseket kell tenni értük. Azok, akik felületesen tanulmányozzák a Szentírást felszínes ismereteikkel – melyet ők nagyon mélynek gondolnak -, leginkább csak a Biblia ellentmondásairól beszélnek, megkérdőjelezvén a Szentírás tekintélyét. De mindazok, akik összhangban élnek az igazsággal és a kötelességekkel, olyan szívvel fogják kutatni a Szentírást, amely kész az isteni sugallatok befogadására. (Selected Messages, 1. kötet, 19-20. oldal).

  Ellen G. White

  Sok rendben és sokféleképpen - 2019. „És igen biztos nálunk a prófétai beszéd is, amelyre jól teszitek, ha figyelmeztek, mint sötét helyen világító szövétnekre, míg nappal virrad, és hajnalcsillag kél fel szívetekben.” (2Pt 1:19)
  Ellen White
  Az Istennel való közösség elősegíti a jó gondolatokat, a nemes törekvéseket, az igazság tiszta megértését és magasztos tervek készítését. Azokat akik ilyen formán lelküket Istenhez kötik, Ő elismeri fiainak és lányainak. Ök, folytonosan, feljebb és feljebb emelkednek, Istent és az örökkévaló dolgodat világosabban látják, addig, amíg Isten őket is a világosság és a bölcsesség csatornájává tudja váltóztatni a világ számára.

  Din aceeași categorie

  Spiritizmus és forradalom

  „Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, minden erődből és teljes elmédből;...

  Látvány, hanghatások és bűnözés

  „Nem vetem a szemem hiábavaló dologra; a pártoskodók cselekedetét gyűlölöm: nincs köze hozzám. A csalárd...

  A békességet kiáltók

  „Mert amikor ezt mondják: »Békesség és biztonság«, akkor hirtelen veszedelem jön rájuk, mint a szülési...

  A szemek kívánsága

  „Én pedig azt mondom néktek, hogy valaki asszonyra tekint gonosz kívánságnak okáért, immár paráználkodott azzal...

  Publicate astăzi

  În detenţie

  Comportamentul lui Iosif ne învață lecții exemplare: loialitate față de Dumnezeu, loialitate față de stăpân, autocontrol, integritate, amabilitate, credință, înțelepciune, curaj. Fie ca acestea să constituie mobilul rugăciunilor noastre ca Dumnezeu să ne dea trăsăturile de caracter necesare înfruntării provocărilor actuale!

  Agenți ai iertării

  Doamne, ajută-ne să îi iertăm cu adevărat pe cei care ne cauzează unele neajunsuri la biserică și nu numai! PROVOCARE: Cu prima ocazie când un copil sau tânăr va greși la biserică, raportează-te la el în spiritul iubirii iertătoare manifestate de Dumnezeu!

  Spiritizmus és forradalom

  „Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, minden erődből és teljes elmédből;...

  Răsplata, la urmă

  ,,Eu, Domnul, cercetez inima, și cerc rărunchii, ca să răsplătesc fiecăruia după purtare lui, după...

  Primele cinci minute contează

  Un creștin este o emblemă pentru familia lui Hristos. Prin urmare, nu se cuvine să transmitem un aer primitiv și să-i îndemnăm pe ceilalți la dispreț și prejudecată. Îi datorăm Mântuitorului nostru o reprezentare onorabilă, iar nouă, o imagine atrăgătoare, ca o chemare fără cuvinte spre un mod de viață frumos și curat.