Articolul precedent„Dulcea” răzbunare
  Articolul următorCât mai devreme!

  Az illési prófécia

  „Ímé, én elküldöm néktek Illyést, a prófétát, mielőtt eljön az Úrnak nagy és félelmetes napja. És az atyák szívét a fiakhoz fordítja, a fiak szívét pedig az atyákhoz, hogy el ne jöjjek és meg ne verjem e földet átokkal.” (Mal 4,5–6)

  
 
„Akiknek Jézus Krisztus második eljövetelét kell előkészíteniük, azokat a hű Illés jelképezi, mint ahogy Keresztelő János is a próféta lelkületével jött, hogy előkészítse az utat a Megváltó első eljöveteléhez.” (Bizonyságtételek III., 62. o.)

  „Keresztelő János és azok munkája, akik az utolsó napokban Illés lelkével és erejével dolgoznak, hogy felrázzák a népet fásultságából, sok tekintetben ugyanaz. Krisztus másodszor azért jön el, hogy megítélje a világot igazságban.” (Southern Watchman, 1905. március 21.)
  „Keresztelő János távol tartotta magát a világi barátoktól és az élet fényűzéseitől, a szórakozásoktól. Egyszerű öltözéke, teveszőr ruhája folytonos szemrehányás volt a zsidó papok és vezetők tékozlása és páváskodása ellen. Étrendje igen egyszerű volt, ami ugyancsak bizonyságot jelentett az étvágy mohó kielégítésével szemben.” (Bizonyságtételek III., 62. o.)

  „Amiként Keresztelő János… felhívta figyelmüket a Tízparancsolatra, nekünk is olyan határozottan kell átadnunk az üzenetet. »Féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget, mert eljött az Ő ítéletének órája!« (Jel 14,7/a) Azzal a komolysággal, amely Illés prófétát és Keresztelő Jánost jellemezte, nekünk is arra kell törekednünk, hogy utat készítsünk Jézus Krisztus második adventjéhez.” (Biblia-kommentár, 1184. o.)

  Az illési prófécia - Magyar nyelven. „Ímé, én elküldöm néktek Illyést, a prófétát, mielőtt eljön az Úrnak nagy és félelmetes napja. És az atyák szívét a fiakhoz fordítja, a fiak szívét pedig az atyákhoz, hogy el ne jöjjek és meg ne verjem e földet átokkal.” (Mal 4,5–6)
  Ellen White
  A "Maranatha" áhítatos könyv 1976-ben jelent meg először a White Estate gondozásában, majd 2005-ben érte el a magyar olvasóközösséget Egervári Dezső fordításában. A könyv Ellen G. White ihletett írásaiból válógatva, a Krisztus viszajövetele utáni hő vágyat mutatja be, hasznos tanácsokkal és figyelmeztetésekkel összekötve.

  Din aceeași categorie

  Isten ítéletei

  „Az emberek elhalnak a félelem miatt, és azoknak várása miatt, amik e föld kerekségére következnek:...

  A szántóföld: egész világunk

  „Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek...

  Jézus legyen a középpontban!

  „Én, Jézus küldöttem az én angyalomat, hogy ezekről bizonyságot tegyen néktek a gyülekezetekben. Én vagyok...

  Uralkodik örökkön-örökké

  „A hetedik angyal is trombitált, és nagy szózatok lettek a mennyben, amelyek ezt mondták: E...

  Publicate astăzi

  Binecuvântarea 1

  Domnul să te binecuvânteze, și să te păzească! Domnul să facă să lumineze Fața Lui...

  Uniforma

  Privește azi mai cu atenție și vezi ce modele de vorbire, de comportament sau de gândire te influențează puternic. Găsește ceva care să fie doar al tău și recâștigă-ți unicitatea!

  Cerul este destinația mea

  Isus revine! Atunci nu vom mai călători cu autobuzul sau cu metroul, ci prin intervenția Sa divină. Dacă voi fi în viață, sper să am parte de transformare. Dacă voi fi adormită, mă rog să fiu trezită din somn, ca apoi să privesc în sus și să fiu ridicată să-L întâlnesc pe Domnul în văzduh.

  Drahma pierdută

  Imaginea monedei este excelentă, pentru că moneda poartă imprimată pe ea marca autorităţii emitente. Tu şi cu mine purtăm semnul Creatorului şi chipul Său este restaurant în noi atunci când ne găseşte. Să răspundem afirmativ atunci când Domnul ne caută!
  casino -

  bayşanslı

  - pinbahis