Erkölcsi függetlenség

  „Annakokáért menjetek ki közülük, és szakadjatok el, azt mondja az Úr, s tisztátalant ne illessetek; és én magamhoz fogadlak titeket. És leszek néktek Atyátok, s ti lesztek fiaimmá és leányaimmá, azt mondja a mindenható Úr.” (2Kor 6,17–18)

  
 
„Ma is sokan hordoznak fátylat az arcukon. Ez a fátyol, az egyetértés a világ szokásaival és tetteivel, elrejti előlük Isten dicsőségét. Isten azt kívánja, hogy Őrá nézzünk, s akkor nem a világ szempontjaira figyelünk majd. Az igazságot a gyakorlati életünkben is megvalósítva igyekezzünk eleget tenni a Biblia követelményeinek. Az Úr elvárja, hogy ellenálljunk a világ divatjainak, szokásainak, tetteinek és irányelveinek. A világi hatások, akár a tenger hullámai, el akarják sodorni Krisztus követőit Krisztus szelídségének és kegyességének igaz elveitől. Nekünk azonban sziklaszilárdan kell ragaszkodnunk az elvekhez. Ez megköveteli az erkölcsi bátorságot, ezért akiknek a lelki élete nincs odaerősítve az örök sziklához, azt elsodorja a világ. Csak annyiban állhatunk szilárdan, amennyiben Krisztus által Istenben rejtjük el életünket. Az erkölcsi függetlenség nagyon is helyénvaló, amikor a világnak állunk ellen. Ha tökéletesen Isten akaratához szabjuk magunkat, akkor Ő mindenben a segítségünkre lesz, és felismerjük annak szükségességét is, hogy határozottan elkülönítsük magunkat a világ szokásaitól és viselkedésétől. 

  Nem könnyű elnyerni az örök élet felmérhetetlen kincsét. Senki el nemérheti, aki a világ áramlatával sodródik. Távozzatok közülük, és tisztátalant ne érintsetek! Senki sem viselkedhet világi módon anélkül, hogy magával ne ragadná a világ. Szívós igyekezet nélkül senki sem tud felfelé haladni.

  Aki győzni kíván, ragaszkodjon szilárdan Krisztushoz. Ne tekintsen vissza,hanem nézzen fölfelé, kegyességet kegyesség után nyerve el. A biztonság ára az egyéni éberség. Elközelített mindennek a vége. Azokra van most szükség, akik fölfegyverkeztek az Istenért vívott csatára.” (Bizonyságtételek VI., 146–148. o.)

  Erkölcsi függetlenség - Magyar nyelven. „Annakokáért menjetek ki közülük, és szakadjatok el, azt mondja az Úr, s tisztátalant ne illessetek; és én magamhoz fogadlak titeket. És leszek néktek Atyátok, s ti lesztek fiaimmá és leányaimmá, azt mondja a mindenható Úr.” (2Kor 6,17–18)
  Ellen White
  A "Maranatha" áhítatos könyv 1976-ben jelent meg először a White Estate gondozásában, majd 2005-ben érte el a magyar olvasóközösséget Egervári Dezső fordításában. A könyv Ellen G. White ihletett írásaiból válógatva, a Krisztus viszajövetele utáni hő vágyat mutatja be, hasznos tanácsokkal és figyelmeztetésekkel összekötve.

  Din aceeași categorie

  Közel van az Úr napja

  „Jaj, ez a nap! Bizony közel van az Úr napja, és mint a pusztítás, úgy...

  Biztos menedék

  „Mert ímé az Úr kijő helyéről, hogy meglátogassa a föld lakóinak álnokságát, felmutatja a föld...

  A biztos prófétai szó

  „Mert e látomás bizonyos időre szól, de vége felé siet és meg nem csal; ha...

  A mennyei kapukon át

  „Hit által vitetett fel Énók, hogy ne lásson halált, és nem találták meg, mert az...

  Publicate astăzi

  Top 3

  Dacă nu ești cumva unul dintre cei care manipulează, fii astăzi mai stăpân pe opiniile personale și respectă-le măcar tu. Nu trebuie să apelezi la tupeu sau la obrăznicie, ci să fii consecvent cu propriile decizii și să nu accepți nejustificat impunerea altor puncte de vedere.

  Dă mai departe!

  În urmă cu mai bine de patruzeci de ani, un cuplu s-a împrietenit cu mine; și pentru că ştiu din experiență cum este să te simți singură într-o zi de închinare și apoi să fii invitată la o masă caldă. A fost și pentru tine cineva o binecuvântare? Poate este timpul să dai și tu mai departe ceea ce ai primit.

  Cuvintele care zidesc

  Dacă eşti în ceartă cu cineva din cauza cuvintelor tale (sau din oricare alt motiv), nu lăsa să treacă prea mult timp până când rezolvi acest lucru - cere iertare! Acest lucru contribuie la sănătatea ta mintală şi morală.

  Vorbește-mi despre Dumnezeu!

  Doamne, vreau să fii Prietenul copiilor mei! Ajută-mă să le pot face cunoștință cu Tine într-o manieră plăcută, dar onestă! PROVOCARE: Ce voi face astăzi ca să-L prezint pe Dumnezeu copiilor mei cât mai corect?

  Közel van az Úr napja

  „Jaj, ez a nap! Bizony közel van az Úr napja, és mint a pusztítás, úgy...