Az kinyilatkozás különböző módjai: A látó

  „A dicsekvés azonban nem használ nékem; rátérek azért a látomásokra, és az Úrnak kijelentéseire. Ismerek egy embert a Krisztusban, aki tizennégy évvel ezelőtt (ha testben-é, nem tudom; ha testben kívül-é, nem tudom; az Isten tudja) elragadtatott a harmadik égig.” (2Kor 12:1-2)

  Gyakran érdeklődnek a látomás alatti és az azt követő állapotom felől. Azt tudom mondani, hogy amikor az Úr késznek talál a látomásra, Jézus és az angyalok jelenlétébe kerülök és teljesen megfeledkezem a földi dolgokról. Nem látok távolabbra, csak ameddig az angyal vezet engem. Figyelmemet gyakran tereli a földön zajló eseményekre.

  Időnként messzire repülök a jövőbe, és meglátom, hogy mi fog történni. Majd olyan dolgok nyilatkoznak meg előttem, amelyek a múltban történtek. Miután visszatérek a látomásból, nem emlékszem azonnal mindenre, amit láttam. A kép nem teljesen tiszta előttem, amíg el nem kezdek írni. Ekkor a látomásban megtapasztalt kép előjön, és szabadon tudok írni róla.

  Előfordul, hogy visszatérek a látomásról, az általam látott dolgok elrejtőznek előlem, és nem is tudom emlékezetembe idézni őket mindaddig, amíg az elé a közösség elé nem kerülök, amelyikre vonatkozik. Ekkor törnek elő belőlem, amiket látomásban láttam. A látomás elmondásakor vagy leírásakor is éppen annyira függök az Úr Lelkétől, mint amikor kapom. Nem tudok visszaidézni dolgokat mindaddig, amíg az Úr a Neki tetsző időben elém nem tárja, hogy én azokat elmondjam vagy leírjam. (Selected Messages, 1. kötet, 36-37. oldal)

  Habár az Úr Lelke irányít akkor is, amikor leírom mindazt, amit láttam, éppúgy, mint amikor látomásban vagyok, de a szavak, amelyeket használok, az én szavaim. Azonban, ha az angyal szavait használom, mindig idézőjellel jelzem. (Uo., 37. oldal)

  Ellen G. White

  Az kinyilatkozás különböző módjai: A látó - 2019. „A dicsekvés azonban nem használ nékem; rátérek azért a látomásokra, és az Úrnak kijelentéseire. Ismerek egy embert a Krisztusban, aki tizennégy évvel ezelőtt (ha testben-é, nem tudom; ha testben kívül-é, nem tudom; az Isten tudja) elragadtatott a harmadik égig.” (2Kor 12:1-2)
  Ellen White
  Az Istennel való közösség elősegíti a jó gondolatokat, a nemes törekvéseket, az igazság tiszta megértését és magasztos tervek készítését. Azokat akik ilyen formán lelküket Istenhez kötik, Ő elismeri fiainak és lányainak. Ök, folytonosan, feljebb és feljebb emelkednek, Istent és az örökkévaló dolgodat világosabban látják, addig, amíg Isten őket is a világosság és a bölcsesség csatornájává tudja váltóztatni a világ számára.

  Din aceeași categorie

  A hamis tudomány veszélyei

  „Timótheus, őrizd meg, ami rád van bízva, elfordulván a szentségtelen, üres beszédektől és a hamis...

  Hamis elgondolások Istenről

  „Mert bár az Istent megismerték, mindazáltal nem mint Istent dicsőítették Őt, sem néki hálákat nem...

  Az Írások félremagyarázása

  „…szinte minden levelében is, amikor ezekről beszél azokban; amelyekben vannak némely nehezen érthető dolgok, amiket...

  A ránk váró nagy küzdelem

  „Felelvén pedig Péter és az apostolok, mondának: Istennek kell inkább engedni, hogynem az embereknek.” (Csel...

  Publicate astăzi

  Nici măcar jumătate

  Deși la prima vedere anturajul pe care îl alegem și locul în care alegem să trăim pot părea inofensive, ele pot deveni totuși periculoase. Poate că ne considerăm suficient de maturi ca să fim ispitiți de ceva dăunător. Însă realitatea este că, pe neobservate, ceea ce se întâmplă lângă noi ne influențează, mai ales dacă e vorba de ceva negativ. Nimic din ceea ce vedem sau auzim nu ne lasă indiferenți, chiar dacă nu acordăm prea multă atenție. A ne considera intangibili nu este o dovadă de înțelepciune și nici de tărie, ci mai degrabă trădează imaturitate și superficialitate. A ne teme de influențe rele nu e o slăbiciune, ci o dovadă de precauție și discernământ spiritual.

  Deschide-mi inima!

  Doamne, fie ca dragostea Ta necondiționată să crească în inima mea și să mă determine la acțiune!

  Rugăciunea şi mulţumirea

  Dacă treci prin dificultăţi, în mod deosebit din cauza insultelor, a urii, a invidiei, a resentimentelor sau asprimii în relaţiile cu ceilalţi, citeşte, reciteşte, memorează şi roagă-te. Copiază acest text pe ceva şi poartă-l la tine pentru a-l folosi când eşti ispitit. Mai presus de toate, roagă-te tot timpul, aşa cum te învaţă apostolul Pavel.

  O apă limpede

  Doamne, ajută-mă să port lumina Ta pentru semenii mei astăzi și în fiecare zi! PROVOCARE: Ia-ți timp să meditezi la viața ta așa cum este ea reflectată în cei din jurul tău!

  A hamis tudomány veszélyei

  „Timótheus, őrizd meg, ami rád van bízva, elfordulván a szentségtelen, üres beszédektől és a hamis...