Articolul precedentSă iubești aproapele
  Articolul următorBiruința prin Cuvânt

  Siettessük Urunk visszatérését!

  „Mert a dolgot bevégezi, és rövidre metszi igazságban, mivel rövidesen végez az Úr a földön.” (Róm 9,28)

  
 
„Jeruzsálem elpusztításáról szóló próféciájában Krisztus ezt mondta: »Mivel a gonoszság megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegül. De aki mindvégig állhatatos marad, az üdvözül. És az Isten országának ez az evangéliumahirdettetik majd az egész világon, bizonyságul minden népnek; és akkor jő el a vég.« (Mát 24,12–14) Ez a prófécia ismét beteljesül majd. Jeruzsálem bukása előtt Pál a Szentlélek által vezetve kijelentette, hogy az evangéliumot hirdették »minden teremtménynek az ég alatt« (Kol 1,23). Most is, az ember Fiának visszajövetele előtt, az örökkévaló evangéliumot kell hirdetni »minden nemzetségnek és ágazatnak, nyelvnek és népnek« (Jel 14,6). Isten »rendelt egy napot, melyen megítéli majd a föld kerekségét igazságban« (Csel 17,31). Krisztus megmondta nekünk, mikor virrad fel számunkra ez a nap. Nem azt mondta, hogy az egész világ megtér, hanem hogy »Isten országának
  ez az evangéliuma hirdettetik majd az egész világon, bizonyságul minden népnek; és akkor jő el a vég« (Mát 24,14). Azzal, hogy hirdetjük az evangéliumot a világnak, siettethetjük Urunk eljövetelét.

  Nemcsak várnunk, hanem siettetnünk kell Isten napjának eljövetelét (2Pét 3,12). Ha Krisztus egyháza már elvégezte volna kijelölt munkáját úgy, ahogyan az Úr elrendelte, figyelmeztetve az egész világot, Jézus Krisztus már eljött volna Földünkre hatalommal és nagy dicsőséggel.” (Jézus élete, 549. o.)

  „Az Úr népe között tapasztalható hitetlenség, világiasság, megszenteletlen életvitel és viszály tartott bennünket ilyen hosszú ideig a bűnös és gyötrődővilágon… Talán azért kell még hosszabb ideig itt e földön maradnunk, mert engedetlenek voltunk, mint Izráel fiai. De Krisztusért kérlek, ne tetézzétek a bűnt azzal, hogy Istent vádoljátok saját vétkeitek következményeiért!” (Evangelizálás, 320. o.)

  Siettessük Urunk visszatérését! - Magyar nyelven. „Mert a dolgot bevégezi, és rövidre metszi igazságban, mivel rövidesen végez az Úr a földön.” (Róm 9,28)
  Ellen White
  A "Maranatha" áhítatos könyv 1976-ben jelent meg először a White Estate gondozásában, majd 2005-ben érte el a magyar olvasóközösséget Egervári Dezső fordításában. A könyv Ellen G. White ihletett írásaiból válógatva, a Krisztus viszajövetele utáni hő vágyat mutatja be, hasznos tanácsokkal és figyelmeztetésekkel összekötve.

  Din aceeași categorie

  Jellem, amit a világ elismer

  "Legyetek feddhetetlenek és tiszták, Isten szeplőtlen gyermekei az elfordult és elvetemedett nemzetség közepette, akik közöttfényletek,...

  Az Üdvözítő képviselői

  „Magatokat a pogányok közt jól viselvén, hogy amiben rágalmaznak titeket mint gonosztévőket, a jó cselekedetekből,...

  Közösség Krisztussal

  „Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők: aki énbennem marad, én pedig őbenne, az terem...

  Az életre vezető ösvény

  „Menjetek be a szoros kapun. Mert tágas az a kapu és széles az azút, amely...

  Publicate astăzi

  Primii patru oameni din lume

  Resentimentele cresc în timp dacă nu suntem atenți și dacă nu păstrăm o legătură deplină cu Dumnezeu.

  În fiecare zi, un capitol

  Dumnezeu ne promite că nu ne va „lăsa” și nu ne va „părăsi”, indiferent de circumstanțe. Am simțit conducerea divină – am văzut o schimbare care conducea spre creștere spirituală.

  Dreptatea

  Toţi cei care „flămânzesc şi însetează după neprihănire” sunt numiţi „ferice”. Dumnezeu îi numeşte oameni fericiţi. Înţelegi acest lucru? Ei vor fi categoric săturaţi în virtutea dreptăţii divine.

  Paşte mieluşeii şi oiţele mele!

  Doamne, dă-ne înțelepciune să fim buni mentori și pune în inima noastră iubire față de copiii și tinerii bisericii Tale! PROVOCARE: Încearcă astăzi să înveți numele tuturor copiilor și tinerilor din biserica ta! Apoi, roagă-te pentru fiecare nume în parte!

  Jellem, amit a világ elismer

  "Legyetek feddhetetlenek és tiszták, Isten szeplőtlen gyermekei az elfordult és elvetemedett nemzetség közepette, akik közöttfényletek,...