Articolul precedentDumnezeu nu renunță
  Articolul următorSindromul Stockholm

  Keressétek az Urat!

  „Keressétek az Urat mindnyájan, e föld alázatosai, akik az Ő ítélete szerint cselekesztek, keressétek az igazságot, keressétek az alázatosságot: talán megoltalmaztattok az Úr haragjának napján!” (Sof 2,3)

  
 
„Nincs szomorúbb látvány azoknál, akiket Jézus Krisztus a vérén vásárolt meg, s mégis tréfát űznek az evangélium által kegyelmesen nekik küldött üzenetekből, megtagadva Krisztus istenségét, saját okoskodásaikban bizakodva, és olyan érvekben, amelyeknek semmi alapjuk. Amikor csapás éri őket, vagy szemtől szembe kerülnek a halállal, dédelgetett téveszméik szertefoszlanak, elolvadnak, mint a jég a napon. Milyen rettenetes dolog olyan ember koporsójánál állni, aki visszautasította az isteni kegyelem kérlelését. Milyen rettenetes azt mondani: Itt egy elveszett élet! Itt van valaki, aki örök életet nyerhetett volna, de életét átadta Sátánnak, emberek hiábavaló filozófi ái tőrbe ejtették, és a gonosz játékszere lett! A krisztusi reménység a lélek biztos, szilárd horgonya. Lépjünk a kárpiton belülre, ahová Jézus Krisztus, a mi előfutárunk belépett. Személyes tennivalónk van: felkészülni a bekövetkező nagy eseményekre.

  A fiataloknak nagyobb igyekezettel kellene keresniük Istent. Jön a vihar, és fel kell készülnünk dühöngésére azáltal, hogy bűnbánattal és hittel keressük Istent és a mi Urunk Jézus Krisztust. Az Úr felkel, és rettenetesen megrázza a földet. Hajók ezreit nyeli el a tenger mélye, milliók élete esik áldozatul. Tüzek lobbannak fel váratlanul, amelyeket semmilyen emberi erőfeszítés nem képes lecsillapítani. A földi palotákat elpusztítják a lángok. A közlekedésikatasztrófák is egyre gyakoribbá válnak. Zűrzavar, sok összeütközés, tömegek halála következik be a nagy vasútvonalakon. A vég közel, a próbaidő lezárulóban van. Ó, keressük Istent, míg megtalálható, forduljunk Őhozzá, amíg közel van! A próféta így szól: »Keressétek az Urat mindnyájan, e fold alázatosai, akik az Ő ítélete szerint cselekesztek, keressétek az igazságot, keressétek az alázatosságot: talán megoltalmaztattok az Úr haragjának napján!«” (Üzenet az ifjúságnak, 88–90. o.)

  Keressétek az Urat! - Magyar nyelven. „Keressétek az Urat mindnyájan, e föld alázatosai, akik az Ő ítélete szerint cselekesztek, keressétek az igazságot, keressétek az alázatosságot: talán megoltalmaztattok az Úr haragjának napján!” (Sof 2,3)
  Ellen White
  A "Maranatha" áhítatos könyv 1976-ben jelent meg először a White Estate gondozásában, majd 2005-ben érte el a magyar olvasóközösséget Egervári Dezső fordításában. A könyv Ellen G. White ihletett írásaiból válógatva, a Krisztus viszajövetele utáni hő vágyat mutatja be, hasznos tanácsokkal és figyelmeztetésekkel összekötve.

  Din aceeași categorie

  Bizonyosodjunk meg Isten jóságáról!

  „Érezzétek és lássátok meg, hogy jó az Úr! Boldog az az ember, aki Őbenne bízik.”...

  Krisztus az egyetlen Megváltó

  „Aki megszabadított minket a sötétség hatalmából, és általvitt az Ő szerelmes Fiának országába. Akiben van...

  A menny hibátlan igazgyöngye

  „Ismét hasonlatos a mennyek országa a kereskedőhöz, aki igazgyöngyöket keres.” (Mát 13,45)
 
„Az értékes igazgyöngy:...

  Ami az életben a legfontosabb

  „Keressétek először Isten országát és az Ő igazságát; és ezek mind megadatnak néktek.” (Mát 6,33)
...

  Publicate astăzi

  Locul trei pe podium

  Ce exercițiu și ce antrenament ar trebui să facem pentru ca modestia și recunoștința să ne caracterizeze chiar și în momentele noastre de glorie sau de împlinire de orice fel?

  Crainicul cu clopoțel

  Fiecăruia ni s-au dat daruri pe care să le folosim pentru Domnul. Fiecare dintre noi are nevoie să-și concentreze cele mai importante energii pentru ca darul său să le fie de folos altora. Fie ca Dumnezeu să ne ajute să cercetăm Scripturile și să cerem asistența Duhului Sfânt înainte de a face greșeli.

  Răzbunarea nu este a noastră

  Ţi-a greşit cândva cineva? Dacă te gândeşti la răzbunare, ia în considerare ce spune Dumnezeu: „Răzbunarea este a Mea, Eu voi răsplăti.” El nu-ţi cere să te răzbuni, mai degrabă să împlineşti nevoile de bază ale vrăjmaşului tău, după cum te îndrumă textul de astăzi.

  Mi-ar plăcea ca biserica mea să fie… biserică

  Roagă-te pentru spiritul de comunitate din biserica ta! PROVOCARE: Gândește-te la o idee care ar putea îmbunătăți părtășia dintre credincioși și pune-o în aplicare!

  Bizonyosodjunk meg Isten jóságáról!

  „Érezzétek és lássátok meg, hogy jó az Úr! Boldog az az ember, aki Őbenne bízik.”...