Articolul precedentControl din iubire
  Articolul următorMisiuni eșuate

  Amikor Jézus megszületett

  „Amikor pedig megszületett Jézus a júdeai Betlehemben, Heródes király idejében, ímé, napkeletről bölcsek jöttek Jeruzsálembe, ezt mondván: Hol van a zsidók királya, aki megszületett? Mert láttuk az ő csillagát napkeleten, és azért jöttünk, hogy tisztességet tegyünk néki.” (Mát 2,1–2)

  
 
„A dicsőség Királya mélyen leereszkedett, hogy emberi természetet öltsön magára. Az angyalokat, akik tanúi voltak dicsőségének és ragyogásának a mennyben, igen elszomorította, amint isteni Vezetőjüket ilyen megalázkodott állapotban látták. A zsidó nép és vezetői olyannyira eltávolodtak Istentől, hogy az angyalok sem tudták tudomásukra hozni az újszülött Megváltó érkezésének örömhírét.

  Isten Kelet bölcsei közül választott férfi akat akaratának véghezvitelére… Ezek a bölcsek látták a menny fényességével körülvett küldötteket, akik hírül adták Krisztus adventjét az alázatos pásztoroknak…

  Ez a világosság angyalok távoli csoportja volt, ragyogó csillagként jelentek meg az égi követek. A nagy, fénylő csillag, amilyet még senki sem látott azelőtt, égi jelnek tűnt, és magára vonta a bölcsek figyelmét. Arra vették útjukat, amerre a fény vezette őket. Amint Jeruzsálemhez közeledtek, a csillagot sötétség vette körül, és többé nem vezette őket. Megértették, hogy a zsidó népnek tudnia kell a Messiás eljövetelének nagyszerű eseményéről, és elkezdtek kérdezősködni a város környékén. A bölcsek meglepődtek, amikor semmilyen érdeklődést nem tapasztaltak a Messiás jövetelének hírére. Elcsodálkoztak, hogy a júdeabeliek nem érdeklődnek e nagyszerű esemény iránt, és nem örülnek Krisztus adventjének. 

  Korunk egyházai éppúgy nem hajlandók meglátni a próféciák fényét, sem elfogadni beteljesedésük bizonyságait – amelyek azt mutatják, hogy Krisztus nemsokára eljön –, mint a zsidó nép Krisztus első adventjekor. Jeruzsálemben a Messiás evilági diadalmas uralkodására vágyakoztak. Korunk keresztényei is az egyház földi virágzására várnak, a világ megtérésére, és az ezeréves békekorszak örömére.” (Review and Herald, 1872. december 24.)

  Amikor Jézus megszületett - Magyar nyelven. „Amikor pedig megszületett Jézus a júdeai Betlehemben, Heródes király idejében, ímé, napkeletről bölcsek jöttek Jeruzsálembe, ezt mondván: Hol van a zsidók királya, aki megszületett? Mert láttuk az ő csillagát napkeleten, és azért jöttünk, hogy tisztességet tegyünk néki.” (Mát 2,1–2)
  Ellen White
  A "Maranatha" áhítatos könyv 1976-ben jelent meg először a White Estate gondozásában, majd 2005-ben érte el a magyar olvasóközösséget Egervári Dezső fordításában. A könyv Ellen G. White ihletett írásaiból válógatva, a Krisztus viszajövetele utáni hő vágyat mutatja be, hasznos tanácsokkal és figyelmeztetésekkel összekötve.

  Din aceeași categorie

  Közel van az Úr napja

  „Jaj, ez a nap! Bizony közel van az Úr napja, és mint a pusztítás, úgy...

  Biztos menedék

  „Mert ímé az Úr kijő helyéről, hogy meglátogassa a föld lakóinak álnokságát, felmutatja a föld...

  A biztos prófétai szó

  „Mert e látomás bizonyos időre szól, de vége felé siet és meg nem csal; ha...

  A mennyei kapukon át

  „Hit által vitetett fel Énók, hogy ne lásson halált, és nem találták meg, mert az...

  Publicate astăzi

  Top 3

  Dacă nu ești cumva unul dintre cei care manipulează, fii astăzi mai stăpân pe opiniile personale și respectă-le măcar tu. Nu trebuie să apelezi la tupeu sau la obrăznicie, ci să fii consecvent cu propriile decizii și să nu accepți nejustificat impunerea altor puncte de vedere.

  Dă mai departe!

  În urmă cu mai bine de patruzeci de ani, un cuplu s-a împrietenit cu mine; și pentru că ştiu din experiență cum este să te simți singură într-o zi de închinare și apoi să fii invitată la o masă caldă. A fost și pentru tine cineva o binecuvântare? Poate este timpul să dai și tu mai departe ceea ce ai primit.

  Cuvintele care zidesc

  Dacă eşti în ceartă cu cineva din cauza cuvintelor tale (sau din oricare alt motiv), nu lăsa să treacă prea mult timp până când rezolvi acest lucru - cere iertare! Acest lucru contribuie la sănătatea ta mintală şi morală.

  Vorbește-mi despre Dumnezeu!

  Doamne, vreau să fii Prietenul copiilor mei! Ajută-mă să le pot face cunoștință cu Tine într-o manieră plăcută, dar onestă! PROVOCARE: Ce voi face astăzi ca să-L prezint pe Dumnezeu copiilor mei cât mai corect?

  Közel van az Úr napja

  „Jaj, ez a nap! Bizony közel van az Úr napja, és mint a pusztítás, úgy...