Articolul precedentCând te-ai pierdut ultima dată?
  Articolul următorMulțumesc, Tată!

  Önhitt, gondtalan késlekedés

  „Ímé, eljövök, mint a tolvaj. Boldog, aki vigyáz és őrzi az ő ruháit, hogy mezítelen ne járjon, és meg ne lássák az ő rútságát.” (Jel 16,15)

  
 
„A gonosz szolga így szól szívében: »Halogatja még az én uram a hazajövetelt. « (Mát 24,48) Nem azt mondja, hogy Jézus nem jön el, nem gúnyolódik második eljövetelének tanításán. Szívében, tetteivel és szavaival azonban arról tanúskodik, hogy az Úr késik. Száműzi mások elméjéből azt a meggyőződést, hogy Jézus hamar eljön. Befolyásával öntelt és meggondolatlan késlekedésre bírja rá az embereket. Megerősödnek világiasságukban és lelki tompultságukban. Földi szenvedélyek, romlott gondolatok veszik birtokba elméjüket. A gonosz szolga együtt eszik és iszik a részegeskedőkkel, a világgal halad az élvezetek keresésében. Szolgatársait megvádolja, és kárhoztatja azokat, akik hűségesek Mesterükhöz. A világban érzi jól magát, és azzal együtt süllyed egyre mélyebbre bűneiben.

  »Ha tehát nem vigyázol, elmegyek hozzád, mint a tolvaj, és nem tudod, mely órában megyek hozzád.« (Jel 3,3) Krisztus adventje meglepi a hamis tanítókat. Ők azt mondják: »Békesség és biztonság!« (1Thess 5,3) Miként a papok és tanítók Jeruzsálem bukása előtt, ők is arra törekszenek, hogy az egyház földi jólétet és dicsőséget élvezzen. Az idők jelei az ő értelmezésük szerint ezt jövendölik meg. Mit mond azonban Isten szava? »Akkor hirtelen veszedelem jő rájuk.« (1Thess 5,3) Mindazok számára, akik ezt a világot teszik otthonukká, Isten napja csapdaként jön el.

  A világ, amely tele van lázadással, istentelen élvezetekkel, alszik, biztonságban érzi magát. Az emberek messze dobják maguktól az Úr eljövetelének gondolatát. Nevetnek a figyelmeztetéseken. Gőgösen dicsekednek: »Minden azonképpen marad a teremtés kezdetétől fogva.« (2Pét 3,4) »Legyen a holnap olyan, mint a ma, nagy és dicső felettébb.« (Ésa 56,12) »Adjuk át magunkat még inkább az élvezeteknek!« Krisztus azonban ezt mondja: »Ímé, eljövök, mint a tolvaj.« Amikor a világ gúnyosan azt kérdezgeti: »Hol van az Ő eljövetelének ígérete?« (2Pét 3,4), pontosan akkor teljesednek be a jelek.

  Mialatt ezt kiáltják: »Békesség és biztonság!«, akkor közeleg a hirtelen megsemmisülés.

  Amikor a gúnyolódó, az igazság elvetője önteltté válik, amikor a mindennapi munka minden területen a pénzszerzésért folyik, tekintet nélkül a becsületesség alapelveire, amikor a tudós buzgón kutatja a mindentudást, kivéve a Bibliát, akkor jön el Jézus Krisztus, »mint a tolvaj«.” (Jézus élete, 551–552. o.)

  Önhitt, gondtalan késlekedés - Magyar nyelven. „Ímé, eljövök, mint a tolvaj. Boldog, aki vigyáz és őrzi az ő ruháit, hogy mezítelen ne járjon, és meg ne lássák az ő rútságát.” (Jel 16,15)
  Ellen White
  A "Maranatha" áhítatos könyv 1976-ben jelent meg először a White Estate gondozásában, majd 2005-ben érte el a magyar olvasóközösséget Egervári Dezső fordításában. A könyv Ellen G. White ihletett írásaiból válógatva, a Krisztus viszajövetele utáni hő vágyat mutatja be, hasznos tanácsokkal és figyelmeztetésekkel összekötve.

  Din aceeași categorie

  Bizonyosodjunk meg Isten jóságáról!

  „Érezzétek és lássátok meg, hogy jó az Úr! Boldog az az ember, aki Őbenne bízik.”...

  Krisztus az egyetlen Megváltó

  „Aki megszabadított minket a sötétség hatalmából, és általvitt az Ő szerelmes Fiának országába. Akiben van...

  A menny hibátlan igazgyöngye

  „Ismét hasonlatos a mennyek országa a kereskedőhöz, aki igazgyöngyöket keres.” (Mát 13,45)
 
„Az értékes igazgyöngy:...

  Ami az életben a legfontosabb

  „Keressétek először Isten országát és az Ő igazságát; és ezek mind megadatnak néktek.” (Mát 6,33)
...

  Publicate astăzi

  Locul trei pe podium

  Ce exercițiu și ce antrenament ar trebui să facem pentru ca modestia și recunoștința să ne caracterizeze chiar și în momentele noastre de glorie sau de împlinire de orice fel?

  Crainicul cu clopoțel

  Fiecăruia ni s-au dat daruri pe care să le folosim pentru Domnul. Fiecare dintre noi are nevoie să-și concentreze cele mai importante energii pentru ca darul său să le fie de folos altora. Fie ca Dumnezeu să ne ajute să cercetăm Scripturile și să cerem asistența Duhului Sfânt înainte de a face greșeli.

  Răzbunarea nu este a noastră

  Ţi-a greşit cândva cineva? Dacă te gândeşti la răzbunare, ia în considerare ce spune Dumnezeu: „Răzbunarea este a Mea, Eu voi răsplăti.” El nu-ţi cere să te răzbuni, mai degrabă să împlineşti nevoile de bază ale vrăjmaşului tău, după cum te îndrumă textul de astăzi.

  Mi-ar plăcea ca biserica mea să fie… biserică

  Roagă-te pentru spiritul de comunitate din biserica ta! PROVOCARE: Gândește-te la o idee care ar putea îmbunătăți părtășia dintre credincioși și pune-o în aplicare!

  Bizonyosodjunk meg Isten jóságáról!

  „Érezzétek és lássátok meg, hogy jó az Úr! Boldog az az ember, aki Őbenne bízik.”...