Válaszadásra készen

  „Az Úr Istent pedig szenteljétek meg a ti szívetekben. Mindig készek legyetek megfelelni mindenkinek, aki számot kér tőletek a bennetek levő reménységről, szelídséggel és félelemmel.” (1Pét 3,15)

  
 
„Sokan, akik állítólag ismerik a korunknak szóló igazságot, azt sem tudják, miben hisznek. Nem ismerik hitük bizonyítékait. Nem értékelik a most folyómunkát. Amikor eljön a megpróbáltatás ideje, lesznek olyanok, akikről – bár ma másoknak hirdetik az igét – álláspontjuk megvizsgálásakor kiderül majd, hogy sok mindent nem tudnak elfogadhatóan megindokolni. Nemismerik fel sötét tudatlanságukat, míg csak vizsgára nem kerülnek. Sokan vannak a gyülekezetben, akik magától értetődőnek veszik, amit hisznek, de nem ébrednek rá gyengeségeikre, amíg a viták kereszttüzébe nem jutnak.

  Ha majd elválasztják őket testvéreiktől, s kénytelenek lesznek egyedül, magukra hagyatva helytállni, csak akkor döbbennek rá, hogy milyen zavaros a felfogásuk arról, amit addig igazságnak tekintettek. Isten felébreszti népét. Ha más eszköz nem használ, szakadásokat enged meg közöttünk, ami majd kirostálja a polyvát a búzából. Az Úr mindenkit hív, aki hisz Igéjében, hogy serkenjen fel az álomból. Drága igazság jött közénk, korunk szükségleteihez szabott… A hívők ne nyugodjanak bele a feltételezésekbe és emberi elgondolásokba. Alapozzák hitüket szilárdan Isten szavára, hogy amikor elérkezik a próba ideje, s hitüket meg kell indokolniuk, szelíden tudjanak bizonyságot adni a bennük élő reménységről.” (Bizonyságtételek V., 707–708. o.)

  „Jézus Krisztus szolgái ne gondolkozzanak előre azon, mit mondanak majd, amikor hitük miatt megpróbáltatás éri őket. Úgy készüljenek fel a próbákra, hogy nap mint nap raktározzák el szívükben Isten szavának drága kincseit, táplálkozzanak Krisztus tanításából, és imádság által erősítsék hitüket. S amikor majd megpróbáltatásba vagy törvényszékek elé kerülnek, a Szentlélek emlékezetükbe idézi éppen azokat az igazságokat, amelyek elérik kérdezőik szívét. Az Írások szorgalmas tanulmányozása által elnyertismeretet Isten pontosan akkor villantja fel az emlékezetünkben, amikor szükség van rá!” (Counsels on Sabbath School Work [Tanácsok a szombatiskolai munkához], 40–41. o.)

  Válaszadásra készen - Magyar nyelven. „Az Úr Istent pedig szenteljétek meg a ti szívetekben. Mindig készek legyetek megfelelni mindenkinek, aki számot kér tőletek a bennetek levő reménységről, szelídséggel és félelemmel.” (1Pét 3,15)
  Ellen White
  A "Maranatha" áhítatos könyv 1976-ben jelent meg először a White Estate gondozásában, majd 2005-ben érte el a magyar olvasóközösséget Egervári Dezső fordításában. A könyv Ellen G. White ihletett írásaiból válógatva, a Krisztus viszajövetele utáni hő vágyat mutatja be, hasznos tanácsokkal és figyelmeztetésekkel összekötve.

  Din aceeași categorie

  Zűrzavar a városokban

  „A gonosz emberek pedig és az ámítók növekednek a rosszaságban, eltévelyítvén és eltévelyedvén.” (2Tim 3,13)„Isten...

  A pogány hatalom pompája

  „Mert lesz idő, amikor az egészséges tudományt el nem szenvedik, hanem a saját kívánságaik szerint...

  A fiatalokra leselkedő veszélyek

  „Örvendezz a te ifjúságodban, és vidámítson meg téged a szíved ifjúságod idejében, járj a te...

  Kövessük Krisztust!

  „Mert úgy vélem, hogy Isten minket, az apostolokat, utolsókul állított, mintegy halálra szántakul: mert látványossága...

  Publicate astăzi

  Cinci degete

  În lumea lui Dumnezeu, situația stă în felul următor, după cum o rezumă Pavel: „Când sunt slab, atunci sunt tare”; „Pot totul în Hristos, care mă întărește.”

  Țărmul păcii

  Ori de câte ori închid ochii și stau în liniște, imaginația mă poartă din nou în acest loc al solitudinii profunde și calme unde găsesc pace și unde Îl găsesc pe Dumnezeu. Iată ce mi-a oferit Isus: un țărm al păcii.

  Mintea şi comportamentul

  Soluția la toate provocările noastre nu este să ne îngrijorăm pentru că ne îngrijorăm, ci să renunțăm la aceste gânduri, să le înlocuim cu altele care edifică și duc spre o rezolvare. Astăzi supune-ți gândurile lui Isus Hristos și rezultatele te vor surprinde!

  Încurajează-i pe copii și pe tineri!

  Doamne, fă-mă atent și disponibil copiilor și tinerilor din preajma mea și dă-mi mereu un cuvânt de încurajare pentru ei! PROVOCARE: Fă-ți obiceiul ca în fiecare Sabat să apreciezi și să încurajezi un copil sau tânăr de la tine din biserică!

  Zűrzavar a városokban

  „A gonosz emberek pedig és az ámítók növekednek a rosszaságban, eltévelyítvén és eltévelyedvén.” (2Tim 3,13)„Isten...