A felház szükségessége

  „Hanem vesztek erőt, minekutána a Szent Lélek eljön reátok, és lesztek nékem tanúim úgy Jeruzsálemben, mint az egész Júdeában és Samáriában és a földnek mind végső határáig.” (Ap. csel. 1:8)

  
 
„Krisztus látható jelenlétét nélkülözniük kell a tanítványoknak, de új erő birtokába jutnak helyette. A Szentlélek árad ki reájuk teljes mértékben, hogy elpecsételje őket munkájukra… Az Üdvözítő tudta, hogy semmiféle érvelés – legyen az bármilyen logikus – nem lágyít meg kemény szíveket, nem törheti át a világias gondolkodás és az önzés kérgét. Tudta, hogy tanítványainak a mennyből kell kapniuk az erőtöbbletet. Tudta, hogy az evangélium csak akkor hatásos, ha azt forró szívek és beszédes ajkak hirdetik, akiket áthat annak ismerete, aki az út, az igazság és az élet…

  Krisztus tanításából megértették a tanítványok, hogy a Szentlélek erejére van szükségük ahhoz, hogy megkezdhessék művüket. Nem voltak már… egymást meg nem értő, független személyek csoportja, akik egymással ellenkeznek. Nem reménykedtek már a világi nagyság és méltóság elérésében.

  »Egy akarattal« voltak együtt, »szívük-lelkük egy volt« (Ap. csel. 2:46; 4:32). Gondolataik egyetlen tárgya Krisztus volt, országának dicsősége pedig az egyetlen céljuk… Megértették azokat az igazságokat, amelyeket, nem tudtak felfogni addig, amíg együtt voltak Jézussal. Addig sohasem ismert hittel és bizalommal fogadták a Szentírás tanait… Teljes szívből vágyakoztak a Jézus által megkezdett mű fejlesztésére. Felismerték a mennyel szembeni nagy tartozásukat és felelősségük súlyát, amelyet munkájuk rájuk mér.” (Az apostolok története, Pünkösd c. fejezetből)

  Ellen White
  Az Istennel való közösség elősegíti a jó gondolatokat, a nemes törekvéseket, az igazság tiszta megértését és magasztos tervek készítését. Azokat akik ilyen formán lelküket Istenhez kötik, Ő elismeri fiainak és lányainak. Ök, folytonosan, feljebb és feljebb emelkednek, Istent és az örökkévaló dolgodat világosabban látják, addig, amíg Isten őket is a világosság és a bölcsesség csatornájává tudja váltóztatni a világ számára.

  Din aceeași categorie

  Az örök élet kezdete

  „Ez az a bizonyságtétel, hogy örök életet adott nékünk az Isten, és ez az élet...

  A feltámadás titkai

  „Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll…...

  „Mindazok, akik a koporsókban vannak, meghallják az Ő szavát”

  „Ne csodálkozzatok ezen: mert eljő az óra, amelyben mindazok, akik a koporsókban vannak, meghallják az...

  Az igazak feltámadása

  „Megelevenednek halottaid, és holttesteim fölkelnek: serkenjetek föl és énekeljetek, akik a porban lakoztok, mert harmatod...

  Publicate astăzi

  Zece negri mititei

  Faptul că Isus va fi Judecătorul nu este o veste rea, ci dimpotrivă. Nu poate exista un Judecător mai înțelept și mai drept decât Acela care Și-a dat viața pentru om.

  În siguranță în mâna Sa – partea 2

  Cuvintele de demult ale mamei chiar ni se aplică tuturor: „Ai fost salvată cu un scop; Dumnezeu are un plan pentru tine.” În ziua aceea mi-am amintit din nou că El veghează cu credincioșie asupra noastră.

  Nu sunt mai bun decât ei

  Să medităm astăzi la cât de mult L-am rănit pe Mântuitorul nostru şi apoi, gândindu-ne la cei care ne-au rănit pe noi, să nu uităm să repetăm: „Nu sunt mai bun decât ei.” Pregăteşte-te astfel să ierţi cum te-a iertat Hristos pe tine.

  Familia și misiunea bisericii

  Provocare: Fii martor al lui Dumnezeu acasă, la biserică, la locul de muncă și în societate!

  Az örök élet kezdete

  „Ez az a bizonyságtétel, hogy örök életet adott nékünk az Isten, és ez az élet...