Ébredés pünkösdkor

„Az apostolok kezei által pedig sok jel és csoda lőn a nép között; és egy
akarattal mindnyájan a Salamon tornácában valának.” (ApCsel 5:12)

Krisztus gondoskodott arról, hogy egyháza egy átalakult testté váljék, melyet mennyei fény övez, és Immánuel dicsőségét birtokolja. Az Ő célja az, hogy minden keresztényt a fény és békesség légköre vegye körül. Nincs határa egy ilyen személy hasznának, aki félretette önmagát, aki helyt ad a Szentlélek szívet átalakító munkájának, és Istennek szentelt életet él.

Mi volt a Szentlélek kiáradásának eredménye pünkösdkor? A feltámadt Megváltó örömüzenetét eljuttatták az akkor lakott világ legvégső határáig. A tanítványok csordultig megtelt szívét mély és messze ható jóakarata hatotta át. Ez arra késztette őket, hogy a föld végső határáig elmenve, ily szavakkal tegyenek bizonyságot: „Nékem pedig ne legyen másban dicsekedésem, hanem a mi Urunk Jézus Krisztus keresztjében.” (Gal 6:14) Amikor a Jézusban megnyilatkozott igazságot hirdették, a szívek engedtek az üzenet erejének. Az egyház nyájához sok megtért csatlakozott. A hitehagyók újra megtértek. Bűnösök csatlakoztak a hívőkhöz a drágagyöngy keresésében.

De același autor

A végső diadal

A Király örökösei

Akik egykor az evangélium legelkeseredettebb ellenségei voltak, most annak hithőseivé váltak. Beteljesedett a prófétai szó, mely szerint a gyenge olyanná lesz „mint Dávid” és Dávid háza „mint az Úr angyala” . (Zak 12:8) Minden keresztény testvérében a mennyei szeretet és jóindulat hasonlóságát látta. Egy akarat uralkodott. Ugyanaz a lelkület fűtötte őket. Egyedül csak arra vágytak, hogy jellemük Krisztuséhoz hasonló legyen, és hogy munkájuk által kiszélesítsék Isten országának határait.

Jegyezd meg, hogy csak miután a tanítványok teljes egységre jutottak és többé nem küzdöttek az első helyekért, azután töltetett ki a Szentlélek. Mindnyájan egy akaraton voltak. Minden nézeteltérést félretettek. A Lélek kiáradása után hordozott bizonyságtevésük is egyöntetű volt. (Review and Herald, 1908. április 30.)

Ellen G. White

Comentariile sunt închise

Devotionale Audio

Ébredés pünkösdkor - 2019. Krisztus gondoskodott arról, hogy egyháza egy átalakult testté váljék, melyet mennyei fény övez, és Immánuel dicsőségét birtokolja. Az Ő célja az, hogy minden keresztényt a fény és békesség légköre vegye körül. Nincs határa egy ilyen személy hasznának, aki félretette önmagát, aki helyt ad a Szentlélek szívet átalakító munkájának, és Istennek szentelt életet él. pe e-mail">
Primește devoționalele
pe e-mail
Abonează-te pentru a primi devoționalele pe e-mail în fiecare zi.
Te poți dezabona oricând prin link-ul de dezabonare din fiecare mesaj trimis.