Hírdesd az Igét!

  Mert a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését. Róm. 8:19

  
 
Az anarchia szelleme hatja át a nemzeteket mindenestül, és a zendülések, amelyek időről időre rettegést váltanak ki a világban, csupán jelzései a szenvedély és törvénytelenség felgyülemlett tüzeinek, és ha egyszer elszabadulnak, megpróbáltatásokkal és pusztításokkal töltik be a Földet. Az a kép, amit az ihletett Ige az özönvíz előtti világról ad, nagyon is hűen ábrázolja azt az állapotot, ami felé ma siet a mai világ.

  Még e mostani században, éspedig azokban az országokban is, amely túlnyomórészt hitvalló keresztényekből áll, vannak ismétlődő jelleggel, nap nap után elkövetett bűncselekmények, amelyek olyan sötétek és borzalmasak, mint amik miatt Isten elpusztította a valaha élt bűnösöket. Az özönvíz előtt a Mindenható elküldte Noét figyelmeztni a világot, az embereket bűnbánatra vezesse, hogy elkerüljék a fenyegető pusztulást. Amikor Krisztus második eljövetele közeleg, az Úr elküldi szolgáit a világnak szóló figyelmeztető üzenettel, hogy felkészítse őket a nagy eseményre. Egész embertömegek élnek úgy, hogy folyamatosan áthágják a menny törvényét, most pedig kegyelmesen felszólítja őket, hogy engedelmeskedjenek szent parancsolatainak. Minden ember, aki az Úrnak megvallott bűnbánat nyomán elhagyja bűneit, bocsánatot nyer. (Patriarchs and Prophets, 102.)

  Hírdesd az Igét! - 2020. Mert a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését. Róm. 8:19
  Ellen White
  Az Istennel való közösség elősegíti a jó gondolatokat, a nemes törekvéseket, az igazság tiszta megértését és magasztos tervek készítését. Azokat akik ilyen formán lelküket Istenhez kötik, Ő elismeri fiainak és lányainak. Ök, folytonosan, feljebb és feljebb emelkednek, Istent és az örökkévaló dolgodat világosabban látják, addig, amíg Isten őket is a világosság és a bölcsesség csatornájává tudja váltóztatni a világ számára.

  Din aceeași categorie

  Egy jobb és nemesebb út

  „Mosódjatok, tisztuljatok meg, távoztassátok el szemeim elől cselekedeteitek gonoszságát, szűnjetek meg gonoszt cselekedni! Tanuljatok jót...

  Isten ítéletei

  „Az emberek elhalnak a félelem miatt, és azoknak várása miatt, amik e föld kerekségére következnek:...

  A szántóföld: egész világunk

  „Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek...

  Jézus legyen a középpontban!

  „Én, Jézus küldöttem az én angyalomat, hogy ezekről bizonyságot tegyen néktek a gyülekezetekben. Én vagyok...

  Publicate astăzi

  Binecuvântarea 2

  Domnul să te binecuvânteze, și să te păzească! Domnul să facă să lumineze Fața Lui...

  De unul singur

  Încearcă să repari ceva ori să realizezi un proiect cât de mic. Te vei simți mai împlinit decât dacă îl cumperi. Apostolul Pavel prefera să realizeze lucruri cu mâna lui; făcea corturi.

  Un vas de cinste

  Tată ceresc, Te rog, curață-mă în interior, ca să fiu un vas de cinste în casa Ta – pus deoparte, folositor Ție și pregătit pentru fapte bune. Amin!

  Fiul risipitor

  Dumnezeu este dispus să te ierte, să alerge în întâmpinarea ta, să cadă la gâtul tău şi să te sărute, ca să te poţi bucura de adevăratul tău statut: acela de fiu preaiubit.
  casino -

  bayşanslı

  - pinbahis