Sok rendben és sokféleképpen

  „És igen biztos nálunk a prófétai beszéd is, amelyre jól teszitek, ha figyelmeztek, mint sötét helyen világító szövétnekre, míg nappal virrad, és hajnalcsillag kél fel szívetekben.” (2Pt 1:19)

  A Biblia íróinak üzeneteiket emberi nyelven kellett átadniuk. A Bibliát emberek írták. Ezeket az embereket a Szentlélek ihlette. Az emberi nyelv tökéletlen; és az emberi elme bűnre való hajlama miatt szívesen elkerüli az igazságot. Ezek miatt, hogy sokan úgy olvassák és értelmezik a Bibliát, ahogyan nekik jól esik. Nem a Bibliát nehéz megérteni. A szembenálló politikusok is érvelnek a törvénykönyv egyes törvényeivel szemben, és ellentétes nézeteket vetnek fel mind saját folyamodványaikban, mind ezekben a törvényekben.

  A Szentírást nem egy megnyilatkozás töretlen láncolataként kapták az emberek, hanem részenként került az egymást követő nemzedékekhez, amikor az isteni Gondviselés megfelelő alkalmat talált az ember ihletésére más-más helyen és időben. Ezek az emberek a Szentlélek vezetése alatt kezdtek el írni. Mert először van a rügy, azután a virág és végül a gyümölcs; „terem a föld, először füvet, azután kalászt, azután teljes búzát a kalászban”. (Mk 4:28) Pontosan így jutottak el hozzánk is a bibliai megnyilatkozások.

  A Szentírásra nem mindig jellemző a tökéletes sorrend és a nyilvánvaló egység. Krisztus csodatételei sem pontos sorrendben vannak leírva, csak megtörtént eseményekként, melyek bizonyították Krisztus hatalmának isteni megnyilatkozásait. A bibliai igazságok olyanok, mint az elrejtett igazgyöngyök. Kutatni kell utánuk, fájdalmas erőfeszítéseket kell tenni értük. Azok, akik felületesen tanulmányozzák a Szentírást felszínes ismereteikkel – melyet ők nagyon mélynek gondolnak -, leginkább csak a Biblia ellentmondásairól beszélnek, megkérdőjelezvén a Szentírás tekintélyét. De mindazok, akik összhangban élnek az igazsággal és a kötelességekkel, olyan szívvel fogják kutatni a Szentírást, amely kész az isteni sugallatok befogadására. (Selected Messages, 1. kötet, 19-20. oldal).

  Ellen G. White

  Sok rendben és sokféleképpen - 2019. „És igen biztos nálunk a prófétai beszéd is, amelyre jól teszitek, ha figyelmeztek, mint sötét helyen világító szövétnekre, míg nappal virrad, és hajnalcsillag kél fel szívetekben.” (2Pt 1:19)
  Ellen White
  Az Istennel való közösség elősegíti a jó gondolatokat, a nemes törekvéseket, az igazság tiszta megértését és magasztos tervek készítését. Azokat akik ilyen formán lelküket Istenhez kötik, Ő elismeri fiainak és lányainak. Ök, folytonosan, feljebb és feljebb emelkednek, Istent és az örökkévaló dolgodat világosabban látják, addig, amíg Isten őket is a világosság és a bölcsesség csatornájává tudja váltóztatni a világ számára.

  Din aceeași categorie

  A biztos prófétai szó

  „Mert e látomás bizonyos időre szól, de vége felé siet és meg nem csal; ha...

  A mennyei kapukon át

  „Hit által vitetett fel Énók, hogy ne lásson halált, és nem találták meg, mert az...

  Sátán utolsó hadjárata

  „Fiacskáim, itt az utolsó óra, és amint hallottátok, hogy az antikrisztus eljő, így most sok...

  Ne dolgozzunk az ördögnek!

  „Mivelhogy azért mindezek felbomlanak, milyeneknek kell lennetek néktek szent életben és kegyességben, akik várjátok és...

  Publicate astăzi

  De la monoclu la ochelari

  Într-un sens figurat, fiecare dintre noi vede lumea prin propriile lentile. Din acest motiv o vedem atât de diferit. Nu uita acest lucru azi, când vei avea impresia că ceilalți au ceva, că nu văd lucrurile corect. Te va ajuta să manifești mai multă toleranță și înțelegere.

  Iar ei au locuit în mijlocul lor

  Mă rog ca și eu să plâng în pocăință când Dumnezeu trimite mustrarea Sa și apoi să procedez conform harului Său, ca să intru în moștenirea Canaanului ceresc. Fie ca aceasta să fie și experiența ta!

  Bunicuţa

  Despre bunici se spune că nepoţii sunt ca o coroană pentru el. Despre copii, textul spune că părinţii sunt mândri de ei. Toţi suntem incluşi în acest text, chiar dacă nu toţi suntem părinţi sau bunici, toţi suntem copii şi toţi trebuie să avem un respect profund faţă de generaţiile trecute.

  Acceptă-mă așa cum sunt!

  Doamne, Te rog să mă ajuți să-mi accept copilul așa cum este și să-i pot arăta, prin vorbe și fapte, aprecierea mea! PROVOCARE: Ia-ți timp astăzi să stai de vorbă cu copilul tău, să îl asiguri de toată prețuirea pe care i-o porți și să te străduiești ca, prin purtarea ta, să simtă acest sentiment înălțător!

  A biztos prófétai szó

  „Mert e látomás bizonyos időre szól, de vége felé siet és meg nem csal; ha...