Articolul precedentScrisoare de dragoste
  Articolul următorFiu rău și neascultător

  A Szentírás alapeszméje

  „Tudom, hogy az én Megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.” (Jób 19,25)

  
 
„A Biblia egyik legsúlyosabb, ugyanakkor legnagyszerűbb igazsága az, hogy Krisztus második  eljövetelekor lezárul a megváltás csodálatos munkája. Jézus, »aki a feltámadás és az élet«, azt a drága és boldogító reménységet ébresztette Isten népében – amely oly sokáig zarándokolt »a halálnak földében és árnyékában« –, hogy eljön, és hazaviszi »azt, akit eltaszított magától«. A második adventről szóló üzenet a Szentírás alapvető tanítása. Attól a naptól kezdve, hogy az első emberpár fájó szívvel elhagyta Édent, a hit gyermekei arra várnak, hogy a Megígért eljöjjön, megtörje a pusztító hatalmát, és visszavigye őket az elveszett Paradicsomba… Éden lakóinak hetedik leszármazottja, Énok, aki földi életében három évszázadon át Istennel járt, megláthatta távolból a Szabadító jövetelét. »Ímé – mondta –, eljött az Úr az Ő sok ezer szentjével, hogy ítéletet tartson mindenek felett.« (Júd 14–15) Jób pátriárka rendületlen bizalommal jelentette ki megpróbáltatásának éjszakáján: »Mert én tudom, hogy az én Megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll. És miután ezt a bőrömet megrágják, nem ebben a testemben látom meg az Istent. Akit magam látok meg magamnak; az én szemeim látják meg, nem más.« (Jób 19,25–27)” (Korszakok nyomában, 268. o.)

  „Bárcsak a kegyelmes Isten annyira megvilágosítaná gondolkodásodat, hogy megértsd az örökkévaló dolgokat, s az igazság fényében felismerd számos tévedésedet, olyannak lásd azokat, amilyenek! Hogy megtehesd a szükséges erőfeszítéseket, s megszabadulj e gonosz, keserű gyümölcsöktől, és az örök élet szempontjából értékes gyümölcsöket teremhess. Alázd meg Isten előtt szegény, büszke, önigazult szívedet! Bűnös voltod tudatában mélyen hajtsd meg magad az Úr előtt. Szánd oda magad a felkészülés munkájára. 

  Ne nyugodj, míg igazán el nem mondhatod: »Tudom, hogy az én Megváltóm él, és mivel Ő él, én is élni fogok.« Ha elveszíted a mennyet, mindent elveszítesz. Kérlek, ne kövess el hibát ebben a kérdésben! Örök életedről van szó!” (Bizonyságtételek II., 88. o.)

  A Szentírás alapeszméje - Magyar nyelven. „Tudom, hogy az én Megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.” (Jób 19,25)
  Ellen White
  A "Maranatha" áhítatos könyv 1976-ben jelent meg először a White Estate gondozásában, majd 2005-ben érte el a magyar olvasóközösséget Egervári Dezső fordításában. A könyv Ellen G. White ihletett írásaiból válógatva, a Krisztus viszajövetele utáni hő vágyat mutatja be, hasznos tanácsokkal és figyelmeztetésekkel összekötve.

  Din aceeași categorie

  Jellem, amit a világ elismer

  "Legyetek feddhetetlenek és tiszták, Isten szeplőtlen gyermekei az elfordult és elvetemedett nemzetség közepette, akik közöttfényletek,...

  Az Üdvözítő képviselői

  „Magatokat a pogányok közt jól viselvén, hogy amiben rágalmaznak titeket mint gonosztévőket, a jó cselekedetekből,...

  Közösség Krisztussal

  „Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők: aki énbennem marad, én pedig őbenne, az terem...

  Az életre vezető ösvény

  „Menjetek be a szoros kapun. Mert tágas az a kapu és széles az azút, amely...

  Publicate astăzi

  Primii patru oameni din lume

  Resentimentele cresc în timp dacă nu suntem atenți și dacă nu păstrăm o legătură deplină cu Dumnezeu.

  În fiecare zi, un capitol

  Dumnezeu ne promite că nu ne va „lăsa” și nu ne va „părăsi”, indiferent de circumstanțe. Am simțit conducerea divină – am văzut o schimbare care conducea spre creștere spirituală.

  Dreptatea

  Toţi cei care „flămânzesc şi însetează după neprihănire” sunt numiţi „ferice”. Dumnezeu îi numeşte oameni fericiţi. Înţelegi acest lucru? Ei vor fi categoric săturaţi în virtutea dreptăţii divine.

  Paşte mieluşeii şi oiţele mele!

  Doamne, dă-ne înțelepciune să fim buni mentori și pune în inima noastră iubire față de copiii și tinerii bisericii Tale! PROVOCARE: Încearcă astăzi să înveți numele tuturor copiilor și tinerilor din biserica ta! Apoi, roagă-te pentru fiecare nume în parte!

  Jellem, amit a világ elismer

  "Legyetek feddhetetlenek és tiszták, Isten szeplőtlen gyermekei az elfordult és elvetemedett nemzetség közepette, akik közöttfényletek,...