Boldogok, akik vigyáznak

  „Boldogok azok a szolgák, akiket az úr, mikor hazamegy, vigyázva talál: bizony mondom néktek, hogy felövezvén magát, leülteti őket, és előjövén, szolgál nékik.” (Luk 12,37)

  
 
Isten minden korban figyelmeztette az embereket az eljövendő ítéletre. Azok, akik hittek Krisztus üzenetében, és engedelmeskedtek parancsolatainak, minden időben megmenekültek az ítéletektől, melyek az engedetlenekre sújtottak le. Noé ezt az isteni üzenetet kapta: »Menj be te és egész házadnépe a bárkába, mert téged láttalak igaznak előttem ebben a nemzedékben. « (1Móz 7,1) Noé engedelmeskedett, és megmenekült. Lóthoz ez az isteni üzenet érkezett: »Keljetek fel, menjetek ki e helyből, mert elveszti az Úr e várost.« (1Móz 19,14) Lót engedett a mennyei hírnökök vezetésének, és megmenekült. Jézus tanítványai is megkapták a figyelmeztetést Jeruzsálem lerombolásáról. Akik figyelték az eljövendő pusztulás jeleit és elmenekültek a városból, elkerülték a borzalmas pusztítást. Isten most minket is fi gyelmeztet Krisztus második eljövetelére, és a világra váró megsemmisülésre. Akik fi gyelembe veszik Isten intését, megmenekülnek.

  Mivel nem tudjuk Krisztus visszajövetelének pontos idejét, Isten azt parancsolja nekünk, hogy vigyázzunk. »Boldogok azok a szolgák, akiket az Úr, mikor hazamegy, vigyázva talál.« (Luk 12,37) Azok, akik éberen várnak az Úr érkezésére, nem hiú reménységgel várakoznak. A Jézus eljövetelére való készülés indítson arra bennünket, hogy féljük az Urat, és rettegjünk a bűnre kiszabott ítélettől.

  Fel kell ébrednünk abból a nagy bűnből, hogy visszautasítjuk a nekünk felajánlott irgalmat. Azok, akik vigyázva várnak az Úrra, megtisztítják lelküket az igazság iránti engedelmességük által. Az éber vigyázást komoly munkálkodással kapcsolják össze. Mivel tudják, hogy az Úr az ajtó előtt áll, mindent elkövetnek annak érdekében, hogy együtt munkálkodjanak a mennyei lényekkel a lelkek üdvösségéért. Ők a hűséges és bölcs sáfárok, akik időben adják meg az Uruk házanépének járó eledelt (Luk 12,42). Azt az igazságot hirdetik, amely a mostani időben a legszükségesebb. Ahogyan Énok, Noé, Ábrahám és Mózes hirdették a koruknak szóló igazságot, úgy kell Krisztus szolgáinak ma is átadni a most élőknek szóló különleges figyelmeztetést.” (Jézus élete, 550. o.)

  Boldogok, akik vigyáznak - Magyar nyelven. „Boldogok azok a szolgák, akiket az úr, mikor hazamegy, vigyázva talál: bizony mondom néktek, hogy felövezvén magát, leülteti őket, és előjövén, szolgál nékik.” (Luk 12,37)
  Ellen White
  A "Maranatha" áhítatos könyv 1976-ben jelent meg először a White Estate gondozásában, majd 2005-ben érte el a magyar olvasóközösséget Egervári Dezső fordításában. A könyv Ellen G. White ihletett írásaiból válógatva, a Krisztus viszajövetele utáni hő vágyat mutatja be, hasznos tanácsokkal és figyelmeztetésekkel összekötve.

  Din aceeași categorie

  Biztos menedék

  „Mert ímé az Úr kijő helyéről, hogy meglátogassa a föld lakóinak álnokságát, felmutatja a föld...

  A biztos prófétai szó

  „Mert e látomás bizonyos időre szól, de vége felé siet és meg nem csal; ha...

  A mennyei kapukon át

  „Hit által vitetett fel Énók, hogy ne lásson halált, és nem találták meg, mert az...

  Sátán utolsó hadjárata

  „Fiacskáim, itt az utolsó óra, és amint hallottátok, hogy az antikrisztus eljő, így most sok...

  Publicate astăzi

  Dubluri în casă

  Dacă ai măcar un lucru în dublu exemplar, atunci ești mult mai bogat decât foarte mulți care încă nu au reușit nici măcar cât tine. Nu uita să-I fii recunoscător lui Dumnezeu pentru tot ce ai!

  Vei merge acolo unde Dumnezeu te trimite?

  Mă rog ca, atunci când ești singură și tristă, să arunci asupra lui Dumnezeu toate îngrijorările tale. Lasă-L pe El să le ducă pentru tine. El a promis să-ți meargă alături la fiecare pas.

  O generație de înţelepţi

  Tu poţi deveni un mijloc prin care cei bătrâni să primească răspuns la cererea lor pentru ocrotire. E posibil ca Dumnezeu să te cheme să uşurezi poverile unui vârstnic care este sau nu un membru al familiei tale.

  Învață să asculți!

  Duhule Sfânt, vreau să învăț de la Tine cum să ascult eficient! PROVOCARE: Propune-ți astăzi să fii receptiv la mesajele copilului tău!

  Biztos menedék

  „Mert ímé az Úr kijő helyéről, hogy meglátogassa a föld lakóinak álnokságát, felmutatja a föld...