A megfelelő magatartás

  „Vigyázzatok magatokra, hogy el ne veszítsük, amit munkáltunk, hanem teljes jutalmat nyerjünk. Aki félrelép és nem marad meg a Krisztus tudománya mellett, annak egynek sincs Istene. Aki megmarad a Krisztus tudománya mellett, mind az Atya, mind a Fiú az övé.” (2Jn 8-9)

  Hamarosan lesznek olyanok, akik minden lehetséges módon igyekeznek leértékelni és elferdíteni a Lélek bizonyságtevésének igazságát. Készen kell állnunk a tiszta, egyértelmű üzenetekkel, amelyek 1846 óta érkeznek Isten népéhez. Lesznek olyanok is, akikkel egykor hitünkben egyek voltunk, később azonban új, idegen tanok után kutattak, hogy furcsa és szenzációhajhász dolgokat mutassanak be az embereknek. Megtévesztő csalásokat alkalmaznak, mintha azok White testvérnőtől származnának, hogy becsapjanak lelkeket…

  Akik közönséges beszédként fogadták Isten világosságát, azoknak a tanácsok nem válnak hasznukra.

  Vannak olyanok is, akik lelki vakságuknak megfelelően Isten üzenetét félreértelmezik. Néhányan, hitükben meggyengülve, tagadják az üzenetek valódiságát. Néhányan nevetségesnek fogják feltüntetni, Isten évek hosszú során át küldött világossága ellen dolgoznak, hogy a hitben gyöngéket eltévelyítsék. De sok ember számára nagy segítséget jelentenek majd ezek az üzenetek. Bár nem személyre szólóak, mégis sokan megváltoznak általuk, sok embernek segítenek abban, hogy a különféle bűnöket elkerüljék. … Az Úr Lelke benne lesz a tanításokban, és sok szívben legyőzi a kétségeskedést. Ahogyan a Szentírás önmagát magyarázza, úgy van ez a bizonyságtételekkel is. Sokan fogják buzgón olvasni az üzeneteket, amelyek leleplezik a gonoszt, hogy megértsék az üdvözülendők, mit is kell tenniük. … Ezek az üzenetek a szívekben találnak maguknak helyet, s ott átalakulást idéznek elő. (Selected Messages, 1. kötet, 41-42. oldal)

  Ellen G. White

  A megfelelő magatartás - 2019. „Vigyázzatok magatokra, hogy el ne veszítsük, amit munkáltunk, hanem teljes jutalmat nyerjünk. Aki félrelép és nem marad meg a Krisztus tudománya mellett, annak egynek sincs Istene. Aki megmarad a Krisztus tudománya mellett, mind az Atya, mind a Fiú az övé.” (2Jn 8-9)
  Ellen White
  Az Istennel való közösség elősegíti a jó gondolatokat, a nemes törekvéseket, az igazság tiszta megértését és magasztos tervek készítését. Azokat akik ilyen formán lelküket Istenhez kötik, Ő elismeri fiainak és lányainak. Ök, folytonosan, feljebb és feljebb emelkednek, Istent és az örökkévaló dolgodat világosabban látják, addig, amíg Isten őket is a világosság és a bölcsesség csatornájává tudja váltóztatni a világ számára.

  Din aceeași categorie

  A biztos prófétai szó

  „Mert e látomás bizonyos időre szól, de vége felé siet és meg nem csal; ha...

  A mennyei kapukon át

  „Hit által vitetett fel Énók, hogy ne lásson halált, és nem találták meg, mert az...

  Sátán utolsó hadjárata

  „Fiacskáim, itt az utolsó óra, és amint hallottátok, hogy az antikrisztus eljő, így most sok...

  Ne dolgozzunk az ördögnek!

  „Mivelhogy azért mindezek felbomlanak, milyeneknek kell lennetek néktek szent életben és kegyességben, akik várjátok és...

  Publicate astăzi

  De la monoclu la ochelari

  Într-un sens figurat, fiecare dintre noi vede lumea prin propriile lentile. Din acest motiv o vedem atât de diferit. Nu uita acest lucru azi, când vei avea impresia că ceilalți au ceva, că nu văd lucrurile corect. Te va ajuta să manifești mai multă toleranță și înțelegere.

  Iar ei au locuit în mijlocul lor

  Mă rog ca și eu să plâng în pocăință când Dumnezeu trimite mustrarea Sa și apoi să procedez conform harului Său, ca să intru în moștenirea Canaanului ceresc. Fie ca aceasta să fie și experiența ta!

  Bunicuţa

  Despre bunici se spune că nepoţii sunt ca o coroană pentru el. Despre copii, textul spune că părinţii sunt mândri de ei. Toţi suntem incluşi în acest text, chiar dacă nu toţi suntem părinţi sau bunici, toţi suntem copii şi toţi trebuie să avem un respect profund faţă de generaţiile trecute.

  Acceptă-mă așa cum sunt!

  Doamne, Te rog să mă ajuți să-mi accept copilul așa cum este și să-i pot arăta, prin vorbe și fapte, aprecierea mea! PROVOCARE: Ia-ți timp astăzi să stai de vorbă cu copilul tău, să îl asiguri de toată prețuirea pe care i-o porți și să te străduiești ca, prin purtarea ta, să simtă acest sentiment înălțător!

  A biztos prófétai szó

  „Mert e látomás bizonyos időre szól, de vége felé siet és meg nem csal; ha...