A Szentlélek védelem a gonosz ellen

„A békességnek Istene megrontja a Sátánt a ti lábatok alatt hamar. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme legyen veletek.” (Rm. 16:20)


 
„Krisztus követői legyőzött ellenségnek tekinthetik Sátánt.  Az Üdvözítő kivívta számunkra a győzelmet kereszthalálával. Ezt a győzelmet az övéi saját győzelmüknek fogadhatják el. »Ímé – mondotta –, adok néktek hatalmat, hogy kígyókon és skorpiókon tapossatok és az ellenségnek minden erején, és semmi sem árthat néktek.« (Mk. 16:17–18) A Szentlélek mindenható ereje a hívő védelme a Gonosz ellen. Egyetlen olyan lélek sem kerülhet Sátán hatalmába, aki bűnbánóan kéri Krisztus segítségét. Az Üdvözítő ott áll megkísértett és megpróbált gyermekei mellett. Nála nem lehet vereség. »Mindenre van erőnk a Krisztusban, aki minket megerősít.« (Fil. 4:13) Amikor ránk törnek a kísértések és próbák, ne bízzunk önmagunkban.

De același autor

Jobb neked

Ne kárhoztass!

Tekintetünket az Úrra szegezzük. Ő a hatalmas Isten, megsegít bennünket. Sok keresztény igen gyakran foglalkozik Sátánnal gondolatban, és sokat beszél róla. Így az ellenség mind hatalmasabb lesz a képzeletében, és mind jobban befolyásolja életét. Mindenkor tudnunk kell, hogy Isten hatalma kivetette a gonoszt a mennyből. Az ördög szereti, ha az emberek a hatalmáról beszélnek. Miért ne beszéljen inkább Jézusról a keresztény? Miért ne dicsérje az ő erejét és szeretetét a világ előtt?

Az ígéret szivárványa, mely körülveszi a mennyei trónt… az egész világegyetem előtt igazolja, hogy Isten az élet minden megpróbáltatásában megsegíti gyermekeit. Az ő hűsége az erő és védelem biztosítéka örök időkre.” (Jézus élete, Az utolsó út Galileából c. fejezetből)

Comentariile sunt închise

Devotionale Audio

A Szentlélek védelem a gonosz ellen - Magyar nyelven. „A békességnek Istene megrontja a Sátánt a ti lábatok alatt hamar. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme legyen veletek.” (Rm. 16:20) pe e-mail">
Primește devoționalele
pe e-mail
Abonează-te pentru a primi devoționalele pe e-mail în fiecare zi.
Te poți dezabona oricând prin link-ul de dezabonare din fiecare mesaj trimis.