Az kinyilatkozás különböző módjai: A látó

  „A dicsekvés azonban nem használ nékem; rátérek azért a látomásokra, és az Úrnak kijelentéseire. Ismerek egy embert a Krisztusban, aki tizennégy évvel ezelőtt (ha testben-é, nem tudom; ha testben kívül-é, nem tudom; az Isten tudja) elragadtatott a harmadik égig.” (2Kor 12:1-2)

  Gyakran érdeklődnek a látomás alatti és az azt követő állapotom felől. Azt tudom mondani, hogy amikor az Úr késznek talál a látomásra, Jézus és az angyalok jelenlétébe kerülök és teljesen megfeledkezem a földi dolgokról. Nem látok távolabbra, csak ameddig az angyal vezet engem. Figyelmemet gyakran tereli a földön zajló eseményekre.

  Időnként messzire repülök a jövőbe, és meglátom, hogy mi fog történni. Majd olyan dolgok nyilatkoznak meg előttem, amelyek a múltban történtek. Miután visszatérek a látomásból, nem emlékszem azonnal mindenre, amit láttam. A kép nem teljesen tiszta előttem, amíg el nem kezdek írni. Ekkor a látomásban megtapasztalt kép előjön, és szabadon tudok írni róla.

  Előfordul, hogy visszatérek a látomásról, az általam látott dolgok elrejtőznek előlem, és nem is tudom emlékezetembe idézni őket mindaddig, amíg az elé a közösség elé nem kerülök, amelyikre vonatkozik. Ekkor törnek elő belőlem, amiket látomásban láttam. A látomás elmondásakor vagy leírásakor is éppen annyira függök az Úr Lelkétől, mint amikor kapom. Nem tudok visszaidézni dolgokat mindaddig, amíg az Úr a Neki tetsző időben elém nem tárja, hogy én azokat elmondjam vagy leírjam. (Selected Messages, 1. kötet, 36-37. oldal)

  Habár az Úr Lelke irányít akkor is, amikor leírom mindazt, amit láttam, éppúgy, mint amikor látomásban vagyok, de a szavak, amelyeket használok, az én szavaim. Azonban, ha az angyal szavait használom, mindig idézőjellel jelzem. (Uo., 37. oldal)

  Ellen G. White

  Az kinyilatkozás különböző módjai: A látó - 2019. „A dicsekvés azonban nem használ nékem; rátérek azért a látomásokra, és az Úrnak kijelentéseire. Ismerek egy embert a Krisztusban, aki tizennégy évvel ezelőtt (ha testben-é, nem tudom; ha testben kívül-é, nem tudom; az Isten tudja) elragadtatott a harmadik égig.” (2Kor 12:1-2)
  Ellen White
  Az Istennel való közösség elősegíti a jó gondolatokat, a nemes törekvéseket, az igazság tiszta megértését és magasztos tervek készítését. Azokat akik ilyen formán lelküket Istenhez kötik, Ő elismeri fiainak és lányainak. Ök, folytonosan, feljebb és feljebb emelkednek, Istent és az örökkévaló dolgodat világosabban látják, addig, amíg Isten őket is a világosság és a bölcsesség csatornájává tudja váltóztatni a világ számára.

  Din aceeași categorie

  Sátán utolsó hadjárata

  „Fiacskáim, itt az utolsó óra, és amint hallottátok, hogy az antikrisztus eljő, így most sok...

  Ne dolgozzunk az ördögnek!

  „Mivelhogy azért mindezek felbomlanak, milyeneknek kell lennetek néktek szent életben és kegyességben, akik várjátok és...

  Az elérendő cél

  „Maga pedig a békességnek Istene szenteljen meg titeket mindenestől; és a ti egész valótok, mind...

  Miért késik Krisztus eljövetele?

  „Ezt pedig azért mondom, atyámfiai, mert az idő rövidre van szabva...” (1Kor 7,29)
 
„Isten angyalai...

  Publicate astăzi

  Două mâini, două picioare

  Orice sistem de a fenta implicarea sau de a susține egoismul ai avea, este momentul să îl dezactivezi. Este un subiect real pentru rugăciune și schimbare. Încă mai putem regreta și cere ajutor.

  Sceptrul

  Era o piesă perfectă? Nicidecum, dar, cu siguranță, creativă și acceptabilă, poate chiar reprezentativă pentru etosul acelei provincii. Întrucât Butterworth a fost solicitat să-și folosească îndemânarea pentru această sarcină importantă, el a făcut tot ce i-a stat în putință.

  Dragostea frățească

  Soluţia disensiunilor dintre copii constă în manifestarea iubirii adevărate, care vine dintr-o legătură apropiată cu Dumnezeu, care este sursa iubirii. Puterea care vine din unitate este importantă, dar nu este suficientă. Iubirea lui Dumnezeu este soluţia completă. Caut-o şi astăzi!

  Îndemnuri către bunici

  Binecuvântează, Doamne, toți bunicii pentru a fi exemple bune pentru nepoții lor! PROVOCARE: Fă-ți astăzi timp pentru nepoți! Dacă sunt departe, vorbește cu ei la telefon și cere-I lui Dumnezeu să te folosească pentru a-i îndruma către El!

  Sátán utolsó hadjárata

  „Fiacskáim, itt az utolsó óra, és amint hallottátok, hogy az antikrisztus eljő, így most sok...