Articolul precedentUn puzzle complet
  Articolul următorDumnezeu te cheamă la luptă

  Imádkozzunk egymásért!

  „Ismét mondom néktek, hogy ha ketten közületek egy akaraton lesznek a földön minden dolog felől, amit csak kérnek, megadja nékik az én mennyei Atyám.” (Mát 18,19)

  
 
„Battle Creekben, amikor sokan érezték megtéretlenségük terhét, sötétségben éltek és nem láttak világosságot, ima-összejöveteleket hirdettünk, melyeken erőt meríthettek, s így lelkek menekültek meg.” (32. kézirat, 1893)

  „Ha sokan vannak egy gyülekezetben, alakuljanak kis csoportok, hogy ne csak az egyház tagjaiért, hanem a hitetlenekért is munkálkodjanak. Ha egy helyen csak ketten vagy hárman vannak, akik ismerik az igazságot, alakuljanak munkálkodó csoporttá. Tartsák meg töretlenül az egység kötelékét, tartsanak össze szeretetben és egyetértésben, bátorítva egymást, hogy előrehaladhassanak, és így mindenki a másik segítségéből nyer bátorítást és erőt. Tanúsítsanak krisztusi megbocsátást és türelmet, ne szóljanak sürgető, türelmetlen szavakat, használják fel a beszéd képességét, hogy építse egyik a másikat a legszentebb hitben. Munkálkodjanak keresztény szeretetben azokért, akik a nyájon kívül vannak… Amint dolgoznak és imádkoznak Krisztus nevében, számuk növekedni fog.” (Bizonyságtételek VII., 22. o.)

  „Van otthoni missziómunka is, amelyet el kell végezni, és sokan felteszik  a kérdést: Amíg oly sok a bűn és feladat az országunkban, miért igyekszünk idegen országokért munkálkodni? A válasz így hangzik: Munkaterületünk a világ… A Megváltó útbaigazította tanítványait, hogy kezdjék munkájukat Jeruzsálemben, majd menjenek át Júdeán és Samárián, és tovább, a Föld végső határáig. A népnek csak egy kis töredéke fogadta el a tanítást: de a hírnökök hordozták az üzenetet helységről helységre, országról országra, hirdetve az evangéliumot a közeli és távoli helyeken. Azonban előkészítő munkára is szükség volt. Az Üdvözítő ígérete így hangzott: »Majd vesztek erőt, minekutána a Szentlélek eljő reátok, és lesztek nékem tanúim.« Akik nem követik saját akaratukat és vágyaikat, hanem az Úr tanácsát keresik, nem lesznek figyelmetlen hallgatók, mert az Úr tanítja majd őket.” (42/a levél, 1893)

  Imádkozzunk egymásért! - Magyar nyelven. „Ismét mondom néktek, hogy ha ketten közületek egy akaraton lesznek a földön minden dolog felől, amit csak kérnek, megadja nékik az én mennyei Atyám.” (Mát 18,19)
  Ellen White
  A "Maranatha" áhítatos könyv 1976-ben jelent meg először a White Estate gondozásában, majd 2005-ben érte el a magyar olvasóközösséget Egervári Dezső fordításában. A könyv Ellen G. White ihletett írásaiból válógatva, a Krisztus viszajövetele utáni hő vágyat mutatja be, hasznos tanácsokkal és figyelmeztetésekkel összekötve.

  Din aceeași categorie

  Zűrzavar a városokban

  „A gonosz emberek pedig és az ámítók növekednek a rosszaságban, eltévelyítvén és eltévelyedvén.” (2Tim 3,13)„Isten...

  A pogány hatalom pompája

  „Mert lesz idő, amikor az egészséges tudományt el nem szenvedik, hanem a saját kívánságaik szerint...

  A fiatalokra leselkedő veszélyek

  „Örvendezz a te ifjúságodban, és vidámítson meg téged a szíved ifjúságod idejében, járj a te...

  Kövessük Krisztust!

  „Mert úgy vélem, hogy Isten minket, az apostolokat, utolsókul állított, mintegy halálra szántakul: mert látványossága...

  Publicate astăzi

  Cinci degete

  În lumea lui Dumnezeu, situația stă în felul următor, după cum o rezumă Pavel: „Când sunt slab, atunci sunt tare”; „Pot totul în Hristos, care mă întărește.”

  Țărmul păcii

  Ori de câte ori închid ochii și stau în liniște, imaginația mă poartă din nou în acest loc al solitudinii profunde și calme unde găsesc pace și unde Îl găsesc pe Dumnezeu. Iată ce mi-a oferit Isus: un țărm al păcii.

  Mintea şi comportamentul

  Soluția la toate provocările noastre nu este să ne îngrijorăm pentru că ne îngrijorăm, ci să renunțăm la aceste gânduri, să le înlocuim cu altele care edifică și duc spre o rezolvare. Astăzi supune-ți gândurile lui Isus Hristos și rezultatele te vor surprinde!

  Încurajează-i pe copii și pe tineri!

  Doamne, fă-mă atent și disponibil copiilor și tinerilor din preajma mea și dă-mi mereu un cuvânt de încurajare pentru ei! PROVOCARE: Fă-ți obiceiul ca în fiecare Sabat să apreciezi și să încurajezi un copil sau tânăr de la tine din biserică!

  Zűrzavar a városokban

  „A gonosz emberek pedig és az ámítók növekednek a rosszaságban, eltévelyítvén és eltévelyedvén.” (2Tim 3,13)„Isten...