Isten üzenete emberi nyelven

  „Minekutána az Isten sok rendben és sokféleképpen szólott hajdan az atyáknak a próféták által, ez utolsó időkben szólott nékünk Fia által. Akit tett mindennek örökösévé, aki által a világot is teremtette.” (Zsid 1:1-2)

  A Biblia nem valami felérhetetlen, emberfölötti nyelven íródott. Jézus is magára öltötte az emberi természetet, hogy az embert ott érje el, ahol az van. Így a Bibliának is az emberek nyelvén kellett megjelennie. De minden, ami emberi, tökéletlen. Ugyanazt a szót különböző jelentésekben használják; külön szó sincs minden különálló fogalomra. A Bibliát gyakorlati célból adta Isten.

  A különböző emberek különbözőképpen értelmeznek bizonyos fogalmakat. Nem egyformán értelmezik a kifejezéseket és a kijelentéseket. Némelyek úgy értelmezik a Szentírás kijelentéseit, hogy azok megfeleljenek saját gondolkodásmódjuknak. Az elfogultságok, az előítéletek, az indulatok különösen megnehezítik a megértést, összezavarják az értelmet még a szent iratok olvasása közben is…

  A Bibliát a Szentlélektől ihletett emberek írták, de nem isteni gondolkodás- és kifejezésmódban, hanem emberiben. Isten nem úgy jelenik meg, mint író. Az emberek viszont gyakran használnak olyan kifejezéseket, melyek nem isteniek. De a Bibliában Isten nem foglalta önmagát szavakba, logikába, retorikába, szóképekbe. A Biblia írói nem Isten tollai, hanem íródeákjai voltak. Figyeljük meg az írók közti különbséget!

  Nem a Biblia szavai az ihletettek, hanem az emberek, akik leírták őket. Az ihletettség nem az emberek szavaira és kifejezéseire vonatkozik, hanem magára az emberre, aki a Szentlélek befolyása alatt áll. A gondolatokat pedig a Szentlélek adja. De a szavak magukon hordozzák a személy jellegzetességeit. Az isteni gondolatok ezt hatják át. Az isteni értelem és akarat összevegyül az emberi értelemmel és akarattal, így lesz az emberi megnyilatkozásból Isten Szava. (Selected Messages, 1. kötet, 20-21. oldal)

  Ellen G. White

  Isten üzenete emberi nyelven - 2019. „Minekutána az Isten sok rendben és sokféleképpen szólott hajdan az atyáknak a próféták által, ez utolsó időkben szólott nékünk Fia által. Akit tett mindennek örökösévé, aki által a világot is teremtette.” (Zsid 1:1-2)
  Ellen White
  Az Istennel való közösség elősegíti a jó gondolatokat, a nemes törekvéseket, az igazság tiszta megértését és magasztos tervek készítését. Azokat akik ilyen formán lelküket Istenhez kötik, Ő elismeri fiainak és lányainak. Ök, folytonosan, feljebb és feljebb emelkednek, Istent és az örökkévaló dolgodat világosabban látják, addig, amíg Isten őket is a világosság és a bölcsesség csatornájává tudja váltóztatni a világ számára.

  Din aceeași categorie

  A biztos prófétai szó

  „Mert e látomás bizonyos időre szól, de vége felé siet és meg nem csal; ha...

  A mennyei kapukon át

  „Hit által vitetett fel Énók, hogy ne lásson halált, és nem találták meg, mert az...

  Sátán utolsó hadjárata

  „Fiacskáim, itt az utolsó óra, és amint hallottátok, hogy az antikrisztus eljő, így most sok...

  Ne dolgozzunk az ördögnek!

  „Mivelhogy azért mindezek felbomlanak, milyeneknek kell lennetek néktek szent életben és kegyességben, akik várjátok és...

  Publicate astăzi

  De la monoclu la ochelari

  Într-un sens figurat, fiecare dintre noi vede lumea prin propriile lentile. Din acest motiv o vedem atât de diferit. Nu uita acest lucru azi, când vei avea impresia că ceilalți au ceva, că nu văd lucrurile corect. Te va ajuta să manifești mai multă toleranță și înțelegere.

  Iar ei au locuit în mijlocul lor

  Mă rog ca și eu să plâng în pocăință când Dumnezeu trimite mustrarea Sa și apoi să procedez conform harului Său, ca să intru în moștenirea Canaanului ceresc. Fie ca aceasta să fie și experiența ta!

  Bunicuţa

  Despre bunici se spune că nepoţii sunt ca o coroană pentru el. Despre copii, textul spune că părinţii sunt mândri de ei. Toţi suntem incluşi în acest text, chiar dacă nu toţi suntem părinţi sau bunici, toţi suntem copii şi toţi trebuie să avem un respect profund faţă de generaţiile trecute.

  Acceptă-mă așa cum sunt!

  Doamne, Te rog să mă ajuți să-mi accept copilul așa cum este și să-i pot arăta, prin vorbe și fapte, aprecierea mea! PROVOCARE: Ia-ți timp astăzi să stai de vorbă cu copilul tău, să îl asiguri de toată prețuirea pe care i-o porți și să te străduiești ca, prin purtarea ta, să simtă acest sentiment înălțător!

  A biztos prófétai szó

  „Mert e látomás bizonyos időre szól, de vége felé siet és meg nem csal; ha...