Isten munkáját a nyugodtság jellemzi

  „Mindenek ékesen és jó renddel legyenek.” (1Kor 14:40)

  Találkoztam egy házaspárral, akik azt állítják, hogy Isten Szavát követik, és hisznek a bizonyságtételekben. Az utóbbi két vagy három évben szokatlan tapasztalatuk volt. Őszinte szívű embereknek tűntek…

  Elmondtam nekik tapasztalatomat – melyen fiatal koromban mentem keresztül, kevéssel az 1844-es időszak után -, mely oda vezetett engem, hogy nagyon elővigyázatos legyek elfogadni bármit is, ami hasonlít ahhoz, amivel akkor találkoztunk. Azután Isten nevében megdorgáltam őket.

  Semmi sem okozhat nagyobb kárt napjainkban Isten munkájának, mint az, hogy megengedjük a fanatizmus lelkének, hogy különös munkájával közénk jöjjön, melyről tévesen azt tételezik fel, hogy a Szentlélek munkája.

  Ahogy ez a testvér és felesége leírták tapasztalatukat – melyről azt tartják, hogy a Szentlélek apostoli erővel való rájuk áradásának eredménye -, úgy tűnt, hogy ez hasonmása annak, amivel korai tapasztalatunkban találkoztunk és amit ki kellett javítanunk.

  Beszélgetésünk vége felé L. testvér ajánlotta, hogy imádkozzunk együtt, és hogy ima alatt felesége az általuk leírt módon tesz majd, és így én képes leszek eldönteni, hogy ez Istentől van-e, vagy sem. Ezzel én nem tudtam egyetérteni, mivel utasítást kaptam arra, hogy ha valaki felajánlja e sajátos megnyilvánulásoknak a bemutatását, ez határozott bizonyítéka annak, hogy nem lehet Isten munkája.

  Nem engedhetjük meg, hogy ezek miatt a jelenségek miatt elcsüggedjünk. Időről időre jönni fognak efféle tapasztalatok. Ne adjunk helyet furcsa gyakorlatoknak, melyek tulajdonképpen elterelik elménket a Szentlélek mély behatásától. Isten munkáját mindig a nyugalom és méltóság jellemezte. Nem engedhetjük meg magunknak, hogy figyelmet szenteljünk bármire, ami zavart keltene, vagy gyengítené buzgóságunkat abban a nagy munkában, melyet az Úr ránk bízott annak érdekében, hogy felkészítsük a világot Krisztus második eljövetelére. (Selected Messages, 2. kötet, 41-42. oldal)

  Ellen G. White

  Isten munkáját a nyugodtság jellemzi - 2019. „Mindenek ékesen és jó renddel legyenek.” (1Kor 14:40)
  Ellen White
  Az Istennel való közösség elősegíti a jó gondolatokat, a nemes törekvéseket, az igazság tiszta megértését és magasztos tervek készítését. Azokat akik ilyen formán lelküket Istenhez kötik, Ő elismeri fiainak és lányainak. Ök, folytonosan, feljebb és feljebb emelkednek, Istent és az örökkévaló dolgodat világosabban látják, addig, amíg Isten őket is a világosság és a bölcsesség csatornájává tudja váltóztatni a világ számára.

  Din aceeași categorie

  „Íme az Isten Báránya”

  „Ímé az Istennek ama báránya, aki elveszi a világ bűneit!” (Ján1,29)„Jánosnak természettől fogva ugyanolyan hibái...

  A hatalommal kísért igehirdetés

  „Azokban a napokban pedig eljött Keresztelő János, aki prédikált Júdea pusztájában. És ezt mondta: Térjetek...

  Isten kipótolja a hiányosságokat

  „Mint együtt munkálkodók, intünk is, hogy hiába ne vettétek légyen az Isten kegyelmét.” (2Kor 6,1)„Vegyünk...

  A világnak szóló bizonyságtétel

  „A mi levelünk ti vagytok, beírva a mi szívünkbe, amelyet ismer és olvas minden ember.”...

  Publicate astăzi

  Patru cadrane SWOT

  Ia-ți timp să analizezi și să inventariezi bagajul de lucruri pozitive și aspectele slabe. Mântuitorul avea des obiceiul să Se retragă și să Se reorganizeze personal în legătură cu Tatăl Său. I-a luat deoparte și pe unii dintre ucenici și le-a spus: „Luați timpul acesta pentru voi; pregătiți-vă pentru situațiile complicate ce vor urma!” El știe că nu ne cunoaștem suficient și uneori ne întreabă ca și pe ucenicul Petru: „Ești sigur de ceea ce crezi despre tine?” Lasă-te astăzi întrebat de El!

  Călăuzirea lui Dumnezeu

  El ne vede și ne aude. Atunci când suntem pierduți, fie în mod fizic, fie spiritual, tot ceea ce trebuie să facem este să cerem călăuzire. El este ajutorul, Protectorul și Refugiul nostru. Dumnezeu este atât de bun!

  Umili ca Hristos

  Isus era Dumnezeu, dar a luat chip de rob şi a devenit ascultător până la moarte, coborând până la marginile de jos ale umanităţii, pentru că El te iubeşte pe tine şi mă iubeşte şi pe mine. Eşti gata să fii ecoul Lui?

  Te vând şi te cumpăr când vreau eu!

  Rugăciunea noastră ar trebui să fie aceea de a avea înțelepciunea să-i valorizăm corect pe ceilalți, așa cum a făcut Mântuitorul! PROVOCARE: Să înțelegem că, indiferent câte avantaje am căpăta, nu este corect să vindem sau să cumpărăm pe cineva!

  „Íme az Isten Báránya”

  „Ímé az Istennek ama báránya, aki elveszi a világ bűneit!” (Ján1,29)„Jánosnak természettől fogva ugyanolyan hibái...