Isten üzenete emberi nyelven

  „Minekutána az Isten sok rendben és sokféleképpen szólott hajdan az atyáknak a próféták által, ez utolsó időkben szólott nékünk Fia által. Akit tett mindennek örökösévé, aki által a világot is teremtette.” (Zsid 1:1-2)

  A Biblia nem valami felérhetetlen, emberfölötti nyelven íródott. Jézus is magára öltötte az emberi természetet, hogy az embert ott érje el, ahol az van. Így a Bibliának is az emberek nyelvén kellett megjelennie. De minden, ami emberi, tökéletlen. Ugyanazt a szót különböző jelentésekben használják; külön szó sincs minden különálló fogalomra. A Bibliát gyakorlati célból adta Isten.

  A különböző emberek különbözőképpen értelmeznek bizonyos fogalmakat. Nem egyformán értelmezik a kifejezéseket és a kijelentéseket. Némelyek úgy értelmezik a Szentírás kijelentéseit, hogy azok megfeleljenek saját gondolkodásmódjuknak. Az elfogultságok, az előítéletek, az indulatok különösen megnehezítik a megértést, összezavarják az értelmet még a szent iratok olvasása közben is…

  A Bibliát a Szentlélektől ihletett emberek írták, de nem isteni gondolkodás- és kifejezésmódban, hanem emberiben. Isten nem úgy jelenik meg, mint író. Az emberek viszont gyakran használnak olyan kifejezéseket, melyek nem isteniek. De a Bibliában Isten nem foglalta önmagát szavakba, logikába, retorikába, szóképekbe. A Biblia írói nem Isten tollai, hanem íródeákjai voltak. Figyeljük meg az írók közti különbséget!

  Nem a Biblia szavai az ihletettek, hanem az emberek, akik leírták őket. Az ihletettség nem az emberek szavaira és kifejezéseire vonatkozik, hanem magára az emberre, aki a Szentlélek befolyása alatt áll. A gondolatokat pedig a Szentlélek adja. De a szavak magukon hordozzák a személy jellegzetességeit. Az isteni gondolatok ezt hatják át. Az isteni értelem és akarat összevegyül az emberi értelemmel és akarattal, így lesz az emberi megnyilatkozásból Isten Szava. (Selected Messages, 1. kötet, 20-21. oldal)

  Ellen G. White

  Isten üzenete emberi nyelven - 2019. „Minekutána az Isten sok rendben és sokféleképpen szólott hajdan az atyáknak a próféták által, ez utolsó időkben szólott nékünk Fia által. Akit tett mindennek örökösévé, aki által a világot is teremtette.” (Zsid 1:1-2)
  Ellen White
  Az Istennel való közösség elősegíti a jó gondolatokat, a nemes törekvéseket, az igazság tiszta megértését és magasztos tervek készítését. Azokat akik ilyen formán lelküket Istenhez kötik, Ő elismeri fiainak és lányainak. Ök, folytonosan, feljebb és feljebb emelkednek, Istent és az örökkévaló dolgodat világosabban látják, addig, amíg Isten őket is a világosság és a bölcsesség csatornájává tudja váltóztatni a világ számára.

  Din aceeași categorie

  A szemek kívánsága

  „Én pedig azt mondom néktek, hogy valaki asszonyra tekint gonosz kívánságnak okáért, immár paráználkodott azzal...

  Az előítélet növekedése

  „Ne csodálkozzatok, atyámfiai, ha gyűlöl titeket a világ. Mi tudjuk, hogy általmentünk a halálból az...

  Zűrzavar a városokban

  „A gonosz emberek pedig és az ámítók növekednek a rosszaságban, eltévelyítvén és eltévelyedvén.” (2Tim 3,13)„Isten...

  A pogány hatalom pompája

  „Mert lesz idő, amikor az egészséges tudományt el nem szenvedik, hanem a saját kívánságaik szerint...

  Publicate astăzi

  Cinci fecioare neînțelepte

  Neînțelept nu este cel ce nu a avut posibilitatea să învețe sau să se pregătească, ci acela care a considerat că e suficient să știi și să ai valori, dar să nu te deranjezi să le folosești. Lipsa înțelepciunii poate să însemne uneori comoditate, alteori poate fi egală cu superficialitatea; se poate rezuma la pregătire pe jumătate sau la speranța că voi avea „noroc”. Un simplu simț al administrării chibzuite le-a salvat pe cele cinci fecioare de la o așteptare ratată, inutilă.

  Câmpul misionar de acasă

  Când folosim compasiunea blândă și când înțelegem cine sunt copiii noștri, avem ocazia să îi cunoaștem și să îi iubim și, astfel, să le arătăm cine este Isus. Mă rog ca Dumnezeu să vă binecuvânteze în mod bogat câmpul misionar, pentru veșnicie, iar copiii să poată spune: „Îl cunosc pe El!”

  Ţepuşul din carne

  Poate că Dumnezeu îngăduie durere în viața ta ca să corecteze anumite trăsături de caracter. Dacă acesta este cazul, mergi înainte ca Pavel sau ca David, nu în puterea ta, ci datorită influenței miraculoase a Creatorului care lucrează în tine.

  Eu, un salvator?

  Doamne, îți stau la dispoziție ca o umilă unealtă prin care să lucrezi la salvarea copiilor și a tinerilor! PROVOCARE: Alege unul sau mai mulți copii lipsiți de șansa unui cămin care să îi apropie de Domnul și oferă-te Lui ca să te folosească la salvarea acestora!

  A szemek kívánsága

  „Én pedig azt mondom néktek, hogy valaki asszonyra tekint gonosz kívánságnak okáért, immár paráználkodott azzal...