Válaszadásra készen

  „Az Úr Istent pedig szenteljétek meg a ti szívetekben. Mindig készek legyetek megfelelni mindenkinek, aki számot kér tőletek a bennetek levő reménységről, szelídséggel és félelemmel.” (1Pét 3,15)

  
 
„Sokan, akik állítólag ismerik a korunknak szóló igazságot, azt sem tudják, miben hisznek. Nem ismerik hitük bizonyítékait. Nem értékelik a most folyómunkát. Amikor eljön a megpróbáltatás ideje, lesznek olyanok, akikről – bár ma másoknak hirdetik az igét – álláspontjuk megvizsgálásakor kiderül majd, hogy sok mindent nem tudnak elfogadhatóan megindokolni. Nemismerik fel sötét tudatlanságukat, míg csak vizsgára nem kerülnek. Sokan vannak a gyülekezetben, akik magától értetődőnek veszik, amit hisznek, de nem ébrednek rá gyengeségeikre, amíg a viták kereszttüzébe nem jutnak.

  Ha majd elválasztják őket testvéreiktől, s kénytelenek lesznek egyedül, magukra hagyatva helytállni, csak akkor döbbennek rá, hogy milyen zavaros a felfogásuk arról, amit addig igazságnak tekintettek. Isten felébreszti népét. Ha más eszköz nem használ, szakadásokat enged meg közöttünk, ami majd kirostálja a polyvát a búzából. Az Úr mindenkit hív, aki hisz Igéjében, hogy serkenjen fel az álomból. Drága igazság jött közénk, korunk szükségleteihez szabott… A hívők ne nyugodjanak bele a feltételezésekbe és emberi elgondolásokba. Alapozzák hitüket szilárdan Isten szavára, hogy amikor elérkezik a próba ideje, s hitüket meg kell indokolniuk, szelíden tudjanak bizonyságot adni a bennük élő reménységről.” (Bizonyságtételek V., 707–708. o.)

  „Jézus Krisztus szolgái ne gondolkozzanak előre azon, mit mondanak majd, amikor hitük miatt megpróbáltatás éri őket. Úgy készüljenek fel a próbákra, hogy nap mint nap raktározzák el szívükben Isten szavának drága kincseit, táplálkozzanak Krisztus tanításából, és imádság által erősítsék hitüket. S amikor majd megpróbáltatásba vagy törvényszékek elé kerülnek, a Szentlélek emlékezetükbe idézi éppen azokat az igazságokat, amelyek elérik kérdezőik szívét. Az Írások szorgalmas tanulmányozása által elnyertismeretet Isten pontosan akkor villantja fel az emlékezetünkben, amikor szükség van rá!” (Counsels on Sabbath School Work [Tanácsok a szombatiskolai munkához], 40–41. o.)

  Válaszadásra készen - Magyar nyelven. „Az Úr Istent pedig szenteljétek meg a ti szívetekben. Mindig készek legyetek megfelelni mindenkinek, aki számot kér tőletek a bennetek levő reménységről, szelídséggel és félelemmel.” (1Pét 3,15)
  Ellen White
  A "Maranatha" áhítatos könyv 1976-ben jelent meg először a White Estate gondozásában, majd 2005-ben érte el a magyar olvasóközösséget Egervári Dezső fordításában. A könyv Ellen G. White ihletett írásaiból válógatva, a Krisztus viszajövetele utáni hő vágyat mutatja be, hasznos tanácsokkal és figyelmeztetésekkel összekötve.

  Din aceeași categorie

  Közel van az Úr napja

  „Jaj, ez a nap! Bizony közel van az Úr napja, és mint a pusztítás, úgy...

  Biztos menedék

  „Mert ímé az Úr kijő helyéről, hogy meglátogassa a föld lakóinak álnokságát, felmutatja a föld...

  A biztos prófétai szó

  „Mert e látomás bizonyos időre szól, de vége felé siet és meg nem csal; ha...

  A mennyei kapukon át

  „Hit által vitetett fel Énók, hogy ne lásson halált, és nem találták meg, mert az...

  Publicate astăzi

  Top 3

  Dacă nu ești cumva unul dintre cei care manipulează, fii astăzi mai stăpân pe opiniile personale și respectă-le măcar tu. Nu trebuie să apelezi la tupeu sau la obrăznicie, ci să fii consecvent cu propriile decizii și să nu accepți nejustificat impunerea altor puncte de vedere.

  Dă mai departe!

  În urmă cu mai bine de patruzeci de ani, un cuplu s-a împrietenit cu mine; și pentru că ştiu din experiență cum este să te simți singură într-o zi de închinare și apoi să fii invitată la o masă caldă. A fost și pentru tine cineva o binecuvântare? Poate este timpul să dai și tu mai departe ceea ce ai primit.

  Cuvintele care zidesc

  Dacă eşti în ceartă cu cineva din cauza cuvintelor tale (sau din oricare alt motiv), nu lăsa să treacă prea mult timp până când rezolvi acest lucru - cere iertare! Acest lucru contribuie la sănătatea ta mintală şi morală.

  Vorbește-mi despre Dumnezeu!

  Doamne, vreau să fii Prietenul copiilor mei! Ajută-mă să le pot face cunoștință cu Tine într-o manieră plăcută, dar onestă! PROVOCARE: Ce voi face astăzi ca să-L prezint pe Dumnezeu copiilor mei cât mai corect?

  Közel van az Úr napja

  „Jaj, ez a nap! Bizony közel van az Úr napja, és mint a pusztítás, úgy...